Kaçak olarak çalışmalarına başlayan cüruf tesisine karşı çıkan çevreciler Ereğli Belediyesine seslendi...

ÇEVRE 25.04.2021, 14:37
686
Kaçak olarak çalışmalarına başlayan cüruf tesisine karşı çıkan çevreciler Ereğli Belediyesine seslendi...

Karşı çıkın, yetkinizi kullanın!

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu yazılı bir basın açıklaması yaptı. Alaplı ve Ereğli’de yapımı planlanan cüruf tesisleriyle ilgili görüşlerin açıklandığı basın bildirisinin “Gelişmeler ve Süreç” başlıklı bölümünde, “ Birbirine komşu olan Alaplı’nın Osmanlı Köyü ve Ereğli’nin Kıyıcak Köyü sınırlarında yıllar önce bir taşocağı işletmesi kurulmuştur. Yaşam ve tarım alanlarının yanındaki bu oluşuma köylüler karşı çıkmış, dava açanlar olmuş ama taşocağı kurulmasına engel olunamamıştır. Taşocağı işletmesi çalışmaları sırasında bölgenin bir bölümündeki tepe kazılmış, başka bölümünde ise büyük bir çukur oluşturulmuş, bu alandan geçen Kavak Dere’nin yatağı değiştirilmiştir. Taş almak için oluşan bir çukur yıllar içinde yeraltı suları, karlar, yağmurlar ve Kavak Dere’nin suyu ile dolarak bir göl oluşmuştur. Doğa kendisini bir şekilde tamir etmeyi başarmış, diğer göller nasıl oluşmuş ise Kavak Dere bitişiğindeki göl, on yıl içinde kendisini var etmiştir” denildi.

 DSİ, VATANDAŞA FARKLI, PROJEYİ YAPAN ŞİRKETLERE İKİ AYRI GÖRÜŞ SUNDU

Göl ve Kavak Dere’nin olduğu bölgenin Zonguldak, Bartın, Karabük 1/100.000 ölçekli güncel planda “İncivez Doğal Tabiat Parkı” olarak geçtiği de söylenen açıklama, “Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan yazışmalarda Göl ve Kavak Dere 'Su ürünleri ıslah alanı' olarak belirtilmiştir. Bu alanlara dokunulmasının, tahrip edilmesinin cezai sorumluluğunun da olduğu bildirilmesine karşın, DSİ, cüruf tesisi için yapılan projeye gönderdiği yazısında, bu gölün kendi gözetiminde boşaltılacağı belirtilmektedir. DSİ, nasıl oluyor ise, bölge için vatandaşa farklı, projeyi yapan şirketlere iki ayrı görüş sunmuştur. Göl ve derenin olduğu alan, Alaplı Osmanlı köyü ile Ereğli İncivez köyü sınırları içinde, köy merkezlerine kuş uçumu 500 ile 1.000 metre mesafededir. Ayrıca Alaplı Siteler Mahallesi’ne kuş uçumu 500 metre mesafededir. Kavak Dere denize dökülmektedir. Göl ile derenin kesiştiği yerin denize kuş uçumu mesafesi ise 5-600 metredir. Gölün olduğu bölgede fındık ile geçinen beş köyde, toplam 6-10 bin dönüm fındık tarlası bulunmaktadır. Kavak Dere ve gölde balıklar, kurbağalar, böcekler yaşamakta, kuşlar, kelebekler ve yaban hayvanlar yararlanmaktadır” denilerek sürdürüldü.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, HER İKİ TESİS İÇİN “ÇED GEREKLİ DEĞİL” KARARI VERDİ

Gölün boşaltılıp, yeraltı su kuyularının üzerine ve Kavak Dere’nin yatağına, cüruf ve 49 çeşit atığı işleyen bir geri kazanım tesisi kurulacağı da söylenen açıklamada, “Bölgenin Alaplı tarafında gölde, Kavak Dere’nin geçtiği alanda ve Ereğli tarafında birer tane tesis kurulması planlanmaktadır. Her iki tesis için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlamasına gerek yoktur kararı alınmıştır.  Alaplı sınırlarında kalan tesis köy sınırları içinde kaldığından dolayı imar ve ruhsat işlemleri İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında, Ereğli tarafından yapılacak olan tesisler Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Alaplı’daki tesislere İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisinde imar izni vermiştir. Bu karara CHP’nin İl Genel Meclisi üyeleri grup olarak ret, AKP meclis üyeleri de kabul oyu vermiştir.  İl Genel Meclisi ve İl Özel İdarenin imar iznine, 28 köylü adına Av. P. Mine Yılmaz tarafından Zonguldak İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Yeni oluşan gelişmeler ve deliller göz önünde bulundurularak yeni bir davanın daha açıldığı mahkemelerde yargı süreci devam etmekte, yürütmenin durdurulması talebi için kararın açıklanması beklenmektedir” denildi.

VALİLİK TARİHSİZ İLANLA VATANDAŞLARI YANILTTI

Ereğli Belediye sınırları içinde yapılması düşünülen tesisler için 3 Mart 2021 tarihinde Çevre Bakanlığı internet sitesinde ÇED’e gerek yoktur kararının ilan edildiği bildirilen açıklamanın bu bölümünde, “Karar Ereğli Belediyesine tebliğ edilmiş, Ereğli Belediyesi adına, Av. Yakup Okumuşoğlu iptali için Zonguldak İdare Mahkemesine dava açmıştır. Süreç devam etmektedir. Yurttaşlar olarak bizlerin itiraz ve dava açma hakkımızın doğması için İl Çevre Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği internet sitelerinde ‘ÇED’e gerek yoktur’ kararının duyurular bölümünde yayınlanması gerekmektedir. Her iki kurum da bu kararı henüz yayınlamamıştır. Valilik panosunda ilan tarihi olmayan bir duyuru yayınlanmış, ilanın tarihsiz olduğu fotoğraflarla belgelenmiştir. Hukuki bir durum yaratmasa da halk ve itiraz edecekler bilerek ya da bilmeyerek yanıltılmıştır.  Bu İlan için de bir dava açma hazırlığı devam etmektedir” şeklinde ifadelere de yer verildi.

