10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ ÖZEL...

ZONGULDAK 09.01.2021, 20:18 09.01.2021, 20:26
1739
10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ ÖZEL...
GAZETE VE ZONGULDAK...
Zonguldak İl Merkezi Gazeteleri ve Tarihçeleri (1923-1960)
23 Mart 1923’te Cumhuriyetin ilanından 7 ay önce “Zonguldak” isimli bir gazetenin çıkışıyla Zonguldak’ta basın serüveni başlamıştır. Yayın hayatına otuz yıl devam eden bu gazeteden sonra Zonguldak il merkezinde çıkan gazetelerin sayısı yıllar içerisinde giderek artmıştır. Çalışmanın kapsamı içerisine 1923-1960 tarihleri arasındaki Zonguldak il merkezinde çıkarılan gazeteler ulaşılabilindiği ölçüde dâhil edilmiştir. Basın unsurlarının ilk neşrediliş tarihleri, ulaşılabilindiği ölçüde son yayınlanış tarihleri, yayın periyotları, sahipleri ve yayınlandıkları müddetçe ne gibi bir yayın anlayışında oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır.
ZONGULDAK (23 Mart 1923)
Zonguldak’ta gazeteciliği başlatan ilk isim Milli Mücadele Dönemi’nde Kastamonu’da Açıksöz gazetesinin çıkarılmasında da payı olan Tahir Karauğuz’dur. Tahir Karauğuz, Zonguldak’a yerleştikten sonra Açıksöz’e yazılarını göndermeye devam etmiştir. O yıllarda Zonguldak, deniz ulaşımı ile haber alıp verme kolaylığı ve güvenliği bakımından çok önemli bir yerdir; Zonguldak, Ankara’nın denize açılan kapısı konumundadır. Karauğuz, buradan Açıksöz'e gönderdiği yazı ve haberlerle, gazetenin Zonguldak'taki kulağı olmuştur.
23 Mart 1923’te yayın hayatına başlayan Zonguldak’ın ilk sayılarında, Tahir Karauğuz o sırada Erkan-ı Harbiye İstihbarat Zabitliği ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi’nin Zonguldak İstihbarat Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu için gazetenin İmtiyaz Sahibi M. Kazım (İlsev) Bey olmuştur.12 Zonguldak gazetesinin ilk Mesul Müdürü ise doktor Nihat (Arkat) Beydir.13 İkinci yılında ise sahibi ve baş muharriri Tahir Karauğuz olarak görülmektedir. Mesul Müdürü ise Hayri Beydir.
“İktisadi, İçtimai ve Edebi Memleket Gazetesi” ifadesiyle yayımlanan Zonguldak gazetesi önce Perşembe daha sonra Pazar günleri yayımlamıştır. Zonguldak gazetesi önceleri Naim Nuri matbaasında basılmıştır. Daha sonra ise Tahir Karauğuz’un kurduğu Karaelmas Matbaasında basımı gerçekleşmiştir.
KÖMÜR (31 Aralık 1940)
31 Aralık 1940’da yayın hayatına başlayan Kömür gazetesinin 1940 yılında yayımlanmaya başlamasının nedenini, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle artan enerji ihtiyacı ve bölgede devlet eliyle yapılan yatırımların artmasında aramak yanlış olmayacaktır. Maden sanayinin bel kemiğini oluşturan demir-çelik üretimi ilk kez 1937 yılında Karabük'te açılan fabrika ile başlamıştır. Bu fabrika enerji gereksinimini Zonguldak Kömür Havzasından karşılamaktaydı. 1938 yılında ise Çatalağzı Termik Santrali kurulmasına karar verilmiştir. Tüm bu yatırımlara paralel olarak yan sanayi kolları da Karadeniz Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bu gelişmelerle birlikte Zonguldak’ta Kömür isimli bir gazetenin yayımlanması bölgedeki gelişmelere yerel basın düzleminde duyarsız kalınmadığının en önemli göstergesidir.
