Kent Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kentsel sorunların tartışılması ve ortaklaşa çözüm önerileri oluşturulması için kentlerde sempozyumlar yapılması kararı doğrultusunda, TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulunca ikincisi düzenlenen “Zonguldak Kent Sempozyumu”, “yalnız ve unutulmuş kent” temasıyla 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesi açıklandı.

Sonuç bildirgesini TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Birhan Şahin okuyarak şunları söyledi:

“16-17 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan TMMOB Zonguldak 1.Kent Sempozyumu TTK Karadon Müessesesinde yerin 540 metre altında “güzel ölümlere” yollanan 30 emekçinin ölüm yıldönümüne denk gelmişti. Ne acıdır ki bu Sempozyum da Soma acısının içimizi bir kez daha yaktığı bir zamana rastladı. Daha geçtiğimiz hafta Soma’da katledilen 301 emekçiyi andık. TMMOB’nin tüm uyarılarına karşın, insan canını hiçe sayan, yalnızca kârı amaçlayan bir üretim sistemi tüm insanlık dışı yüzüyle sürüp gitmektedir. Taşeronlaştırma uygulamalarıyla birleşen ihmalin nasıl felaketlere yol açtığını hayat ülkemize yaşayarak öğretmektedir. Neoliberal politikaların sonucu olarak yitirdiğimiz emekçileri bir kez daha saygıyla anıyor, sürdürülen taşeronlaştırma, özelleştirme uygulamalarının derhal durdurulmasını, insanı merkeze alan güvenlikli bir çalışma ortamının sağlanması için tüm önlemlerin vakit geçirmeksizin alınmasını, iş cinayetlerinin durdurulmasını istiyoruz”

AKP İKTİDARI, KENTLERİ YAĞMA VE TALANA AÇARAK YENİ RANT KAYNAKLARININ YARATILMASINI SAĞLAMIŞTIR”

“Yalnızca Zonguldak değil, ülkenin tüm kentleri piyasacı anlayışların ağır saldırısı altında her geçen gün daha da yaşanmaz hale gelmiştir. TMMOB çeşitli kentlerde düzenlediği 40’ı aşkın sempozyumla kentlerin mekânsal ve çevresel bağlamda niteliksiz yapılaşmasının, sağlıksız büyümesinin ardında piyasa güçlerinin tek egemen olduğu ve sadece arazi rantına endekslenmiş bir kent ekonomisi anlayışının olduğunu saptamıştır. Öte yandan 13 yıllık iktidarında üretimden vazgeçerek ülke ekonomisini arazi rantı üzerinden temellendiren AKP iktidarı, kentleri bugüne dek görülmemiş ölçüde yağma ve talana açarak yeni rant kaynaklarının yaratılmasını sağlamıştır. Hiçbir insani, hukuki, ulusal ya da evrensel kuralla bağdaşmayan bu yağmacı anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğiz”

“ZONGULDAK KÖMÜR ÜRETEN BİR KENT OLMAKTAN ÇIKIP KÖMÜR TÜKETEN BİR KENT HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”

 “Zonguldak Kent Sempozyumu ülke için yaşamsal önemde olan 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde toplanmıştır. Bizzat yörede yaşayanlarla bilim insanlarının saptamalarını ve çözüm önerilerini sunduğu çalışmaya ne yazık ki, kent hakkında karar verme süreçlerinde yer almaya talip olan siyasal parti temsilcisi ya da milletvekili adaylarından hiçbiri ilgi göstermemiştir. Bunun kentin içinde bulunduğu kötü durumun açık bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz. Kömür üreten bir kent olmaktan çıkıp kömür tüketen bir kent haline dönüştürülen Zonguldak üretim kültüründen hızla uzaklaştırılarak asimile edilmektedir. Kentin kendini var eden kimliğine kavuşması, yarınlarına daha bir umutla yönelecek yaklaşımları ortaya çıkarabilmesi için her zamankinden daha çok fikre ihtiyacı olduğu açıktır. Siyaset adamlarının bu ilgisizliği karar oluşturma süreçlerinin kentsel gerçeklerden ve bilimsellikten ne kadar uzakta oluştuğunu da göstermektedir. Bu durumu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Sempozyumda kentin doğrudan aktörleri olan yerel yönetimlerin ve il özel idaresi biriminin kentte var olan sorunların çözümü ve yapılacak yeniliklerin planlı ve katılımcı anlayışla gerçekleştirilmesi konusunda eksikliği dile getirilmiştir. Sivil toplum örgütlerinin kentli hakları ile ilgili bir komisyon kurarak bu alanda da etkin baskı unsuru oluşturulması teklif edilmiştir”

