Türk Dayanışma Konseyi;


Mevcut Cumhurbaşkanı doğrudan seçimi etkileyecek şekilde anayasaya, kanunlara ve devlet geleneklerine aykırı olarak aktif siyasi mücadelenin içine girmiş ve bütün bunların doğal sonucu olarak seçim mücadelesinin yapıldığı siyasi sosyal ortam adaletsiz, kirli, güvensiz ve anti demokratik hale dönüşmüştür”
 
Türk Dayanışma Konseyi yazılı bir basın açıklaması yaparak seçimlere az bir süre kala ülkenin içinde bulunduğu duruma değindi. Konsey adına açıklamayı yapan Türkiye  Kamu Sen İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu konseyin şu görüşlerine yer verdi:

Bilindiği gibi Türk milleti 7 Haziran 2015 tarihinde önemli bir demokrasi faaliyetini gerçekleştirmek için sandık başına gidecektir. 7 Haziran Genel Seçimini önemli kılan, içinde bulunduğumuz siyasi sosyal şartların, doğrudan Milli Bekamızı ve siyasal-sosyal rejimimizi tehdit eden ciddi riskleri yüksek seviyede bünyesinde taşıyor olmasıdır.

Bugün Türk milletinin devletiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak yaşamasının önünde ciddi engeller vardır. Milli ve Üniter devlet yapımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve kardeşliği iç ve dış olumsuz gelişmelerin tehdidi altındadır. Ülkemizin ve milletimizin doğrudan bekasından sorumlu kurumlar, birimler ve görevliler derin bir gaflet ve delalet içinde, olup bitenler karşısında ya susmuş ya da sindirilmiş durumdadır. Bölücülük ve ihanet en üst seviyede kabul görmekte, meydan okumakta ve son darbeyi vurmak için fırsat kollamaktadır.
Bugün, insanlarımızın temel milli ve insani hakları pervasızca ayaklar altında çiğnenmekte, devletin temelini oluşturan adalet duygusu sürekli olarak zedelenmekte, hukukun üstünlüğü ilkesi yerle bir edilmektedir. Bu kaos ortamında ülkemiz hızla bir “tek Adam” diktatörlüğüne doğru yol almaktadır.

Bugün, Türk milleti tarafından benimsenmiş ve özümsenmiş olan hür parlamenter demokratik sistemimiz mevcut anayasamız çiğnenerek fiilen devre dışı bırakılmakta, bunun yerine “ne olduğu belli olmayan” adına “alaturka başkanlık sistemi” denilen ve esas amacı “tek Adam Diktatörlüğü” olan garabet bir sistemle değiştirilmek istenmektedir.
Bugün, Türk milleti gelir dağılımı adaletsizliğinin dayanılmaz baskı ve basıncı altında ekonomik alanda adeta “diz çöktürülerek, baş eğdirilerek” esaret altına alınmış, siyasi iradesine ipotek konulmuştur.

Bugün, çıkarılan yasalarla özgür basın susturulmuştur. Ciddi seviyede hırsızlık ve yolsuzluk suçlamalarına muhatap olan İktidar sahipleri bir taraftan ele geçirdikleri medya imkânlarını kullanarak, her fırsatta insanlarımız üzerinde algı operasyonları düzenlemekte, diğer taraftan kontrollerindeki devlet imkânlarını kullanarak siyasi rakiplerine üstünlük sağlamaktadırlar.
Ayrıca anayasa ve yasalara göre tarafsız olması gereken Mevcut Cumhurbaşkanı doğrudan seçimi etkileyecek şekilde anayasaya, kanunlara ve devlet geleneklerine aykırı olarak aktif siyasi mücadelenin içine girmiştir.
Bütün bunların doğal sonucu olarak seçim mücadelesinin yapıldığı siyasi sosyal ortam artık adaletsizdir, kirlidir, güvensizdir ve anti demokratiktir.
Bu şartlar altında yapılacak olan Genel Seçim her şeye rağmen milletimiz için tek meşru demokratik kurtuluş yoludur. Bu fırsat ve imkân en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

Bizler Türk Dayanışma Konseyi olarak;