BÖLGEDE TARIM YAPILAMAYACAK

Açıklamanın “Cüruf Tesislerine Karşı Çıkma Nedenlerimiz” başlıklın bölümümde, “Bölge, tarım alanıdır, tarım yapılamaz hale gelecektir. Toprağa karışan atık sızıntıların temizlenmesi mümkün değildir. Bölge su ürünleri ıslah alanıdır, yeraltı ve yerüstü su kaynakları tehlikededir. 49 çeşit atık cüruf işleme sürecinde toprak, su ve hava yoluyla doğaya karıştığında doğal hayat ve tüm canlılar için geri dönülemez tahribatlar yapacaktır. Ereğli ve Alaplı arasındaki plajlar bölgesinin kullanılamaz duruma gelmesi ve deniz canlılarına zarar verilmesi kuvvetle muhtemeldir. Yerleşim bölgelerinin tozuma nedeni ile ciddi şekilde etkilenmesi söz konusudur. Karabük’te cüruf tesislerinde çalışan 130 işçi kurşun ve cıva sızıntılar nedeniyle zehirlenmiştir. Tehlikeyi tarif etmesi bakımından bu örnek çok önemlidir. Atık geri kazanım tesislerinin tozuma ile havanın kirlenmesine, toprak ile yeraltı ve yerüstü sularına zehirli malzemenin karışmasına engel olmak için tam izole edilmeden, arıtma altyapısı olmadan kurulması tehlikeli ve zararlıdır” denilerek olası tehlikelere dikkat çekildi.

ŞİRKETLER KARŞI ÇIKAN KÖYLÜLERİ VE ÇEVRE DOSTLARINI TACİZ EDİYOR

Açıklamanın “Mevcut Durum” başlıklı bölümündeyse, “Ereğli sınırlarında ÇED gerekli değildir kararı aldıran ROJ Metal, Ereğli Belediyesinden, imar izni ve ruhsat almadan tesislerinin önemli bir bölümünü inşa etmiştir. Erdemir’den cüruf taşımakta, kısmen çalışmaktadır. Ereğli Belediyesine yapılan şikâyetler sonucu Zabıta Ekipleri iki kez çalışmayı durdurmuştur. İmar izni ve ruhsatı olmayan bir işletmeyi çalıştırmak veya çalıştırmamak Ereğli Belediye Başkanının sorumluluğu ve yetkisindedir.

Ereğli Belediyesine sesleniyoruz! Karşı çıkın, yetkinizi kullanın. Bizler çevre dostları ve Ereğli halkı sizleri destekleyeceğiz. Hukuksuz bir şekilde çalışan Roj Metal’i durdurmak için yasanın sizlere verdiği yetkiyi, Ereğli halkı adına lütfen kullanın. Alaplı sınırı içinde yapımı düşünülen tesisler için hukuki süreç devam etmektedir. Geri dönüşüm tesislerini kuracak olan şirketlerin yakınları, Alaplı'da karşı çıkan köylüleri ve çevre dostlarını zaman zaman taciz etmektedir. Mahkeme süreci devam ettiği halde iftar ve yasaklı saatlerde gölün duvarlarını yıkıp göl sularını boşaltmaya yeltenmişlerdir. Süreç sıkıntılı, cüruf ve 49 çeşit atık geri kazandırılmak için uğraşan şirketler sabırsızdır. Gölün boşaltılması girişimi bizler, bölge halkının, avukatlarımızın ve sosyal medya şikayetleri sonucunda Alaplı Kaymakamlığı tarafından şimdilik durdurulmuştur” denildi.

BİR ÇEVRE FELAKETİ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Açıklamanın “Zonguldak Kamuoyuna” başlıklı son bölümündeyse, “Alaplı ve Ereğli’de yukarıda özet olarak izah ettiğimiz gibi bir çevre felaketi riski ile karşı karşıyayız. Muhtemel yaşanacak çevre felaketi siyaset üstü bir durumdur. İl Genel Meclisi oylamalarında AKP’li İl Genel Meclis Üyeleri oluşacak bu çevre katliamına evet oyu kullanmıştır. Evet oyu kullanan İl Genel Meclisi Üyelerinin Ereğli ve Alaplı halkı adına bu tavırlarından vaz geçmelerini, yeniden oylama yaptırıp Alaplı’daki çevre katliamına engel olmalarını umut ediyoruz. Başta bölge milletvekilleri olma üzere, tüm siyasi partilerin il ve ilçe örgütlerini halka ve seçmenlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, ticaret ve sanayi odalarını, meslek örgütlerini, muhtar derneklerini, muhtarları, yerel gazeteleri, dijital medya araçlarını Ereğli ve Alaplı halkı adına sorumlu davranmaya, taraf olmaya, karşı çıkmaya davet ediyoruz. Yaşadığımız kent kimliğimizdir. Yaşadığımız çevre ile beraber varız.

Kentimize ve kendimize sahip çıkalım” şeklinde görüşlere yer verildi.

Yorumlar (0)
24
az bulutlu