YENİ ZONGULDAK (4 Şubat 1942)
Zonguldak yayın hayatının bir diğer önemli gazetesi önceleri müessisi Diş Tabibi Halit Taşman’ın, daha sonra VII ve VIII. Dönemlerde Zonguldak milletvekili olan Ali Rıza İncealemdaroğlu’nun olduğu Yeni Zonguldak gazetesidir. 4 Şubat 1942’de okuyucu ile buluşan Yeni Zonguldak’ın İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Müdürü Aşir Bilginer’di. Zonguldak’ta yargıçlık görevi nedeniyle bulunan Ümran Nazif (Yiğiter) hem kendi adıyla hem de Semine Meral takma adıyla, gazetede köşe yazıları ve hikâyeleri ile yer almaktaydı. Zonguldak’ın ünlü şairlerinden Rüştü Onur da hikâyeleriyle gazeteye renk katmaktaydı. Türk basınının önemli isimlerinden Muzaffer Soysal ise siyasi yazılarıyla gazetede yer almaktaydı. Yeni Zonguldak’ın diğer yazarları arasında Kemal Noyan, Mümtaz Armay da bulunuyorlardı. Behçet Necatigil de Behçet Necati imzasıyla Yeni Zonguldak’ın yazı ailesinde bulunmuştur.
OCAK (25 Kasım 1942)
Yeni Zonguldak gazetesinin devamı olan Ocak gazetesi, 25 Kasım 1942’de çıkarılmaya başlanmıştır. Gazetenin ilk sayısının boyutları 34x49 cm’dir. Gazetenin sahibi Ali Rıza İncealemdaroğlu’dur. Neşriyat Müdürü ise Aşir Bilginer’dir. Ocak ismi gazeteye, Türk Ocaklarından ilham alınarak verilmiş bir isimdir. Dört sayfadan oluşan gazete 27.11.1942’de 26x37cm boyutlarında bir gazete olarak “Akşam Haberleri” adıyla neşredilmeye başlanmıştır. Günlük olarak çıkarılan gazete A.R. İncealemdaroğlu Matbaasında basılıyordu. Gazetede Semine Meral, Ali Rıza İncealemdaroğlu, İsfendiyar Baruönü, Muzaffer Soysal, İsmet Kızılalma, Kemal Noyan, Ömer Faruk Toprak, Behçet Necati, A. Kadir, Dr Selahattin Cimcoz, Muzaffer Tayip, Rüştü Onur, Kazım Günay Nedim Müren, Behçet Akın, Umran Nafız yazıları ve şiirleri ile yer almaktaydılar.
TÜRKÜN SESİ (29 Ekim 1945)
29 Ekim 1945’de yayınlanmaya başlamıştır. Gazete “Cumartesi Günleri Çıkar Siyasi Halk Gazetesi” adıyla neşrediliyordu. Gazetenin sahibi Diş Hekimi Halit Taşman’dı. Türkün Sesi, Bingöl Matbaasında basılmaktaydı. Gazetenin yazarları arasında Nejdet Sançar, Galib Fuad, Sadi Yaver Ataman, Kemal Koçana yer alıyorlardı. Türkün Sesi gazetesi 5 kuruştan halka ulaşıyor ve dört sayfadan oluşuyordu. Ulusal ve yerel haberler gazetede yer almaktaydı. Gazetenin 46. sayısında sahibinin Ali Bingöl, Başyazarı ve Neşriyat Müdürünün ise Halit Taşman olduğunu görmekteyiz.
1952 yılında Türkün Sesi’nin İmtiyaz Sahibi ve Başyazarının Mehmet Bükey olmuştur. Gazete, bu dönemde çarşamba ve cumartesi günleri çıkıyor ve Sabah matbaasında basılıyordu. Gazetenin başlığının altında “Zonguldak’ın İlk Demokrat Gazetesi” ifadeleri yer almaktaydı. Gazetenin yazarları arasında Talat Önen, Nabi Çınar bulunmaktaydı.
TÜRKSESİ (4 Ekim 1946)
4 Ekim 1946 yılında yayınlanmaya başlamıştır. “ Şimdilik Cuma Günleri Çıkar, Siyasi, İnkılâpçı Memleket Gazetesi” adıyla yayınlanıyordu. Gazetenin sahibi Ali Bingöl, Başyazarı Gündüz Nadir, İdare Müdürü İhsan Ersöz, Yazı İşleri Müdürü ise Muzaffer Soysaldı. Bingöl matbaasında basılan gazete dört sayfadan oluşmaktaydı. Gazetenin yazarları arasında Gündüz Nadir, Muzaffer Soysal, Semiha Ziya, Rasime Uygun, A. Naim Çıladır, İ. Behçet Akın yer almaktaydılar. Gazetenin ilk sayısında Cumhuriyet Halk Partisine bağlı oldukları ifade edilmiştir.
