Köylerde çevre ve sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Genel 07.09.2021, 14:14
84

İl Genel Meclisi 5. birleşim toplantısı Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı.

Önceki birleşimdeki toplantı tutanak özetinin okunup oylanmasının ardından Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan köy ve kırsal kesimdeki yol, su, imar, mezarlık başta olmak üzere çevre ve sağlık hizmetlerine yönelik projeler görüşüldü.

İşte görüşülen maddeler

1-          İl Genel Meclisimizin 06.09.2021 günlü 4 üncü birleşimine ait toplantı tutanak özetinin okunup oylanması.

2-            İlimizde kurulması planlanan Filyos Vadisi İçmesuyu ve Altyapı Hizmet Birliğine ait hazırlanan tüzüğün 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince; yapılacak olan ilk İl Genel Meclisi toplantısında tüzüğün mecliste görüşülmesi.

3-            İlimiz Devrek İlçesi; Pelitli ve Gümüşpınar Köyleri, Çaycuma İlçesi;  Yolgeçen, Derecikören, Helvacılar ve Kızılbel Köyleri, Ereğli İlçesi; Dağlıca, Aşağıkayalıdere ve Şamlar Köyleri, Alaplı İlçesi; Sarıkadı Köyü mezarlık talepleri İdaremizin 2021 yılı Proje Programında yer almadığından, bahsi geçen köylere yapılacak mezarlık çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için İl Özel İdaresi 2021 yılı Proje Programına alınması hususunun görüşülmesi.

4-            İlimiz Ereğli İlçesi, Kızılca Köyü (Ereğli –Kızılca-Ankara Karayolu) üzerinde bulunan parsellerin, köyün ekonomik gelişimini desteklemek amacı ile köy yerleşik alanı içine alınması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 26 – 19 – 23 sayılı raporlarının görüşülmesi.

5-            İlimiz Kozlu İlçesi, Kızılcakese Köyü hudutlarında çok eski yıllardan beri kullanılan mevcut su kabtajlarının menba tahsis kararlarının alınmasından sonra Orman izin- irtifak işlemlerinin yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile Tarım ve Orman Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 20 – 24 – 15 sayılı raporlarının görüşülmesi."

(Şebnem Saka)

Yorumlar (0)
14
hafif yağmur