Vali Tutulmaz, ZONSİAD'a konuştu: FİLYOS 100 YILA DAMGA VURACAK

Ekonomi 01.09.2021, 10:52
250
Vali Tutulmaz, ZONSİAD'a konuştu: FİLYOS 100 YILA DAMGA VURACAK

Vali Tutulmaz, ZONSİAD'a konuştu

"Filyos 100 yıla damga vuracak"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ZONSİAD Dergisinin sorularını cevaplandırdı.

Görev yaptığı süre çerçevesinde Zonguldak'la ilgili değerlendirmeleri sorulan Vali Tutulmaz, "Filyos Vadisi Projesinin önümüzdeki 100 yıla damgasını vuracak ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir projedir. İlimizde ülkemizin İlk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran firma ve kuruluşlarımız, Organize Sanayi bölgelerinde ihracata yönelik üretim yapan firmalarımız, yeni fabrikalar kuran iş insanlarımız var. Tüm bu gelişmeler ışığında ilimizde üretime bağlı olarak istihdamın artacağını devletimizin de destekleriyle güzel bir trend yakalanacağını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.  

Vali Tutulmaz, kentteki turizm potansiyeline de değinerek, "Tüm bunların yanı sıra kalkınma ve gelişmeyi hızlandıran bacasız Sanayi olarak gördüğümüz ekonomik gelişim ve yaşam kalitesini arttıran Turizm sektörünü de çok önemsemekte, ilimiz için bir çıkış noktası olarak görmekteyim." dedi.

İşte o röportaj:

1-Başarılı bir kariyeriniz olduğunu, görev yaptığınız illeri güzel seviyelere taşıdığınızı görüyoruz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?

1965 yılında Antalya’nın Korkuteli ilçesinde doğdum. İlköğrenimimi Korkuteli’de orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. 1988 yılında Antalya kaymakam adayı olarak göreve başlamamın ardından 1989-1990 yılları arasında 1 yıl süre ile İçişleri Bakanlığımızın programıyla dil öğrenimi ve mesleki çalışmalar amacıyla İngiltere’de bulundum.Ayrıca 2000-2001 yılları arasındaİngiltere Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım.Dönüşümde dört ilçede kaymakamlık bir ilimizde Vali yardımcılığı görevlerinde bulundum.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, TBMM’ne Bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumunda kurucu Genel Sekreter görevlerinde bulundum.  Polis Akademisinde Vatandaşlık Hukuku Dersi Öğretim Elemanı olarak görev yaptım.

Ayrıca, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC) Genel Kurul ve Çalışma Grupları, Avrupa Konseyi Vatandaşlık Konferansı ve Çalışma Grupları, Avrupa Birliği Müzakere Süreci – Tarama Çalışmaları, Sivil Savunma, nüfus ve vatandaşlık ile kamu denetçiliği alanında uluslararası konferans, toplantı, seminerlere katılım ve inceleme ziyaretleri ile İnsan hakları, liderlik, toplam kalite yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, proje hazırlama kursları ile değişik hizmet içi eğitim kurslarına katıldım. T.C. Kimlik Kartının proje hazırlık, pilot uygulaması ve yaygınlaştırma hazırlık çalışmalarında komisyon başkanlığı görevinde de bulundum.

21 Mayıs 2014 tarih ve 2014/6366 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Siirt Valiliği,

13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Afyonkarahisar Valiliği görevlerimin ardından

9 Haziran 2020 tarih ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Zonguldak Valiliği görevine atanarak 17.06.2020 tarihinde İlimizdeki görevime başladım.   Evli ve iki çocuk babasıyım.

Ailemle vakit geçirmekten, Kitap okumaktan, teknolojik gelişmeleri takip etmekten, tarihi ve kültürel yerleri görmekten, doğa ile iç içe olmaktan, imkan buldukça spor yapmaktankeyif alırım.

2-  Zonguldaklı bir vatandaş gözünden bir valinin görev ve yetkilerinden bize bahseder misiniz?

