FLAŞ HABER

ZONGULDAK:
21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ

 

        21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek OBM basın bürosundan bir mesaj yayınladı.

       Çiçek son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme teknolojik gelişmeler,  nüfus artışının birçok çevre problemin de beraberinde getirdiğini ve doğal kaynakların sınırlı olduğunu belirterek ’’Dünyamızda ormansızlaşma, çölleşme, karbon emisyonu, nükleer atıklar, ozon tabakası yırtılması, kasırgalar, seller, toprak kayması gibi çevresel felaketler artmaya devam ettiği sürece kısa zamanda yaşanması zor hale gelecektir.’’

      Bu gidişe dur demenin zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Uluslararası sözleşmelerle bazı tedbirler alınmakta, toplumlarında bu konuda hassasiyeti gün geçtikçe artmaktadır.

 

         1975 YILINDAN BERİ KUTLANIYOR

           Açıklaması şu cümlelerle devam eden Çiçek ‘’Dünya ormanlarına gerekli önemin verilmediğini gören Avrupa Tarım Federasyonu (CEO) kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart gününü Gıda Tarım Organizasyonu (FAO) kanalı ile dünya milletlerine ‘’Dünya Ormancılık Günü’’ olarak kutlamasını tavsiye etmiş ve kabul edilmiştir. Böylece 21 Mart günü 1971 yılından itibaren dünyada 1975 yılından beride ülkemizde Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanılmaya başlanmıştır.

       

       ORMANLARIMIZIN  ÇOK  YÖNLÜ  YARARLARI

        Ormanlarımızın önemli fonksiyonlarını başında oksijen üretimi gelmektedir. Yapılan araştırmalarda bir milyon hektar orman alanının tuttuğu karbon miktarının 26 milyon ton, yıllık oksijen üretiminin ise bir milyon ton olduğu görülmüştür. Zonguldak’taki orman varlığını düşündüğümüzde ormanlarımız yıllık yaklaşık 52 milyon ton karbon tuttuğu ve 630 bin ton da oksijen ürettiği ve 7,7 milyon ton toz tutumu sağladığı tespit edilmiştir..

 

      Karbon dioksit gazı atmosferde doğal bir şekilde meydana gelir. Bitkiler büyürken bu gazı emer, su ile birleşen karbon dioksit şeker oluşumunu sağlamaktadır. Son yüzyıl içinde insanlar dünyanın sahip olduğu fosil yakıt rezervlerinin yarısını enerji ve ulaşım için harcarken milyonlarca ton karbon dioksitin atmosfere çok hızlı bir şekilde geri salınmasına neden olmuşlardır.. Bunun sonucunda iklim değişikliğiyle beraber pek çok çevre felaketi ile karşı karşıya kalınmaktadır.

      Özetle;

-          Ormanlar erozyonu önler

-          Ormanlar yaban hayatı ve av kaynaklarını korur

-          Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde karbon depoladıklarından iklim üzerinde olumlu etki yapar.

-          Su buharını yoğunlaştırarak yağış oluşmasını sağlar.

-          Ormanlar eğlenme, dinlenme, boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar

-          Hava kirliliğini ve gürültüyü önlediğinden insan sağlığı açısın önem taşır.

-          Ormanlar içinde ve dışında yaşayan insanlar için iş imkanı sağlar.

-          Ormanlar ulusal savunma ve güvenlik açısından çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerin saklanmasını sağlar.

-          Ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur.

 

           SAHİP OLDUĞUMUZ DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ KORUMALIYIZ                                               

        ‘’Ormanlarımızın görünen ve görünmeyen birçok faydaları vardır.’’ Diyerek sözlerine devam eden Çiçek ‘’Ormanlar, ülkelerin doğal güzellikleri, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların ihtiyaçları için devamlı, kararlı ve yeterli miktarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Bütün bu akla gelmeyen görülmeyen faydaları yanında ekonomik olacak ta bir ülkenin temel kaynaklarındandır. Ormanlar iyi bakıldığı sürece tükenmez doğal kaynaklardır. Sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin artırılması için herkese önemli görevler düşmektedir.’’

