26.10.2020, 00:04 527

ANKARA AR-GE’DE ZONGULDAK BÖLGESİNİ 60’A KATLADI

Ülkemizde Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon artarak 45 milyar 954 milyon TL oldu. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı %1,06 oldu.
TÜİK tarafından verilen bilgiler böyle…
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2.Düzey'e göre 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge 14 milyar 529 milyon TL Ar-Ge harcaması ile TR51 (Ankara) oldu. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan TR81 (Zonguldak) Bölgesinde Ar-Ge Harcaması 255 milyon TL olarak gerçekleşti.
Yani Ankara’dan ortalama 60 misli daha az…
Bunun nedenlerini de bizim Zonguldak iktidar milletvekillerine sormalıyız…
TÜİK tarafından açıklanan diğer verilere bakalım:
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcaması 2019 yılında 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi.
Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı %1,06 oldu
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2018 yılında %1,03 iken, 2019 yılında %1,06'ya yükseldi.
En fazla Ar-Ge harcaması mali ve mali olmayan şirketler tarafından yapıldı
Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %64,2 ile en büyük paya sahipken, bunu %29,2 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise %6,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.
Mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge finansmanında %56,3 ile ilk sırada yer aldı
Ar-Ge harcamalarının 2019 yılında %56,3'ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %29,4 ile genel devlet, %12,8 ile yükseköğretim, %1,5 ile yurt dışı kaynaklar ve %0,02 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.
Tam zaman eşdeğeri cinsinden 182 bin 847 Ar-Ge personeli çalıştı
Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2019 yılında toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %6,2 oldu. Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2019 yılında %62,9'u mali ve mali olmayan şirketlerde, %32,3'ü yükseköğretimde ve %4,9'u kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
TZE cinsinden kadın Ar-Ge personelinin oranı %31,8 oldu
TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında 58 bin 224 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,8'ini oluşturdu. Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %25,7, kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlette %28,5, yükseköğretimde ise %44,4 oldu.
Ar-Ge personelinin %32,8'i doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip
Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin %32,8'inin doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %32,5 ile lisans, %24,6 ile yüksek lisans, %5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5 ile lise ve altı kategorileri takip etti.
TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %44,5 ile lisans, %21,6 ile yüksek lisans, %19,8 ile doktora ve üstü, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,7 ile lise ve altı izledi.
En fazla Ar-Ge harcaması TR51 (Ankara) bölgesinde gerçekleşti
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2.Düzey'e göre 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %31,6 ile TR51 (Ankara) iken, bunu %26,4 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ve %9,5 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.
Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısının %28,5 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi %18,7 ile TR51 (Ankara) ve %7,3 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.
İmalat sektöründe Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerin ihracattaki payı %50,5 oldu
Ar-Ge faaliyeti yürüten imalat sektöründeki girişimler 2019 yılında imalat sektörü tarafından yapılan toplam ihracatın %50,5'ini gerçekleştirirken, imalat sektörü toplam üretim değerinin de %36,6'sını üretti. Bir önceki yıl bu oranlar sırasıyla %46,1 ve %36,5 idi. 
Durumlar böyle işte, kalkınmak istiyoruz Zonguldak olarak ama AR-GE’den yeterince yararlanamıyoruz…
Sonra da diyorlar ki; “Kanatlandık-uçuyoruz” filan…
Pilotsuz uçuyoruz, sonumuz malum!..
    
Yorumlar (0)
25
açık