FİLM ŞERİDİ AYNI DUVARDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Genel 10.02.2021, 13:45 10.02.2021, 13:54
735
FİLM ŞERİDİ AYNI DUVARDA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Zonguldaklılar büyük mücadele verdi, okul binası tescillendi.

Zonguldak Kız Meslek Lisesi, verilen mücadele sonucu kültür varlığı olarak tescillendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Zonguldaklılar’ın verdiği mücadele sonucu yapımı devam eden şehir hastanesinin 'unutulan' otoparkı için yıkılmak istenen 80 yıllık Zonguldak Kız Meslek Lisesi kurtuldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, okul binasının tescillenmesine dair talebin reddine ilişkin Karabük Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulunun 12.06.2020 tarih ve 6011 sayılı kararını yargıya taşımış ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Karabük Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu da, Zonguldak İli Merkez İlçe, Yayla Mahallesi, tapuda 10 ada 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tescil durumuna yönelik alınan Zonguldak İdare Mahkemesinin 2020/542 esas dosyalı 15.12.2020 tarihli yürütmenin durdurulması kararı gereği, Karabük Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.06.2020 tarih ve 6011 sayılı kararının İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi uyarınca kaldırılmasına bahse konu taşınmazın tesciline karar verdi.

Şehir hastanesinin otoparkı için 80 yıllık eğitim yuvasını yıkmak istediler, mücadele ettik kazandık.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhuriyetin köklü kurumlarından olan Zonguldak Kız Meslek Lisesi ’nin korunması için Zonguldak Temsilciliğimiz, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), Zonguldak 67'liler Platformu ve Zonguldaklılar büyük mücadele verdi. Sürecin peşini hiç bırakmadık. Hem eylemlilikler hem de hukuksal süreç sonucunda kazanan kamu yararı oldu’’ dedi.
Candan, bugüne gelen süreci, ise şöyle özetledi:
‘’Şehir hastanesinin otoparkı için 80 yıllık eğitim yuvasını ve Cumhuriyet’in simge mekanlarından Zonguldak Kız Meslek Lisesi’ni yıkmak istediler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hemen harekete geçtik ve Cumhuriyet’in köklü okulu Zonguldak Kız Meslek Lisesi’nin tescili için Koruma Kuruluna başvurduk. Yaptığımız başvuru reddedildi ve lise yıkım tehdidi altına girdi. Biz bu kararı yargıya taşıdık. Açtığımız davada bilirkişi raporunda yapının bellek değerine dikkat çekilerek korunması gerektiği vurgulandı. Zonguldak İdare Mahkemesi de bilirkişi raporunu esas alarak, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Zonguldak’ın bellek değeri açısından da büyük önem taşıyan bu kararın ardından Karabük Bölge Koruma Kurulu’na başvurduk ve gereğinin yapılmasını istedik. Kurul tarafımıza yazı göndererek, Zonguldak Kız Meslek Lisesi’nin tescillendiğini bildirdi.’’
Yapı Kız Meslek Lisesi olarak yeniden eğitim ve öğretime kazandırılmalıdır.

Yapının önemine ilişkin ise şunları ifade etti:
‘Zonguldak Kız Meslek Lisesi Cumhuriyetin ilk mimari yapılarının önemli örneklerindendir. Kız enstitüleri 1928-29 eğitim öğretim yılında Maarif Vekaleti’ne bağlı kuruldu. Cumhuriyet döneminde hızla yaygınlaştı. 1941-42 eğitim öğretim yılında Zonguldak Akşam Kız Sanat Okulu kuruldu. Çalışmalar önce Halkevleri bünyesinde yürütüldü. Okul, 1963-64 eğitim öğretim yılında da Kız Meslek Lisesi ile varlığını sürdürdü. Okul bünyesinde Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları Alanı, Kuyumculuk Teknolojisi, Radyo TV, Büro Yönetimi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında ve bunun alt-yan kollarında onlarca dalda eğitim ve öğretimin devam etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Şiddet politikaları nedeniyle kadınların katledildiği bir dönemde Zonguldak Kız Meslek Lisesi gibi okulları ve okulların ideolojilerinin korunması büyük önem taşıyor. Yapı Kız Meslek Lisesi olarak yeniden eğitim ve öğretime kazandırılmalıdır.’’

(Zonguldak Nostalji)

Yorumlar (0)
15
hafif yağmur