'Bunların asli görevi öğrenci yetiştirmek'

Bundan böyle İmam Hatip Liseleri müdür ve öğretmenleri dini konularda halkı bilgilendiremeyecekler, bunların asli görevi öğrenci yetiştirmek

 

Danıştay, Eğitim Sen'in açtığı dava sonucunda, imam hatip lisesi müdür ve öğretmenlerine dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunma görevi veren yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu. Çaycuma Eğitim sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre Danıştay kararında, “Hem bu okulların müdürlerine hem de öğretmenlerine dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler düzenleme ve bu faaliyetlere katılma görevi yüklenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denildi.

Konuyla ilgili Eğitim Sen’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “7 Eylül 2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız davada, Danıştay 2. ve 8. Daireleri, bütçe dışı kaynaklarla yani öğrencilerden para toplanarak personel çalıştırılmasını hukuka aykırı bulmuş ve yürütmesini durdurmuştu. Diğer maddelerle ilgili yürütmenin durdurulması isteğimiz reddedilmişti. Ret kararı üzerine başvurduğumuz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, aynı yönetmeliğin 78/7 ve 86/6 fıkralarının da yürütmesini durdurmuştur. Yönetmeliğin anılan hükümleri Anadolu İmam Hatip ve imam hatip lisesi müdür ve öğretmenlerine dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunma görevi vermekteydi.

DANIŞTAY KARARINDA ŞÖYLE DENİLDİ:

“07/09/2013 günlü, 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları" başlıklı 78,maddesinin (7). fıkrasında; "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi müdürleri ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak, okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla, dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ..." kuralına yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Öğretmenlerin; görevleri ve sorumlulukları" madde başlıklı 86,maddesinin (6). fıkrasında ise; "Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 32.maddesi uyarınca; imam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.

Her ne kadar davalı idare tarafından, her mesleğin bir bilgi, bir de uygulama yönü olduğu, din görevliliğinin bilgi yönünü, Anadolu imam-hatip lisesi öğretim programlarında bulunan meslek dersleri, genel küıtür dersleri ve seçmeli derslerin oluşturduğu, uygulama yönünü ise, yine programlarda yer alan dersleri temel alarak din hizmetleri eğitimini pekiştirmeyi amaçlayan hitabet ve mesleki uygulama dersinin kazandıracağı, ayrıca din görevliliğinin, alan bilgileri yanında bu bilgileri başkaları ile paylaşmaya yardımcı olacak özel çabayı da gerektiren bir faaliyet olduğu, paylaşabilmek için bir konunun bilgisine sahip olmak nasıl gerekliyse onu paylaşabilmenin yöntem ve tekniklerini bilmek ve uygulayabilmenin de bir o kadar gerekli olduğu ileri sürülerek dava konusu bu iki hükmün hukuka uygun olduğu savunulmuş ise de; Anadolu imam-hatip lisesi ve meslek imam-hatip liselerinde öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla mesleki uygulamaların yapılması mümkün olmakla birlikte, bu amacı aşar nitelikte, hem bu okulların müdürlerine hem de öğretmenlerine dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler düzenleme ve bu faaliyetlere katılma görevi yüklenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

MAĞDURLAR GÖRÜLMELİ, HAKLAR ÖDENMELİ

Haberi Oku