FLAŞ HABER
'Din görevlileri artık yardım toplamak zorunda değil”

Cami görevlisine zorla yardım toplatmaya Mahkeme ‘dur’ dedi:

“Din görevlileri artık yardım toplamak zorunda değil”


İzmir’in Çiğli ilçesinde mağdur edilen bir üyenin yanında yer alan Din-Bir-Sen’in açtığı davada emsal teşkil edecek bir karar çıkmıştı. Buna göre din görevlileri zorla yardım toplatılamayacaktı.

Ancak bazı camilerde din görevlilerine yardım toplatma konusunda eski uygulamaların devam ettiği belirtildi.

Din-Bir-Sen tarafından yapılan 26 Nisan 2019 tarihli açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

“İzmir İli Çiğli İlçesinde İmam-Hatip olarak görev yapan üyemiz görevli bulunduğu Camisinde yardım toplamadığı gerekçesiyle Müftülüğün başka bir ilçedeki camiye naklen ataması üzerine vermiş olduğumuz hukuk mücadelemiz sonuçlandı.

DİYANET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN İSTİNAF BAŞVURUSUNADA RED KARARI ÇIKTI

İzmir 6. İdari Mahkemesine Yürütmenin durdurulması ve iptali için açmış olduğumuz davayı kazanırken bu sefer Diyanet Hukuk Müşavirliği İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesine kararın bozulması için istinaf dilekçesi ile başvuruda bulundu. İzmir 1. Bölge İdare Mahkemesi de mevzuata aykırı şekilde usulsüz nakil işlemine geçit vermeyerek hukuka uygun olmadığı belirtildi. Bölge İdare Mahkeme kararlarına itiraz edilemiyor.  

İmam-Hatip üyemiz Müftülükçe 2017 Ramazan ayı içerisinde toplanması istenilen 12 adet yardımın imkanlar nisbetinde özel gayretleriyle 5 tanesini topladığı ve toplanan yardımları Müftülük banka hesabına yatırdığı halde  açıkça etik kurallara aykırı biçimde HİÇ YARDIM TOPLAMADIĞI! iddia edilerek hakkında mevzuatlara aykırı şekilde nakil işlemi yapıldı. YARDIM TOPLAMADIN! diyerek yani hiç yardım toplamamış algısı yapılarak adilane olmayan soruşturma ve nakil işlemi hukuk mücadalemiz ile beklenen sonuca ulaşıldı. Davada bahsettiğimiz resmi işlemin hukukaaykırılık teşkil ettiğiher iki Mahkeme tarafından teyit edildi.

İzmir 6. İdare Mahkemesinin 27/09/2018 gün ve E:2017/1763, K:2018/1199 sayılı kararında; soruşturma konusu fiillerin atamayı gerektirecek nitelikte bulunmadığı sonucuna varıldığından, davalı idarece tesis edilen dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

MEMURLAR YARDIM TOPLAMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Konu malum olduğu üzere bir çok diyanet personelinin müzdarip olduğu mesele. Neredeyse artık her hafta toplanan cuma yardımları altında ezilen Müftülük, dernekler ve cami cemaati arasında sıkışanlar hep cami görevlileri oluyor.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanunun 2/fmaddesiDernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır.  

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda, nede Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği 40.maddede Cami görevlilerinin yardım parası toplaması gerektiği ile ilgili bir madde mevcut değildir.

Memurların kanunlarda yardım toplama görevi bulunmamaktadır. Bu yardımlar toplumun yararına olduğu için iyi niyetle ve cami görevlileri tarafından gönüllülük esasına bağlı olarak özel gayretlerle toplanmaktadır. Ancak bu yardımların çok aşırı şekilde sık olması hasebiyle bunun maddi ve manevi bir çok problemini cami görevlileri çekmektedir.

Yardım faaliyetlerini organize edenDiyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 08.05.2017 tarihli Bimer üzerinden üyemize yazmış olduğu yazıda “Din Görevlilerinin yardım toplama zorunluluğunun olmadığı ve bu gibi hizmetlerin gönüllülük esasına göre yapıldığı”açıkça yazıldığı halde buna rağmen Müftülükler ise farklı olarak ictihatta bulunmaktadırlar. Gerek Valilik gerek Kaymakamlık yardım onayları esasen bir izin mahiyeti taşıdığı halde Müftülüklerin bunu personellere emir olarak telakki ettirdiklerini üzülerek müşahede etmekteyiz.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 7’de “Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür.” İbaresi yer almasına karşın dernekler çalıştırılmazken cami görevlileri çalıştırılmaktadır.

Esasen yardım toplamadığı gerekçesiyle hiçbir memur hakkında soruşturma açılamaz ve hatta kendisinden savunma bile istenemez.

Sendika olarak burada da yanlış anlaşılmak istenmiyoruz. Yardım toplanmasına kimse karşı değil, mesele yardımların aşırı çok istenmesi ve Cami görevlilerinin bu durumda cemaat, dernek ve Müftülük arasında sıkıştırılmasıdır.

YARDIM KONUSUNDA ÖZEL MAZERETİ OLAN CAMİLER İÇİN ESNEKLİK SAĞLANMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15.10.1999 tarih 934/1090 sayılı genelgesinde Cuma yardımları sebebiyle halkta bazı rahatsızlıklar olduğu dile getirildiği ve ayda 1 defa, çok ihtiyaç olması halinde en çok 2 defa yardım toplanması gerektiği tüm Müftülüklere gönderilmişti. Daha sonraki yıllar bir yazı ile bu genelgedeki hükümler iptal edilmiştir. Şu an günümüzde ayda 3 defa bazen tüm haftalar dolu geçmektedir. Yardımların çok sık toplanması halen bir takım olumsuzlukları yanında getirmektedir.

Toplanan yardımlar yasal mevzuat çerçevesinde toplanmalıdır.

Bazı cemaati az olan ve derneği olmayan camilerde yardım toplama faaliyetinde bir takım zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Şöyle ki;

Cuma vakitlerinde yardım toplama komitesi üyelerinden 2 kişi bile çoğu zaman bulunmayan camiler bulunmaktadır. Bu şekilde tutanak nasıl tutulacaktır? Başkanlığımız bu konuya artık bir düzenleme getirmek zorundadır. Yardım etmek ve yardım toplamak gönüllülük esasıyla yapılırsa bir anlam ve kıymet ifade eder. Yoksa zorla yapılan işten hayır gelmez.”

Kaynak: Dini Haberler

 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

Ereğli ekibi, çadır kurmakla görevlendirildi

Haberi Oku