2018 bütçe maratonu başladı

ZONGULDAK 01.11.2017, 11:27 01.11.2017, 11:28
820
2018 bütçe maratonu başladı
Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu il Genel Meclisi toplantı salonunda meclis başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleşti. 

Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Gündemin ilk maddesinde yer alan Zonguldak il Özel idaresi 2018 yılı performans programı görüşülerek oylamaya sunuldu. 

Konu ile ilgili söz alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Vali Ahmet Çınar adına 2018 performans yılı programındaki mesajını okudu. “İl Özel idareleri; 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 5302 sayılı il Özel idareleri kanunu doğrultusunda Stratejik plan performans programı bir faaliyet raporlarını hazırlamak gibi uygulamaktadırlar. Zonguldak il Özel idaresi olarak 11. performans programı olan 2018 yılı performans programı 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı resmi Gazete’de yerine lan kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve Maliye Bakanlığı bütçe ve mali kontrol Genel Müdürlüğü’nün performans programı hazırlama rehberi de güncellenen usul esas ve yöntemlerle Zonguldak il Özel İdaresi 2015, 2019 dönemi stratejik plandaki amaç hedef faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek planları için gerekli çalışmalar yapılacak ve bu doğrultuda 2018 mali yılı taslak bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır. 2018 yılı performans programının veri bilgi belge mali saydamlık hesap milli birlik ile verimli ve etkili olması açısından katkı sağlamasını ilimize ve il Özel idaremize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi. 

Madde oy birliği ile kabul edildi. Gelecek toplantının gün ve saatini birlenmesi ile toplantı sona erdi.

Yorumlar (0)
23
açık