1-Bu seçimde, Türk milletinin devletiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak kıyamete kadar yaşatılmasını siyasette var olmanın temel gayesi ve gereği olarak gören, Milli Mücadeleyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimizin temel felsefesini ve anayasamızın değiştirilmesi bile teklif edilemez başlangıç maddelerini her şart altında korumayı ve kollamayı amaçlayan   siyasi anlayışın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
2-Bu seçimde, hür parlamenter demokratik rejimi güçlendirerek yaşatmayı amaçlayan, kişisel ego tatminini hedefleyen başkanlık sistemini kabul etmeyen, anayasamızdan “Türklük” adını ve kavramını çıkarmaya çalışanlara karşı yüksek seviyeli mücadele etme kararlılığına ve cesaretine sahip olan siyasi anlayışın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
3-Bu seçimde, bölücülerle müzakere yapılarak gerçekleştirilmeye çalışılan ”sözde çözüm, özde çözülme projesini” yırtıp tarihin çöplüğüne atmayı amaçlayan siyasi anlayışın desteklenmesini gerekli görüyoruz.
4-Bu seçimde Türk vatandaşlarının temel insan haklarını eksiksiz yerine getirmeyi, hukukun üstünlüğü ilkesini devlet ve toplum hayatının her alanında hakim kılmayı, toplumda yok olmaya başlayan adalet ve güven ortamını yeniden tesis etmeyi amaçlayan, vatandaşın verdiği oyun namusunu koruyabilecek bilgi ve cesarete sahip olan siyasi görüşü desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
5-Bu seçimde, milletin istek, arzu ve ihtiyaçlarından doğan “milli irade”yi her alanda rehber kabul eden, onu korumayı başaracak bilgi, tecrübe ve cesarete sahip siyasi anlayışı desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
6-Bu seçimde, milli gelir dağılımındaki aşırı dengesizliği ve adaletsizliği gidermeyi, üretime dayalı bir kalkınma modeliyle işsizliğe çare olmayı, milli geliri hakça paylaşmayı amaçlayan siyasi anlayışı desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
7-Bu seçimde, hırsızlardan ve yolsuzluk yapanlardan hukuk zemininde hesap sormayı amaçlayan, memurların, işçilerin, emeklilerin, esnafın, serbest çalışanların, köylünün ve çiftçinin haklarını adeta gasp eden, bütün gayretini yandaşlarını zengin etmeye yönelten işbaşındaki iktidara karşı cesur ve kararlı bir siyasi mücadele ortaya koyanları desteklemeyi gerekli görüyoruz.
8-Bu seçimde, işsizliği, yoksulluğu, çaresizliği, ekonomik ve sosyal adaletsizliği kökünden kazımayı hedefleyen siyasi görüşü desteklemeyi gerekli görmekteyiz.
9-Bu seçimde, Türk milletini “Çağlar üzerinden sıçratarak” bir an önce Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna, Bilgi Toplumundan Sevgi Toplumuna yükseltmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda gerekli bilgi, inanç ve cesarete sahip olan siyasi görüşü desteklemeyi gerekli görmekteyiz. Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz…

TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ ÜYE KURULUŞLAR
* TÜRKİYE KAMU-SEN  * Türk Enerji Sen  * Türk Büro-Sen   * Türk Sağlık-Sen  * Türk Tarım Orman-Sen* Türk Eğitim- Sen * Türk Ulaşım-Sen * Türk Diyanet Vakıf-Sen* Türk Haber-Sen* Türk İmar-Sen* Türk Yerel Hizmet-Sen* Türk Kültür Sanat-Sen* Türk Emekli-Sen

DERNEKLER

*Akademisyenler Birliği Derneği*Aydınlar Ocağı Genel Merkezi(İstanbul)*Azerbaycan Kültür Derneği*Avrasya Kültür Derneği*Avrasya Kültür Sanat Birliği Derneği*Başkent İktisatçılar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Derneği*Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği*Bilişim 2023 Derneği*Birleşik Emekliler Derneği*Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği*Devlet Denetim Elemanları Derneği*Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi (Kayseri)*Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Ankara Şb.)*Eğitim 2023 Derneği*Ekonomi 2023 Derneği*Enerji 2023 Derneği*Hacettepe ve Beytepe Kampüsü Mezunları Sosyal Yardımlaşma Derneği*Irak Türkleri Yardımlaşma Derneği*Kadın Hareketi Derneği*Kıbrıs Türk Kültür Derneği*Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
*Milliyetçi İşadamları Derneği (MESANDER)*Özürlüler Kültür ve Dayanışma Derneği (ÖZ-BİR)*Siteler Sanayici ve İşadamları Derneği*Teknik Öğretmenler Derneği* Telekomcular Derneği * Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği* Ticaret ve Turizm Mezunları Derneği* Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği* Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği* Türk Hukuk Enstitüsü Derneği* Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği
* Türkiye Kırgızistan Dostluk Derneği* Türkiye Türkmenistan Dostluk Derneği* Ulaşım 2023 Derneği* Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği* Ülkücü İşçiler Derneği* Ziraatçılar Birliği Derneği

 vakıflar

* Gazi Eğitim Mezunları Vakfı* Gazi Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Mezunları Vakfı* Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Vakfı*Çukurova Üniversitesi Mezunları Vakfı * KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı* Kırım Gelişim Vakfı* Teknik Eğitim Vakfı* Türk Aydınlar Vakfı* Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)* Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı
* Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı* Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı* Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV)* Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı (TÜSAV)* Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV)* Türkiye Eğitim Çalışanları Kalkınma Dayanışma Vakfı
* Yörük Türkmen Vakfı Genel Merkezi (YÖRTÜRK)

 ODA 

* Orman Mühendisleri Odası

FEDERASYON

 *  Uluslararası Avrasya İnsan Hakları Federasyonu
KONSEY

* Veteriner Hekimler Merkez Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

ŞAMPİYON ZONGULDAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

Haberi Oku