67’LİLER PLATFORMUNDAN ZONGULDAK BULUŞMALARI

ZONGULDAK 30.07.2020, 23:05 30.07.2020, 23:13
1201
67’LİLER PLATFORMUNDAN ZONGULDAK BULUŞMALARI
 67’liler Platformu yazılı bir açıklama yaparak yeni dönemde yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Bunlardan en önemlisi her yıl yapılması düşünülen Zonguldak Buluşma günleri. 67’liler Platformu yeni kurulacak komitelerle kentin dinamiklerini harekete geçirmeyi hedefliyor.

İşte o açıklama:

Değerli Kamuoyuna,

Bir grup Zonguldak sevdalısının 2016 yılında sosyal medya ağı üzerinde olgunlaştırdığı “67’LİLER PLATFORMU”; kent içindeki sivil insiyatifin Zonguldak sorunları ve çözüm girişimlerine destek vermek; misyon ve vizyonu olan girişimlerin, çeşitli nedenlerle kent dışında bulunan Zonguldaklılarla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu ve tüm dünyayı saran covid 19 salgını sonrası, Zonguldak kentinin sosyo-ekonomik yapısı ve son yıllarda artan doğal çevre sorunlarının neden olduğu, insan sağlığını olumsuz etkileyen kritik tespitlerin söz konusu salgının yayılma gerekçelerini içerdiğinin anlaşılması Kentimizi bir anda gündeme taşımıştır.

Esasen Zonguldak kentinin var olan sorunları gerek kent insanımızca gerekse bu kentte yaşamasa da yüreği ve ilişkileri kentiyle içselleşmiş insanlar tarafından da bilinmekle birlikte, pandemi kısıtlamalarında negatif yönlü “artı bir Zonguldak” argümanının pozitif yönde bir algıya dönüştürülmesi hepimize ciddi bir sorumluluk yüklemiştir.

Ve 67’LİLER PLATFORMU; Zonguldak İlinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin yanı sıra, tarihsel geçmişi ile uyumlu bir şekilde; sürdürülebilir ve yaşanabilir değerleri öne alan, çevresi ile yaşam-doğa odaklı yaşanabilirlik kalitesi yüksek bir kent ve buna bağlı yerleşimleri oluşturarak, kültürel, sosyal, tarımsal, enerji, tabi kaynaklar, finansal, kent planlaması, istihdamın arttırılması, üst ve altyapı, mekânsal ve çevresel dönüşüm ile doğal yapının korunmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla vefa duyguları yüksek Zonguldak sevdalıları vizyonu ile kentini kucaklama noktasında daha aktif bir misyon üstlenmeyi arzulamıştır. 

Bu çerçevede, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde 67’liler Platformunun kent inisiyatifleri ile işbirliği halinde Zonguldak kentinin sorunlarının ve çözümlerinin muhatapları olan Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile bazı Kurum temsilcileri ziyaret edilerek tabana yayılmakta olan sorumluluk bilincinin kenti yönetenlerce işbirliği halinde çözüme kavuşturulması noktasında çok olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Diğer yandan sorumluluğun, sadece yöneticilerle değil kentini sahiplenecek Zonguldak insanınca da paylaşılması misyonundan hareket ile tabanda da başta değerli Basın Organları olmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşları, geçmiş dönemlerde Zonguldak kentine hizmet etmiş değerli Bakan, Milletvekili ve Bürokratların yanısıra yüreği halen bu kent için atan tüm insanlarımızca da paylaşılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Yapılan görüşmeler ve 67’liler Platformu içindeki yoğun bilgi alışverişi sonrasında bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla başta STK’lar olmak üzere kent insiyakileri ile 16/07/2020 ile 27/07/2020 tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirilmiştir. 
 
Söz konusu toplantılarda kenti yöneten tüm bileşenler ile ortak kaygı ve faydalarda birlikte hareket edilmesi ve öncelikle Eğitim, İstihdam, Turizm, Ekoloji ve Tarım öncelikli proje ve uygulamalarını benimseyen faaliyetler için başta STK’lar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bu kapsamda platform, her ne kadar sivil bir inisiyatif olmakla birlikte üretme, izleme, koordinasyon ve değerlendirme süreçlerinin ortak bir sorumluluk altında gerçekleştirilmesini teminen “67’LİLER PLATFORMU VE PROJE KOMİTELERİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ, GÖREV VE TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE” hazırlanarak yürürlüğe koymuştur.

Söz konusu yönerge uyarınca İcra Kurulu, Danışma Kurulu üyelikleri belirlenerek platformun İcra Kurulu Koordinatörlüğü’nün Cenk Kaplancan tarafından yapılması kararlaştırılmış; ayrıca Koordinatör Yardımcılıkları oluşturulmuştur.

Yine süreç içinde altyapısı oluşturulan,  

1.   Kentsel Planlama ve Dönüşüm, Ulaşım ve Altyapı Projeleri Komitesi,
2.   Çevre ve Çevresel Etkilerin Yönetilmesi Projeleri Komitesi, 
3.   Hukuk, Mevzuatla Uyum ve Yasal Düzenlemeler Komitesi, 
4.   İnsan Kaynakları,  Eğitim Planlama,  Mesleki Eğitim, İstihdam ve Finans Projeleri   
  Komitesi
5.   Tarımsal Planlama ve Gelişim Projeleri Komitesi
6.   Turizm, Tarihsel Değerler, Kültür ve Sanat, Sanayi Arkeolojisi ve Yöresel       
  Sanatlar Gelişim Projeleri Komitesi
7.   Madencilik ve Enerji Projeleri Komitesi
8.   Spor ve Spor Aktiviteleri Geliştirme Projeleri Komitesi
9.   Kobi ve E - Ticareti Geliştirme Projeleri Komitesi
10. Sağlık ve Toplum Sağlığı Projeleri Geliştirme Komitesi
11. Basın, Sosyal Medya ve Halkla İlişkileri Geliştirme Komitesi

Proje Komiteleri için İcra Kurulunca görevlendirme çalışmalarına da başlanmıştır. Bu Proje Komitelerinin aktive edilmesi, üretilecek projelerin kamuoyu ile paylaşılması, uygulanabilirlik ve işbirliği argümanlarının tespiti ilgili komitelerin sorumluluğunda olacaktır.  

67’LİLER PLATFORMU Toplantısında ayrıca,

1. 2020 Kasım ayında gerçekleştirmesi programlanan çalışma toplantılarının bir “ZONGULDAK BULUŞMASI” na dönüştürülmesi ve bu toplantıların üçer aylık dönemlerde il genelinde belirlenecek Merkez İlçe veya İlçelerde gerçekleştirilmesi,.
2. Düzenlenecek toplantıları organize etmek, finansman, yer seçimi, konu ve tema belirleme çalışmalarını yürütmek üzere bir “ZONGULDAK BULUŞMALARI DÜZENLEME KURULU” oluşturulması,
3. Gençlik yapılanması kapsamında özellikle üniversite gençliği ile diyalog kurulması,

Konularında görüş birliğine varılmış olup,

Ayrıca, her yıl Temmuz Ayının 6. Gününün (6 7 ) “ZONGULDAKLILAR GÜNÜ” olması yönünde çalışma yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
67’LİLER PLATFORMU

Yorumlar (1)
Ozan Surat 11 ay önce
Başarılar diliyorum.. Kent için çakılan her çivi bizim içindir.. Verilecek görevlere de hazırız.. Yeter ki Zonguldak kazansın.
15
açık