İYİ Parti Başkanlık Divanı: Şiddetle reddediyoruz

Politika 26.04.2021, 19:29 26.04.2021, 19:33
178
İYİ Parti Başkanlık Divanı: Şiddetle reddediyoruz

İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanını sözde soykırım açıklamasına sert tepki gösterildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Son yıllarda bazı Devletlerin, amacı belli olan lobicilik faaliyetleri sonucunda kendilerine özgü iç veya dış politika kaygıları ile tarihi ve hukuki gerçekleri yok sayarak yaptıkları açıklamalara ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan 2021 tarihinde bir yenisi daha eklenmiştir.

Sayın Genel Başkanımızın gerek 23.04.2021 tarihinde uyarı niteliği taşıyan, gerekse 24.04.2021 tarihinde ABD Başkanı Biden’ın ifadelerini şiddetle kınadığı açıklamaları ışığında İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak Başkan Biden’ın bu mesnetsiz açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bu sözdesoykırımiddialarınınTürkiyeüzerindekaranlıkemelleriolanlarınhangiamaçlarınahizmetettiğininfarkındayızveaslatavizvermeyeceğimize de Aziz Milletimizin huzurunda söz veriyoruz. Tarihivehukukigerçeklereaykırıbutalihsizaçıklamayatavırgöstermeyenhattaonaylayankimisiyasipartilerivesiviltoplumörgütlerini de Milletimize şikayet ediyor ve aynı şiddetlekınıyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında savaş, mukatele ve zorunluluk icabı toplu yer değiştirme koşullarında yaşanan ve sorumluluğu Devlet’e atfedilemeyecek olayların ABD Başkanı tarafından “Sözde Soykırım” şeklinde istismar edilmesi esef vericidir.

Türk Dışişlerinin, “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına karşı geçmişte yürüttüğü kararlı ve stratejik diplomatik mücadele, son yıllarda Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal kültürünün ve tecrübeli kadrolarının sistematik bir şekilde tasfiyesi ile zaafa uğramış, yerine ideoloji öncelikli, milli çıkar amacından uzak, kişisel ilişkiler üzerinden yönetilen bir dış politika anlayışı hakim olmuştur. Esasen uluslararası ilişkilerimizde sıkça yaşadığımız benzer itibar zedeleyici hadiselerde uygulanan bu yanlış politikanın payı büyüktür.

Ülkemiz; ekonomide, iç ve dış politikada en buhranlı dönemini yaşamaktadır. Bundan dolayı iktidar tarafından alınan kararlar bağımsız tercihlerden ziyade mecburiyetlerden doğmaktadır. Devletimizin bugününü ve geleceğini tehdit eden ucube bir rejimin bekası iktidarın önceliği haline gelmiştir.

ABD veTürkiyeilişkileriboyutuilebaktığımızda; SayınCumhurbaşkanı, ABD BaşkanıBiden’ıtebrikettiğindenbuyana, nezaketdışıbirtutumlabeşaydır Biden ilegörüşmekiçinbekletilmiştir. Nihayetgörüşme, hiç de tesadüfolamayacakşekilde 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramıgününedenkgetirilmiştir. Her yıl 24 Nisan’da “sözdesoykırım” iddialarınıngündemegetirilmesiçabasındanbirgünönceyapılanbu görüşmedeki konu başlıkları arasında olan ve TürkMilletineiftiraiçeren “sözde soykırım” temasının ele alındığının kamuoyuna açıklanmaması tarafımızca kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur.

ABD Kongresi’nin bu konuda geçmişte almış olduğu kararlar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi zamanlı ve içerikli açıklamalarla tepkisini ortaya koymuş ve icap eden cevapları kararlı bir şekilde vermiştir. Mevcut durumda ise Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ABD Başkanı Biden’ın muhatabı halen sessizliğini koruyan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

ABD Başkanı Biden’ınTürkMilletineiftiraiçerenaçıklamasınakarşıSayınCumhurbaşkanı’nınortayakoyacağıduruşveeylemlerinöncekihükümetlerimizinbenzermeydanokumalarkarşısındaalmışolduklarıtarihikararlarındevamıniteliğindeolmasınıtemenniediyorve“hükümsüzdür”, “geçersizdir” gibi ifadelerle yetinmekten ziyade Devletimizin itibarına yakışır bir eylem planı konulmasını bekliyoruz.

Kaynak: (Haber Merkezi)
Yorumlar (0)
25
açık