Eğitim Sen’den Başbakanlık, MEB ve YÖK ile AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine “İhraç” Mektubu

ZONGULDAK 19.05.2017, 10:28 19.05.2017, 10:31
1755
Eğitim Sen’den Başbakanlık, MEB ve YÖK ile AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine “İhraç” Mektubu

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma PTT Şubesinden süresiz açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçilerin görevlerine iade edilmeleri için Başbakanlığa, MEB’e ve YÖK’e mektup gönderildi.  İhraç edilmelerinin 100. gününde Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çaycuma Baştemsilcisi Gökhan Taner Günsan’a ilişkin ihraç işleminin iptal edilip görevlerine başlatılmaları için Zonguldak Valiliği ve Hükümet yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunmaları talebiyle AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine de mektuplar gönderildi.  

Çaycuma PTT Şubesi önünde yapılan açıklamaya ADD Çaycuma Şube Başkanı Kıvılcım Kalyoncu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çaycuma Temsilcisi Ali Rıza Çetin ve Zonguldak İli Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Bayram Cura da destek verdi.

“NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA İÇİN HİÇ GECİKMEKSİZİN HAREKETE GEÇİLMELİDİR”

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma PTT Şubesinden “işimi geri istiyorum” talebiyle süresiz açlık grevindeki Eğitim Sen üyeleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri ve haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçilerin görevlerine iade edilmeleri talepleriyle Başbakanlığa, MEB’e ve YÖK’ mektup gönderildi.  Mektuplarda İşimi geri istiyorum” talebiyle süresiz açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın kritik bir döneme girdikleri vurgulanarak  “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için hiç gecikmeksizin harekete geçilmesi gerekmektedir. Başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın talepleri acilen karşılanmalı ve haksız, hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir.” denilerek aksi halde, gelişebilecek tüm olumsuzluklardan hükümetin, MEB’in ve YÖK’ün doğrudan sorumluluk taşıyacağı vurgulandı.

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çaycuma Baştemsilcisi Gökhan Taner Günsan’ın ihraç edilmelerinin 100. gününde AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine de mektup gönderildi. AKP Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve Ünal Demirtaş’a gönderilen mektuplarda Akyol ve Günsan’ın Zonguldak OHAL Bürosundan ihraç listesine eklendikleri bilgisinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenildiğine dikkat çekilerek somut ve hukuki hiçbir delil olmadan, savunma hakkı tanınmadan yapılan ihraç işleminin iptal edilerek İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan’ın göreve başlatılmaları için Zonguldak Valiliği ve Hükümet yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunmaları talep edildi.

AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine gönderilen mektuplarda şöyle denildi:

            “Darbecilerle mücadele edeceğiz denilerek ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan, kendilerini savunma hakkı dahi tanınmayan yaklaşık 105 bin kamu emekçisi bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir.

Bu dönem zarfında insanlar, bir gecede alınan kararlarla haksız ve hukuksuz biçimde sadece işten atılmamıştır. Yüzbinlerce kamu emekçisinin başka bir işte çalışmaları fiilen engellenmiş, ailelerinin dağılmasına neden olunmuş, çocukları ağır travmalara maruz kalmış ve ne yazık ki 37 kişi de intihara sürüklenmiştir.

Açıkça yüzbinlerce insan, bu haksızlık ve hukuksuzluk nedeniyle “medeni ölü”lere dönüştürülmüş, ötekileştirilmiş ve yaşamları büyük bir yıkıma maruz kalmıştır.

Darbe girişimi ile hiç ilgileri olmadığı halde aralarında Eğitim Sen üyelerinin de bulunduğu kamu emekçilerine, özellikle toplumun aydınlık geleceği için emek harcayan, bilimsel ve laik eğitimi savunan öğretmenlere yönelik ihraçların bir örneği de Zonguldak’ta yaşanmıştır. 