     

     Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2003-2016 yılları arasında 178.467 dekar arazide çalışma yapılarak 13.909.293 adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 2017 yılında 3.177 dekar arazide çalışma yapılarak, 312.782 adet fidan toprakla buluşturulacaktır.

 2016 yılı rehabilitasyon çalışmalarımızdan birkaç örnek verecek olursak;

 

1-      Gelir getirici türler “Fıstık çamı, kestane, ceviz, kızılcık, ıhlamur, kiraz vb.” olmak üzere 38 adet köyde 1.640 dekarlık alanda 77.455 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

2-      Kestane dal kanseri nedeniyle yıpranmış ve verimden düşen kestane ormanlarımızı iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 50 dekarlık alanda 1.230 adet kestane fidanı dikimi yapıldı ve Gökçebey Orman Fidanlığımızda 50.000 adet fidan üretildi. Bu yıl 75.000 adet üretilecektir. Sayın Valimizin talimatıyla 2016 yılında 65.000 adet 4 türde fındık fidanı üretilmiş ve köylülerimize dağıtılmıştır. 2017 yılında ise 100.000 adet fındık fidanı üretilmiş olup Zonguldak Valiliği ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde köylülerimize dağıtımı gerçekleştirilecektir.

3-      Halkımıza 350.000 adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik bu yıl hedefimiz 500.000 adet fidan dağıtımı olup şu ana kadar 80.000 adet fidan halkımıza bedelsiz dağıtılmıştır.

4-      47 adet okul, 35 adet ibadethane ve adet köy mezarlığı ve sağlık ocağına 7.680 adet fidan dikildi ve dikim çalışmaları devam etmektedir.

5-      Doğal dengenin yeniden kurulabilmesi, yaban hayatının geri kazanılması ve diğer orman ağacı türlerinin yanında yabanıl meyveli türlerinde çoğaltmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı kapsamında fındık, çitlembik, defne, laz kirazı, karayemiş, mersin, kocayemiş, sandal, üvez, akçaağaç, geyicek elması, hayıt, kurtbağrı, çakal eriği, yaban eriği, menengiç, meşe türleri kullanılarak 2.354 dekarlık alanda 66.600 adet fidan dikilmiş olup 2017 yılında 632 dekarlık alanda 72.500 adet fidan dikimi çalışmaları devam etmektedir.

6-      Ereğli Çaylıoğlu Beldesi’nde 250 dekarlık alanda ve Kilimli Gelik Beldesi’nde 200 dekarlık alanda Bal Üretim Ormanı tesis ettik ve bu yıl Ereğli İlçesi Ormanlı Beldesinde 400 dekarlık alanda, Alaplı İlçesi Ormanlı Beldesinde 240 dekarlık alanda  Bal Üretim Ormanı tesis etmek üzere proje çalışmalarımız devam etmektedir. TÜİK verilerine tesis edilen bu ormanlardan yıllık 1.500 ton bal üretiminin yanı sıra 30 milyon TL gelir elde edilmesi planlanmaktadır.

7-      Zonguldak-Ankara, Zonguldak-İstanbul, Zonguldak-Bartın ve diğer ilçe yollarının yol kenarlarında toplam 63,7 km.’ de 28.675 adet “sedir, akasya, defne, dağ muşmulası, ıhlamur ve çeşitli süs bitkileri” fidanı dikilmiş olup yol çalışmaları bittikçe dikimlerimiz devam edecektir.