VARDİYA (26 Haziran 1947)
İlk kez 26 Haziran 1947’de Türk Maden Başçavuşları Derneği tarafından çıkarılan Vardiya, “Sosyal, Ekonomik Konulardan Bahseder İşçi Gazetesidir” adıyla yayınlanmaktaydı. 1947 yılına ait yalnızca iki nüshası incelenen gazetenin yazı işleri müdür Sait Oktaydı. 35x50 cm boyutlarındaki gazetenin fiyatı 5 kuruştu. Yazarları arasında T. İzmirlioğlu, Mehmet Barış, İbrahim Doğan, Necati Duman, Taceddin Ataman, Sadi Günel, Galip Özkan, Turhan Tarancı, Hilmi Alözkan bulunmaktaydı.
“On beş Günde Bir Çıkar Müstakil İşçi Gazetesidir” adıyla 1 Ocak 1969’da tekrar yayınına başlanan Vardiya Türkiye Maden Başçavuşlar Sendikası tarafından çıkarılmaktaydı.
ZONGULDAK POSTASI (19 Kasım 1947)
19 Kasım 1947’de yayınlanmaya başlayan Zonguldak Postası haftalık bir gazeteydi. Başlığının altında “Zonguldak, Ereğli, İnebolu, Sinop” şeklinde bir ifade olması, sadece Zonguldak’a hitap eden bir gazete olmadığını göstermektedir. Gazetenin sahibi Murat Sertoğlu’ydu. Babıâli Matbaasında dizilen gazete Şaka Matbaasında basılıyordu. Gazetenin idarehanesi Babıâli Caddesi İzzetin Han No. 14’de bulunuyordu. Zonguldak Postası ilk sayfasında yer verdiği haberleri renkli çizimlerle aktarmaktaydı. Gazete yerel haberlerden çok, şiir ve öykülere yer veriyordu. Gazetede fotoğraf yer almaması, haberlerin çizimler eşliğinde sunulması ise ilgi çekicidir.
UZUN MEHMET (30 Mart 1948)
Gazete, 30 Mart 1948’de yayınına hayatına başlamıştır.
Uzun Mehmet gazetesinin sahibi İhsan Ersözlü, Yazı İşleri Müdürü Behçet Oktaydır. Dört sayfadan oluşan gazetenin boyutları 33x49 cm’dir. Gazetenin idarehanesi Maden Dairesi Arkası Baki Sokağı No.5’de bulunuyordu. İlk sayfasında iç haberler ve dış haberler başlıklarında ülke ve dünya haberlerine iki ayrı sütun ayıran gazetede yerel haberler şiir ve hikâyeler bulunmaktaydı. Dokuzuncu sayıdan sonra haftada bir çıkmaya başlamıştır.
DEMOKRAT ZONGULDAK (22 Mayıs 1948)
Demokrat Zonguldak, 22 Mayıs 1948’de yayınına başlamıştır. Cumartesi günleri yayınlanan gazetesin başlığının sol tarafında Atatürk’ün “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” ifadesi yer almaktaydı.
TOSUN (16 Temmuz 1949)
“Siyasi-Mizahi-Müstakil-Gazete” adıyla çıkarılan Tosun yayınına 16 Temmuz 1949 yılında başlamıştır. Gazetenin sahibi Galib Fuat Uzunhasanoğlu’dur. Dört sayfadan oluşan Tosun gazetesi 27x40 cm boyutlarındaydı. Gazetede mizahi yazılar ve karikatürler bulunmaktaydı. Tosun haftalık olarak yayınlanmaktaydı. İdarehane adresi ise Atatürk Caddesi Baki Sokak No.19’da bulunuyordu.
HALK DOSTU (27 Eylül 1949)
27 Eylül 1949’da yayın hayatına başlayan Halk Dostu’nun ilk sayısında yayın amacı Cumhuiyetçi ve antikominist olarak açıklanmaktaydı.
Halk Dostu gazetesinin sahibi İhsan Ersözlüylü. Gazetenin idarehanesi Banka Sokak no. 30’da bulunuyordu. Günlük olarak yayınlanan ve 5 kuruştan halka ulaşan gazete, 28x40 cm boyutlarındaydı. 1950 yılında gazetenin başlığının altında “Günlük siyasi Bağımsız Akşam Gazetesi” ifadesini görmekteyiz. Başyazar olarak N Durusoy ismini gördüğümüz gazetenin yerel haberlerden ziyade ulusal ve dünya haberleri aktardığını söyleyebiliriz.
