ZONGULDAK:
2/B Açıklaması
 ZONGULDAK VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2/B Açıklaması

            Milli Emlak Müdürlüğü valilik basın bürosundan yayınladığı bir yazı ile 2/B konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Bilindiği üzere, Zonguldak ilinde bulunan 2/b vasıflı taşınmazların satışı 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olup, 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6292 sayılı Kanuna Geçici 4. Madde eklenmiştir. Buna göre:

(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.

(5) Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir.

(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

          Hükümleri getirilmiştir.

          Bu sefer, 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “2/B alanlarında bulunan taşınmazların, bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatı süresi içerisinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatılmıştır.” Kararı alınmıştır.

          Buna göre, 2/B alanları satışına ilişkin olarak 07/03/2017 tarihinden başlamak üzere;

a) Süresi içinde başvurmayanlara 07/09/2017 tarihine kadar başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere 07/09/2017 tarihine kadar ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 07/09/2017 tarihine kadar ödeme süresi, verilmiştir.

Belirtilen tarihe kadar başvuru veya ödeme işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin, başvuru ve ödeme süresinin sona ermesi itibariyle 6292 sayılı Kanunun 6. maddesinin 14. fıkrası uyarınca “tapu kütüklerinde yer alan 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmeleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığınca satış dâhil genel hükümlere göre değerlendirilir.” hükmü uyarınca hak sahiplikleri sona ermekte olup, hak sahipleri tarafından satın alınmayan 2/b taşınmazları üzerinde ecrimisil takibatı, genel hükümlere satış v.b gibi işlemlere konu olabileceğinden, vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde mağdur olmaması adına yukarıda belirtilen işlemlerin duyurulan süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

          Kamuoyuna ve hak sahiplerine duyurulur.

         

 

 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner234

banner236

banner228

JANDARMADAN BONZAİ OPERASYONU

Haberi Oku