Valiler illerde; Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak genel idarenin gidişatı üzerinde düzenleme ve denetleme yetkisi olan,merkezi teşkilat karar ve uygulamalarının taşra yönetimine hızlıca ulaşabilmesi ve uygulanabilmesi için verilen yetki genişliğine sahip en üsthiyerarşik amirdir.

İl halkının ortak ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak belediyelerin görev alanları dışında kalan yerlerde yetki alanıoluşturan ilözel idareyi denetlemekle görevli olduğu gibi ilin ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve benzeri hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile halkın huzur ve esenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 

Genel ve özel bütün kolluk kuvvetlerinin amiri sıfatıyla kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alınması, sistemin işlemesini denetlemek gibi pek çok görev ve yetkileri vardır.

Yukarıda birkaçı sayılan görev ve yetkilerin ışığında bir vatandaşın gözünden vali; vatandaşa yönelik hizmetlerin sunumunu sağlayan, denetleyen, vatandaşların huzur, güven ve refahı için gayret sarf eden, sorunlarının çözümünde, ihtiyaç ve beklentilerinde başvurabilecekleri, devlet ile kendi aralarında köprü oluşturan bir makamdır.

3- Bir yılı aşkın süredir Zonguldak'ta görev yapıyorsunuz, bu süreçte gelişen Zonguldak için nasıl bir portre çizersiniz? Zonguldak için gelecek projeleriniz nelerdir?

Zonguldak Cumhuriyet tarihinde sanayide öncü illerden birisi olmuş bu özelliğiyle ülkemiz ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Üretim olmadan refahın ve kalkınmanın sağlanamayacağına, teknoloji ile entegre ar-ge çalışmasını önemseyen sektörel çeşitlilik arz eden nitelikli üretimin gerekliliğine inanmaktayım.

İlimiz sadece kömür madenciliği ile değil, demir çelik sektörünün de merkezi durumunda bir ildir. Filyos Vadisi Projesi önümüzdeki 100 yıla damgasını vuracak ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir projedir. İlimizde ülkemizin İlk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran firma ve kuruluşlarımız, Organize Sanayi bölgelerinde ihracata yönelik üretim yapan firmalarımız, yeni fabrikalar kuran iş insanlarımız var. Devletimizin desteği ile kurulma çalışmaları devam eden Çaycuma tarıma dayalı sera OSB gibi sektörel çeşitlilik arz eden OSB'ler, ilimiz için önem arz eden projelerdir. Tüm bu gelişmeler ışığında ilimizde üretime bağlı olarak istihdamın artacağını devletimizin de destekleriyle güzel bir trend yakalanacağını söyleyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra kalkınma ve gelişmeyi hızlandıran bacasız Sanayi olarak gördüğümüz ekonomik gelişim ve yaşam kalitesini arttıran Turizm sektörünü de çok önemsemekte, ilimiz için bir çıkış noktası olarak görmekteyim.

Göreve başladığım günden itibaren yeşili, mavisi, doğal güzellikleri, endüstri mirası ve kültürel varlıkları gibi değerlere sahip olan Zonguldak'ın da Turizm alanında daha çok tanıtılması gerektiğini inanarak ilimiz adına tüm paydaşlarımızla birlikte bir Turizm atağı başlatılmış olupbuna etkin ve güncel bir şekilde her yönüyledevam ediyoruz.

4- Önceki görev yeriniz olan Afyon’u gastronomi ve turizm şehri haline getirdiniz. Zonguldak için düşündüğümüzde hangi unsur ile şehrimizin markalaşabileceğini düşünüyorsunuz?