DEMOKRAT POSTASI (15 Temmuz 1950)
On beş günlük siyasi gazete olan Demokrat Postası 15 Temmuz 1950’de yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Mehmet Bükey, Başyazarı Halit Taşman, Genel Yayın Müdürü Abdulkadir Telcioğlu, idare amiri ise Orhan Sözendi. Fiyatı 10 kuruş olan gazete Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada iki gün yayınlanıyordu.
SABAH (15 Kasım 1950)
Kırk sekizinci sayısından itibaren bazı sayılarını inceleme imkânı bulduğumuz Sabah, 15 Kasım 1950 yılında yayınlanmaya başlamıştır. “Halkın Emrinde Halkla Beraber” başlığıyla neşredilen Sabah’ın sahibi Şükrü Usman, Başyazarı Ahmet Naim Çıladırdı, Yazı İşleri Müdürü ise Ziya Işıktı. Günlük olarak yayınlanan Sabah’ın idarehanesi ve matbaası Atatürk Caddesi Baki Sokakta bulunmaktaydı.
GÜRSES (9 Ocak 1952)
Gazete, 9 Ocak 1952’de yayınlanmaya başlamıştır. Gürses gazetesinin İmtiyaz Sahibi Orhan Sözen, Başyazarı ise R.Necati Yazgan’dı. Çarşamba ve Cumartesi günleri yayınlanan gazete 35x49 cm boyutlarındaydı. Birgün matbaasında basımı gerçekleştirilen gazetede, M. Zeki Sofuoğlu, İsmail Fehmi Sözen ve Mustafa Saraç isimlerini yazarlar arasında görmekteyiz. Gazetenin ikinci yayın yılında Yazı İşleri Müdürü Kazım Vardal, İdari İşler Müdürü Hicabi Türkeş’ti. Dört sayfadan oluşan gazete üçüncü yayın yılında günlük olarak çıkarılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Yazı İşleri Müdürü Rasim Birinci’dir. Gürses Demokrat Parti ile ilgili haberlere geniş bir yer ayırmıştır.
YENİ ZONGULDAK (1951)
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Tahir Karauğuz olan Yeni Zonguldak, 1951’de yayın hayatına başlamıştır. Gazete, Zonguldak gazetesinin devamı niteliğindeydi. Haftalık olarak yayınlanan gazetenin fiyatı beş kuruştu. Gazetenin içeriğine baktığımızda ulusal ve yerel haberler yanında magazin haberlerine ve tarihi konulara yer verildiğini görmekteyiz. Yeni Zonguldak, dört sayfadan oluşuyordu.
KÜÇÜK GAZETE (18 Şubat 1952)
18 Şubat 1952’de yayınlanmaya başlayan Küçük Gazete’nin sahipleri Nejat Muhsinoğlu ve İhsan Ersözlü idi. Yazı İşleri Müdürlüğünü Nejat Muhsinoğlu yapmaktaydı.
Haftada bir pazartesi yayınlanan Küçük Gazete “ Siyasi- İktisadi- Ticari” adıyla neşredilmekteydi. Gazetenin yazarları arasında Nejat Muhsinoğlu, Mehmet Ufuk, Hamit Gündoğdu, Perizat Hetman, Zekai Komşuoğlu ve Hayrettin Erkmen bulunmaktaydılar. Birgün matbaasında basılan Küçük Gazete 28x40 cm boyutlarındaydı. Gazetenin fiyatı 10 kuruştu. Gazete, yirmi sekizinci sayısıyla birlikte Pazartesi ve Çarşamba olmak üzere haftada iki kez neşredilmeye başlanmıştır. Ancak daha sonra tekrar yalnızca Pazartesi yayınlanmıştır. 1954 yılında ise günlük olarak yayınlanmaya başlamıştır. Küçük gazetenin idarehanesi Banka Sokak No. 14/A’da bulunuyordu.
HALKIN SESİ (20 Ekim 1952)
Haftalık siyasi gazete olarak çıkarılan Halkın Sesi gazetesi, 20 Ekim 1952’de yayınına başlamıştır. Gazetenin sahibi Mehmet Ünlütürk’tür. Gazeteyi fiilen idare eden Ahmet Günerdi. Halkın Sesi gazetesi “Daima Hak ve Hakikat Yolunda” adıyla neşrediliyordu.
Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanan Halkın Sesi, Birgün matbaasında basılıyordu. 33x49cm boyutlarında olan gazete 10 kuruştan halka ulaşıyordu. Halkın Sesi gazetesinin idarehanesi Gazi Paşa Caddesi No.20’de bulunmaktaydı. Dört sayfadan oluşan gazetenin yazarları arasında İ Çaydamar, Hayri Yılmaz ve İ. Nazif Alkan bulunmaktaydı.
Bir dönem günlük yayınlanan Halkın Sesi daha sonra haftada bir Çarşamba günleri yayınlanmaya başlamıştır. Gazetede Demokrat Parti iktidarını eleştiren çizgide yazılar yer almaktaydı.
GÜNEŞ (1 Ocak 1953)
1 Ocak 1953’de yayımlanmaya başlanan Güneş “Hakkın, Adaletin ve Hürriyetin Sesi” adıyla neşredilmekteydi.
Perşembe günleri yayınlanan Güneş gazetesinin sahibi Kamil Arıkan, Yazı İşleri Müdürü Zafer Arsankan’dı. Uğur matbaasında dizilen gazete Karaelmas matbaasında basılıyordu. İki sayfadan oluşan Güneş, 33x49 cm boyutlarındaydı.
Güneş, 22. sayıyla birlikte el değiştirmiş sahibi Necati Tipi olmuştur. Gazete yerel ve ulusal haberleri aktaran bir içeriğe sahiptir.
14 MAYIS (9 Ocak 1953)
Devrek Postası gazetesinin devamı niteliğinde olan 14 Mayıs gazetesi, Mustafa Diken tarafından Salı ve Cuma günleri çıkarılan siyasi bir gazeteydi. 9 Ocak 1953’de kurulan gazete, 33x51 cm boyutlarında olup dört sayfadan oluşmaktaydı. Gazete 14 Mayıs 1950’de Demokrat Partinin seçim zaferinin gerçekleştiği günü kendine isim olarak seçmişti.Gazetenin idarehanesi Gazi Paşa Caddesi No.2-A’da bulunmaktaydı. Gazetenin başmuharriri Mustafa Saraç Yazı İşleri Müdürü ise İsmail Perk’ti. Fiyatı 10 kuruş olan gazete, yerel haber ağırlıklıydı.
YARIN (6 Temmuz 1953)
6 Temmuz 1953’de yayınlanmaya başlayan gazetenin sahibi İhsan Ersözlü’ydü. Yazı İşleri Müdürü Enver Güvener, İdare Müdürü Vefa Çetindi. Birgün matbaasında basılan Yarın dört sayfadan oluşmaktaydı. 28x40 cm boyutlarında olan gazetede yerel haberler ağırlıktaydı.Yarın’ın yazarları arasında şu isimler bulunmaktaydı: Gönül Berberoğlu, Vefa Çetin, Nevresoğlu, Özgören. Gazetenin idarehanesi Banka Sokak No 14/A’da bulunuyordu.
İLERİ ZONGULDAK (24 Eylül 1953)
24 Eylül 1953’de yayınlanmaya başlayan İleri Zonguldak’ın sahibi Zonguldak’ta ilk gazeteyi çıkaran isim olan Tahir Karauğuz’dur. Tahir Karauğuz, İleri Zonguldak’ın ilk sayısında gazetenin amaçlarını şu şekilde açıklamaktaydı…
“Zonguldak’ın ilk gazetesi olan “Zonguldak” gazetesine (1916)ıncı sayısıyla ara verdim. Bu ilk sayısıyla yayın hayatına katılan “İleri Zonguldak” 30 yıllık yayın varlığı olan “Zonguldak”ın yeni bir hizmet dalıdır. Gazetemiz Atatürk devrimlerinin izindedir, memleketçidir, Halkçıdır, Türkçüdür, Türkçecidir.”
İleri Zonguldak gazetesinin Mesul Müdürü Çağlayan Karauğuz’du. İki sayfadan oluşan gazetede yerel ve ulusal haberlerin yanında bir de şiir köşesi bulunmaktaydı. Haftalık olarak yayınlanan gazetede yerel basında bir hafta boyunca çıkmış olan bütün ilanların özetleri verilmekteydi. 40x56 cm boyutlarındaki gazetenin fiyatı 5 kuruştu. İleri Zonguldak, Karaelmas basımevinde basılmaktaydı.