8-      2017 yılında ise tesis edeceğimiz kestane bahçeleri ile hastalıklara daha dirençli ormanlar kurulacak, odun ve meyve üretiminde artış sağlanacak, bal üretimi ile kısa ve orta vadede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir ve refah düzeyleri yükselecek, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

     Verimli orman alanlarının bozuk orman alanlarına oranla 5 kat daha fazla karbon depoladığı düşünülürse, bozuk ormanlarımızın rehabilitasyona konu edilmesinin yani bir an evvel iyileştirilmesinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

           GELECEK KUŞAKLARA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ

          Cevdet Çiçek açıklamasının son bölümünde ise;’’Dünyadaki orman varlığında azalma yaşanırken Türkiye’deki orman varlığı artış göstermektedir. Zonguldak’ta bu artışın en çok yaşandığı illerin başında gelmektedir. İlimizin orman varlığı 1.940.750 dekar olup ilimizin % 56 sını oluşturmakta ve bu ormanlık alanın %’ 90 ı verimli orman vasfındadır.  Kırsal kesimdeki nüfus hareketleri, koruma, ağaçlandırma ve özellikle son yıllardaki rehabilitasyon (iyileştirme) çalışmaları ile önceki plan dönemlerine göre bugün yaklaşık %10 luk bir orman artışı olduğu tahmin edilmektedir.    

          Sanayileşme çabaları çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çevre bilincinden yoksun davranışlar dünyamızın yıpranmasına ve yaşanabilir bir mekan olmaktan hızla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli yollarından biride, ormanların korunmasından, geliştirilmesinden ve erozyonun önlenmesinden geçmektedir.

Orman varlığı açısından çok büyük bir potansiyeli barındıran Zonguldak’ ta, köylerin tamamına yakını orman köyüdür. Yüzlerce yıldır ormanlardan çok çeşitli gereksinimlerini karşılayan orman köylüsü, aynı zamanda bu güne kadar ormanların korunmasında ve bu günlere gelmesinde önemli bir görevi yerine getirmiştir. Zonguldak ormanları Karadeniz ( Batı Karadeniz) ‘in ekolojik bütünlüğünün ve gelişiminin sağlanmasında önemli fonksiyonları vardır. Ormanlarımızda odun dışı orman ürünleri olarak kestane, defne, ıhlamur, yosun gibi ürünler açısından zengin bir potansiyelin mevcut olduğu ve potansiyelin değerlendirilerek köylü vatandaşımız başta olmak üzere milli ekonomiye ekonomik katkının sağlanmasında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak ekoturizmle entegre bir anlayışla misyonumuzu ve görevimizi yerine getirmeye devam etmekteyiz. İlimizde  2016 yılında 5.200 ton odun dışı ürün üretimi gerçekleştirerek orman köylümüze yaklaşık 4 Milyon TL katma değer sağladık. 2017 yılında ise 6.500 ton odun dışı ürün üretiminin yanı sıra 5 Milyon TL katma değer  sağlamak için çalışmaktayız.

Zonguldak Orman  Bölge Müdürlüğü olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz destekleriyle kırsal kesimde yaşayan orman köylümüze konforlu ve ekonomik yaşama yöntemlerini öğretmek ve yerinde kalkınmalarını sağlamak amacıyla Arıcılık, Süt Sığırcılığı ve Koyunculuğu,  Manda Yetiştiriciliği, Seracılık, Mantar Yetiştiriciliği gibi ekonomik kredilerin yanı sıra Dış Cephe Mantolama, Güneş Enerji Sistemi, Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi gibi sosyal nitelikli krediler olmak üzere 5.111 aileye 28,9 Milyon TL kredi verdik bu yıl ise 200 aileye 3,4 Milyon TL Kredi vermek için tespitlerimiz devam etmektedir.  Bunun yanında Orman Köylülerimize  94,135 m3 Zati İhtiyaç ve 173,605 Ster yakacak  odunu  verilmiş ve bölge ekonomisine 261 Milyon TL katkı sağlanmıştır.

  

21 - 28 Mart tarihleri arasında Ormancılık Haftası nedeniyle Sayın Valimizin de katkılarıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler kapsamında halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı, fidan dikim törenleri, okullarda eğitim çalışmaları v.b. yapılacaktır.

        Bu vesile ile başta Sayın Vali’miz olmak üzere, Belediye Başkanlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşları, köy muhtarları, orman köylümüz, çevre, ağaçlandırma ve diğer ormancılık faaliyetlerinde yanımızda gördüğümüz Zonguldak Halkı’na teşekkür ederim dedi.

 

 

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

Skandal Müdür Ereğli’ye Talip

Haberi Oku