İllerin sosyal ve kültürel yaşamında mutfak kültürünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Afyonkarahisar 2019 yılında gastronomi dalında UNESCO ’’yaratıcı şehirler’’ ağına dâhil edildi. Turizm sektörü içerisindeki önemli unsurlardan birisi de coğrafi işaretli ürünlerdir. Bunlar katma değer ve istihdama katkı sağlamaktadırlar. İlimizde son zamanlarda coğrafi işaret çalışmaları dikkat çekmekte, coğrafi ürün başvurularının yoğunlaştığı görülmektedir.Halihazırda Devrek bastonu, Devrek beyaz baklavası, cevizli kömeç, Çaycuma manda yoğurdu, olmak üzere 4 coğrafi işaret belgeli ürünümüz bulunmakta, 9 ürünümüz içinde tescil başvurusu sağlanmış durumdadır.bunlar ilimiz adına güzel ve sevindirici gelişmelerdir. İllerin tanıtımı için tabii ki markalaşmanın da ayrı bir önemi vardır.

Zonguldak ili ve ilçelerinde var olan turizm potansiyelinin belirlenmesi ve şehrin turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, Zonguldak’ın turizm ile ilgili olarak diğer illerle olan rekabet seviyesinin arttırılması, turizm ve şehir markalaşması anlamında bölgeyi geliştirici ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin belirlenmesine yönelik Zonguldak Valiliğimiz himayesinde “Zonguldak İli Markalaşma Projesi” çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar Valilik öncülüğünde Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği koordinasyonunda ve Zonguldak Turizm Tanıtım Grubunun katkılarıyla yürütülmektedir.

Zonguldak İli ve İlçeleri Turizm Potansiyeli Analizi, Keşif, Turizmi Geliştirme ve Şehir Markalaşması çalışmaları devam etmektedir. Çalışma ile markalaşma raporunun hazırlanması, destinasyon, gastronomi unsurları ve rota alternatifleri tespiti, marka şehir ürün ve uygulama projelerinin tespiti, marka şehir Zonguldak kurumsal kimlik kılavuzu hazırlanması, outdoor ve baskılı reklam materyal tasarım taslaklarının hazırlanması, marka şehir tanıtım ürünlerinin hazırlanması, marka şehir Zonguldak şehir turizm tabela sistemi için keşif ve sonuç raporunun hazırlanması ve tasarım taslaklarının hazırlanması, dijital ortamdaki eksikliklere ve yapılması gerekenlere yönelik tavsiyelerin belirlenmesi, genel markalaşma tavsiyelerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan fotoğraf, video ve tüm dijital ortamlar için tespitler, ihtiyaç duyulan turizm dokümanlarına ve bu dokümanların nerelerde kullanılması gerektiğine yönelik tavsiyelerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

5- Görev süreleriniz göz önünde bulundurulduğunda birçok farklı ilde bulundunuz. Zonguldak'a geldiğinizde sizin için öne çıkan, ilginizi çeken ne oldu?

Endüstri ve sanayinin öncülüğünü yapmış cumhuriyetin ilk vilayeti unvanı olan, kömürle var olmuş, maden ve madencilik kültürü ile özdeşleşmiş pekçok endüstri mirasına sahip, harika tabiat güzelliklerini bünyesinde barındıran, altı kömür üstü yaşayan bir madencilik müzesi, şirin bir kente gelmenin sevincini yaşadım.  Beni en çok etkileyen tabii ki alınteri ve emeğin başkenti bir il olması. Yerin yüzlerce metre altında bir avuç kömür çıkarmak için özveri ile çalışan, elim kazalarda hayatını kaybeden madenci kardeşlerimiz ve kentte yaşayan madencilik kültürü oldu.

6- Zonguldak ve Marsilya şehirlerinin haritalarına bakıldığında birbirlerine çok benzedikleri görülüyor. Fakat gelişim süreçleri anlamında birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu çerçevede düşünüldüğünde; Marsilya Zonguldak için örnek alınabilir mi? Ya da örnek alınabilecek bir şehir var mı?