“SAHİLLERİMİZİN DOĞAL VE ESTETİK YAPISI HIZLA BOZULMAKTADIR”

“Zonguldak 85,25 kilometrelik sahili olmasına karşın, yapılan doğa düşmanı uygulamalarla bir sahil kenti olma özelliğini kaybetmiş durumdadır. Doğal ve estetik yapısı hızla bozulmaktadır. Bunda kömür üretiminin oluşturduğu çevresel olumsuzlukların yanı sıra yanlış ve çarpık imar uygulamalarının da önemli bir payı bulunduğu gözlemlenmiştir. Kentimiz ayrıca; mağaraları, tabiat alanları, şelaleleri, yaylaları, trekking alanları, flora ve faunası, rafting olanakları, antik yerleşim alanları, baston, elpek bezi, kestane balı gibi yöreye özgü kültürel üretimleriyle alternatif turizm alanında gelecek vaat etmekteyken ne yazık ki bu potansiyel de değerlendirilmemektedir. Sempozyumda sunulan bildirilerde kentin zengin kültürel, endüstriyel ve doğal mirasa sahip olduğuna kuvvetle vurgu yapılmıştır. Ancak koruma kültüründen uzak, rant odaklı yaklaşımlarla bu mirasın korunamadığı, geçmiş-gelecek ilişkisini kuracak kentsel izlerin bilinçsizce silindiği ve içi boşaltılan kavramlar arasında bocalayan insanların hızla kimliksizleştirildiği dile getirilmiştir. Kentimizde her geçen gün artan fiziksel engeller ve standartlara uygun olmayan mekânsal düzenlemeler yüzünden kentsel yaşam kalitesinin hızla aşağılara çekildiği vurgulanmıştır. Kronikleşen ve artık yalnızca yönetenlerin değil tüm kentin yüz karası haline gelen Lavuar Alanı düzenlemelerinin kentin gereksinimlerini temel alan yaklaşımlarla bir an önce başlatılması istenmiştir. Çatalağzı bölgesinde bulunan termik santrallerin atık ısısından yararlanılarak dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Zonguldak ve çevresinin de ısınmasının mümkün olduğu ve bunun TMMOB bileşenlerince pek çok toplantıda yerel ve merkezi yöneticilere sunulduğu halde bugüne kadar bir adım atılmamış olması düşündürücüdür. Kentin tüm ulaşım yükünü çeken Fevkani Köprüsü’nün çelik konstrüksiyonunun her an bir felakete yol açacak kadar risk taşıdığı defalarca dile getirildiği halde, onarımı ya da yenilenmesi için bir şey yapılmamıştır. Öte yandan Zonguldak, ülkenin karayolu kalitesi en düşük illerinden biridir. Demiryolunun hâlâ kullanıma açılmamış olması, geçmişte temel ulaşım biçimi olan denizyollarının ulaşımda payının sıfır olması alternatif ulaşım biçimlerinin gerçekleştirilmediğini göstermektedir. En kısa zamanda ulaşım master planının çıkarılıp hızla hayata geçirilmesi ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır. AKP iktidarının “Batı Karadeniz Enerji Üssü” aldatmacası ile kentin dört bir yanına ithal kömüre dayalı olarak termik santral kurma planı kabul edilemez. Demir-çelik sektörüne can veren Zonguldak Kömür Havzası’nın, ticari değeri olmayan kömür tozlarından elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kurulan Çatalağzı Termik Santrali’ni beslemeyi temel amaç haline getiren, tüm üretim bandını buna göre kuran üretim stratejisi akıldışı olduğu kadar sürdürülebilir de değildir. Bu stratejinin derhal terk edilerek, havzanın temel amacı olan metalürjik kömür üretimine hızla geçmesini yaşamsal önemde bulmaktayız.TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşmasında da vurguladığı gibi TMMOB yerel yönetim politikalarından söz ederken; insan sağlığı, doğal çevre, kentli hakları, katılım, yaşanabilirlik, toplumsal barış, birlikte yaşama, sağlıklı çevre, insan odaklı mekanlar gibi kavramları referans almaktadır. Kentlerde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda, toplumun büyük bölümünü dışlayan, halkın katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli hedef olarak görülmektedir. TMMOB Zonguldak bileşenleri olarak kente dair her türlü kararda kentlilerin katılımının sağlanmasını ve kentli haklarını savunmayı vazgeçilemez bir görev olarak görmekteyiz. Bunun gereklerini yerine getirme kararlılığıyla Sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm kent halkını bu sonuçlar doğrultusunda mücadele etmeye çağırıyoruz”. Barış DOĞAN

 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs...

Haberi Oku