KARADENİZ POSTASI (18 Kasım 1953)
18 Kasım 1953’de kurulan Karadeniz Postası haftalık bir gazete şeklinde çarşamba günleri yayınlanmaktaydı. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Osman Zaman, Başyazarı Hilmi Yüksel, yazı işleri müdürleri Zeki Kandemiroğlu ve Asım Güneyhan, İdari İşler Müdürü Rasim Birinci idi. Gazetenin başlığının altında “ Demokrasi Andımızdır Siyasi - Memleket Gazetesi” ifadesi yer almaktaydı. 33x50 cm boyutlarında olan gazetenin fiyatı 10 kuruştu. Karadeniz Postası’nın idarehanesi Yeni Çarşı Bostan Sokak No: 5’de bulunmaktaydı. Dört sayfadan oluşan gazetede Turhan Şamlıoğlu yazılarıyla yer alıyordu. İçeriğine baktığımızda Demokrat Parti yanlısı yazılar ve yorumların ağırlıklı olduğunu gördüğümüz gazetenin sahibi Osman Zaman’ın milletvekili adayı olduğunu yine gazetenin sütunlarından öğrenmekteyiz.
AKIN (6 Şubat 1954)
6 Şubat 1954’de yayınlanmaya başlayan gazete cumartesi günleri neşrediliyordu. Başlığının altında “ Daima iyiye doğruya ileriye” ifadelerini taşımaktaydı.
Akın gazetesinin sahibi Mustafa Tamer, Neşriyat Müdürü Muammer Ersan’dı. Yazarları arasında Abdulkadir Telcioğlu bulunuyordu. Dört sayfadan oluşan gazetenin idarehanesi Gazi Paşa Caddesi No. 41 Doğu Matbaasında bulunuyordu. Türk Sesi matbaasında basılan gazete 13 Mart 1954’de yayınına son verdiğini duyurmuştur.
HAMLE (17 Şubat 1954)
17 Şubat 1954’de yayınlanmaya başlayan Hamle’nin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Fatin Saykan idi.
İdarehanesi Cumhuriyet Meydanı 5/B’de bulunan Hamle’nin boyutları, 33x50 cm idi ve 10 kuruştan satılmaktaydı. Meral Çelen, Ahmet Güner, Vecdi Bilal, Ata Gemen yazılarıyla Hamle’de yer almaktaydılar. Hamle’nin başlığının altında “ CHP’nin Davalarını Savunur Şimdilik Haftalık Gazete” ifadesi yer almaktaydı.
HÜR İSTİKBAL (13 Mart 1954)
13 Mart 1954’de yayınlanmaya başlayan Hür İstikbal haftalık bir gazeteydi. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Tufan Kuşçu, Yazı İşleri Müdürü Kemal Ocak, İdari İşler Müdürü Sabri Atillay’dı. Hür İstikbal’in idarehanesi, Üzülmez Caddesi Uğur matbaasında bulunuyordu. Gazete, Türk Sesi matbaasında basılıyordu. Gazetenin başlığının altında “ Siyasi ve Mizahi Demokrat İşçi Gazetesi” ifadeleri bulunmaktaydı. Gazete, ulusal ve yerel haberleri içermekteydi.
MATRAK (28 Nisan 1954)
Ulaşabildiğimiz tek sayısı 28 Nisan 1954 tarihli birinci nüshası olan Matrak gazetesi, “haftalık siyasi mizah gazetesi” adıyla yayınlanıyordu. Gazetenin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Ethem Arsakaydı.
Mizah gazetesi olan Matrak, 29x40 cm boyutlarındaydı. İki sayfadan oluşan gazetenin idarehanesi Meşrutiyet Mahallesi Baki Sok. No.3’de bulunuyordu. Gazete, Türk Sesi Matbaasında basılmaktaydı.
CEP GAZETESİ (14 Mayıs 1955)
14 Mayıs 1955’de yayınına başlanan cep gazetesinin İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ayas, Başyazarı A. Naim Çıladır, fıkra muharriri Cemal Bekiroğluydu.
Haftalık olarak yayınlanan Cep Gazetesi, dört sayfadan oluşmaktaydı. 32x48 cm boyutlarında olan gazete 10 kuruştan halka ulaşmaktaydı. Gazetenin yazarları arasında Mustafa Saraç, H. Olgunman, Levent Ağralı, Vehbi Ayas bulunmaktaydı. Birgün matbaasında basılan Cep Gazetesinin idarehanesi Nizam Sokak A. Tuna Apartmanı No.4 Kat: 2’de bulunmaktaydı.157 1957 yılında 2 sayfa çıkmaya başladığını gördüğümüz gazetede yerel haberler ağırlıktaydı.
DEMOKRAT TÜRKİYE (19 Mayıs 1955)
19 Mayıs 1955’de yayınına yayın hayatına başlamıştır. “Demokrasi Bakamızdır” adıyla çıkarılan Demokrat Türkiye’nin Yazı İşleri Müdürü M. Turhan Tınay, İdari İşler Müdürü Şükrü Uzundu. Gazete dört sayfadan oluşuyor ve Turan matbaasında basılıyordu. 33x47cm boyutlarındaki Demokrat Türkiye’de Selma Erkut, Seyfi Uygu, Semih Sami yazılarıyla yer almaktaydılar.160 1956 yılının Ocak ayında kâğıt ve eleman yetersizliği nedeniyle bir süreliğine yayınına ara verilen Demokrat Türkiye, 28 Şubat 1956’da tekrar çıkarılmaya başlanmıştır. Gazetenin yeniden yayına başlandığı ikinci yılında Yazı İşleri Müdürlüğüne Haşim Toroğlu getirilmiştir. Yazar kadrosunda ise Yusuf Ziya Alkan ismini görmekteyiz.
ŞAFAK (8 Ekim 1955)
Kuruluş tarihi 8 Ekim 1955 olan Şafak gazetesi, Zonguldak’ın en uzun soluklu gazeteleri arasında yer almaktadır. Gazetenin ilk sahibi Bedri Erel’dir. Şafak’ın ilk sayısında gazetenin çıkarılış amacı şu şekilde açıklanmıştır.
“Muhterem okuyucular, biz sizlere hiçbir vayitte bulumıyacağız. Gördüğünüz şu mütevazi gazete, birçok fedakarlıklar karşılığında çıkabilmiştir. Bunu devam ettirmek ve güzel bir şekle sokabilmek bizden ziyade okuyucunun alakasına dayanır. “ ŞAFAK” yaşama enerjisini sizlerin alakasından alacaktır. Gazetenin hiç aksamadan çıkmasını, geçen sayıda olgunlaşmasını isterseniz, onu okumalı ve okutmalısınız. Şurasını belirtmek isteriz ki: gazetemiz devrimci ve Atatürkçü bir gazete olarak yoluna ve davasına azim ve feragatle devam edecektir. Yazı ailesi aziz milletimizin refahını ve mübarek vatanımızın kalkınmasını ön planda tutan ideal ve karakter sahibi kalem erbaplarından müteşekkildir. Bu itibarla, gazetemiz, toplumun ruhunu onun dertlerini ve dileklerini kimseden korkmadan ve çekinmeden aksettirecek bir “ Şafak Penceresi” olacaktır. Eğer okuyucudan gerekli imkanı bulur tahayyüllerimiz gerçekleşirse, durmadan gelişen ve serpilen Türk edebiyatına ve matbuatına, karınca kararınca bir hizmet ve yardımda bulunabilirsek ne mutlu bizlere...”
Bu gazeteler, dışında Öz Zonguldak, İstikbal, Günün Sesi Zonguldak Akşam Postası, Direksiyon, Öğretmen Gazetesi, Haftalık Zonguldak, Terazi, Zonguldak Esnaf Sesi, Yeni Ses, Zonguldak Türk Kadınlar Birliği ve Zonguldak Gençlik 1923-1960 yılları arasında yayın hayatına başlayan diğer gazetelerdir.
Derleme: Yüksel Yıldırım
Zonguldak Nostalji
Hazırlayan: Dilşad YİRSUTİMUR

Yorumlar (1)
Raif TOKEL, Kdz.Ereğli Belediyesi Başkanlık Danışm 4 ay önce
Zonguldak’ta kadim dostlarım Ahmet Hamdi DİNLER ve Hüsamettin GÜVEN girişimleriyle yayınlanan “SÖMÜRÜCÜYE YUMRUK” ile Sabri Abim (Sabri ERYILMAZ)i le arkadaşım Yıldırım ERYILMAZ’ın emek verdiği “İŞÇİ DAVASI” adlı gazeteler de vardı… Raif TOKEL
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23
13
hafif yağmur
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
İmsak 04:26
Güneş 06:00
Öğle 12:57
İkindi 16:42
Akşam 19:44
Yatsı 21:12