Her ilin kendine has dinamikleri, çeşitli potansiyeli, adıyla özdeşleşen, anlam ifade eden değerleri vardır. İlimiz için önemli olacak, ekonomik gelişmeyi, kalkınmayı hızlandıracak, istihdamıve  refahını artıracak çalışmalar yapan, bunları hayata geçiren tüm güzel örneklerin model alınması tabii ki düşünülebilir. Ancak önemli olan bizim şehrimizin başkalarınca örnek alınmasını temin edecek çalışmalar yapmaktır. Bunun için devletimizin destekleri ve ilimizin tüm dinamikleri ile ilimizi, ülkemizi ileriye götürmek, örnek alan değil örnek alınacak bir kent olmak için çaba sarf ediyoruz.

7- Sizin de ayağınızın uğuruyla doğalgaz müjdesinin verilmesi, Filyos Liman Projesinin hız kazanması gibi güzel gelişmeler yaşandı. Bunlarla beraber, sizin gözünüzle Zonguldak'ı neler bekliyor?

Ülkemiz ekonomisi son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme göstermiş, İlimiz ve bölgemizde de devletimizin desteği ile önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.

Ülkemizin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi durumunda olan Filyos Vadi Projesinin en önemli ayaklarından 25 milyon ton kapasiteli Filyos limanın tamamlanması, Filyos Endüstri Bölgesi ve ithalat, ihracat, üretim ve istihdamı amaçlayan serbest bölgenin kuruluşu, Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgazın Filyos’tan karaya çıkacak olması, bölge ve ülkemiz ekonomisine büyük bir canlılık sağlayacak, bölgeyi enerji üssü ve lojistik üs haline getirecek, demiryolları ve İlimizde devam eden karayolu projelerinin de ana ulaşım akslarına bağlanmasıyla birlikte Filyos bölgesi başta olmak üzere ulaşımda büyük kolaylıklar sağlanacaktır. Yukarıda da değindiğim gibi Filyos Vadisi Projesi  önümüzdeki 100 yıla damgasını vuracak, ilimiz;  ülkemizin kalkınıp gelişmesi yönünde önemli cazibe merkezlerinden birisi olarak geleceğe umutla bakmamıza vesile olacaktır.

8- Sizden sonra Zonguldakla olan gelecek yöneticiler için tavsiyeleriniz nelerdir?

Devlette devamlılık esastır. Şimdiye kadar olduğu gibi benden sonra da ilimizde görev yapacak yöneticiler hizmetlerin devamını hassasiyetle sağlayacak, Zonguldak’ı her yönüyle daha ileriye taşıyacak hizmetlerde bulunacaklardır. Yöneticilerimize ilin ekonomik yönden gelişimini her daim arttıracakolan turizm alanında yapılan çalışmaları devam ettirmeleri önerilebilir.

9-Sivil Toplum Kuruluşları hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşları, bizlerin yaptığı projelerle ilgili olarak yapıcı alternatifler sunabilen, bunları kamuoyu ile paylaşan, görüş ve önerileriyle iş birliği sunan, sivil girişimler bir başka deyişle değerli organizasyonlardır. Kalkınmanın, gelişmenin önemli bir ayağını oluşturan, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler içinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkarak demokratik toplumlarda önemli işlevleri yerine getirmektedirler. Bizler için değerlidirler.

10- ZONSİAD hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Zonguldaklı hemşehrilerimizi tek bir çatı altında toplayan, bilgi birikim ve tecrübe sahibi iş insanlarının ilimize dönerek yatırım yapmasını, istihdam sağlamasını amaçlayan, önemli gördüğümüz Eve Dönüş Projesi’ne imza atan,ilimiz ve ülkemizin gelişip kalkınması, her yönden daha ileri gitmesi için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanlarımızın bir araya geldiği güzide bir derneğimizdir.

11- Dergi okuyucularına bir mesajınız var mı?

Tüm okuyucularınızın Zonguldak’ı ziyaret etmelerini, yatırımcıların Zonguldak’a yatırım yapmalarını ümit ediyor, her türlü olumsuzluklardan uzak, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum.

(Kaynak: Zonsiad Dergisi)

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu