"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” Belirlendi

Genel 11.06.2019, 16:12 11.06.2019, 16:16
874
"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” Belirlendi

03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” 30/05/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğe, uyuşmazlığın niteliğine, dosya ve eklerinin kapsamına, bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gitmesi için gereken süreye, inceleme için geçirilen süreye ve keşif için geçirilen süreye göre resen veya talep üzerine ödenecek ücreti artırabilecek. Ayrıca, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde görevlendirmeyi yapan merciler, tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek.

Ek rapor için; görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecekken, bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödenmeyecek. Buna göre, görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca bir ücret ödenmeyecek. Vergi kesintisi yapılan ücretler daha sonra bilirkişilere ödenecek.

"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi"

Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 220,00 TL

b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL

 c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL

ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365,00 TL

d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00 TL

e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440,00 TL

f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365,00 TL

g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220,00 TL

ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 220,00 TL

h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 365,00 TL

 ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440,00 TL

i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 465,00 TL

 j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 580,00 TL

(Haber merkezi)

Yorumlar (0)
24
az bulutlu