Tam 100 gün önce, 7 Şubat 2017 tarihinde, yayınlan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreterimiz İsmet Akyol ve Çaycuma Baştemsilcimiz Gökhan Taner Günsan somut hiçbir gerekçe sunulmadan ihraç edildi. Arkadaşlarımızın herhangi bir suçlama yöneltilmeden, idari ve adli işlem yapılmadan, savunma hakkı bile tanınmadan kamu görevinden çıkarılması, hukuken en ağır yaptırımdır ve başta anayasa ve yasalar olmak üzere hukuka, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

“AKYOL VE GÜNSAN’IN İHRAÇ EDİLMİŞ OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR”

Çaycuma'da görev yapan iki sendika yöneticimizin ihraç edilmiş olması tesadüf değildir. Yöneticilerimiz Çaycuma'da sayıları oldukça fazla olan, okul öncesi eğitim kurumlarının kapanmasına, okul öncesi öğretmenlerinin de norm fazlası olmasına neden olan 4-6 yaş sıbyan mekteplerine karşı sendikamızın temel eylem ve etkinliklerinden birisi olan “okul öncesi eğitimin zorunlu olması”na yönelik çok ciddi bir çalışma yürütmüşlerdir. Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğünün yılbaşını yasaklaması ve Anayasanın "Din ve vicdan hürriyeti" başlıklı 24. maddesine aykırı bir şekilde tüm okul müdürlerini resmi yazıyla zorunlu olarak camiye çağırması gibi laik ve bilimsel eğitim karşıtı birçok uygulamaya Eğitim Sen kimliği ile demokratik tepkilerini göstermişler ve yaptıkları etkili çalışmaları ile hedef haline gelmişlerdir.

Yirmi yıldır Çaycuma’da görev yapan Şube Sekreterimiz İsmet Akyol ve altı yıldır görev yapan Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan’ı Çaycuma ve Zonguldak kamuoyu başarılı öğretmenliklerinin yanı sıra, Eğitim Sen yöneticileri olarak, herkesçe bilinen etkili sendikal faaliyetleriyle tanımaktadır. Arkadaşlarımız okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik yürüttükleri kampanyaların yanı sıra, okullara on bine yakın kitap ve iki yüz bine yakın bilim dergisini ücretsiz ulaştırmışlar, binlerce çocuğu defalarca özellikle de köy çocuklarını ücretsiz tiyatrolarla, satranç turnuvalarıyla buluşturmuşlardır. OHAL KHK’sı ile ihraç edilen öğretmenlerimiz, her yaş grubundan öğrencileri edebiyatımızın önde gelen yazarlarıyla buluşturup imza günleri düzenleme, Çaycuma'da her kesimin şenliğine dönüşen uçurtma şenliği gibi etkinliklerle her kesimin takdirini toplamış eğitimcilerdir.

“ÇAYCUMA VE ZONGULDAK HALKI İHRAÇLARI KABUL ETMEDİ” 

İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan’ın meslekten ihraç edilmelerinin hemen ardından başta Çaycuma olmak üzere Zonguldak ve Türkiye genelinde haklı olarak büyük bir tepki oluşmuştur.  Yöneticilerimizin uğradığı haksızlık yerel ve ulusal basındaki çok değerli yazarlar tarafından gündeme getirilmiştir. Toplumun her kesiminden, öğrenci velilerinden, öğretmenlerden, maarif müfettişlerinden, milli eğitim yöneticilerinden, milletvekillerinden, belediye başkanlarından, gazetecilerden, yazar ve şairlerden İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan’ın öğretmenliği ve sendikal çalışmalarına yönelik görüş ve değerlendirmeleri basın yayın organlarında sürekli yer almakta, “İhraç edilecek değil; ödüllendirilecek öğretmenler!” oldukları vurgulanarak göreve başlatılmaları talep edilmektedir. 

Çaycuma ve Zonguldak halkı yöneticilerimizin ihraç edilmesini kabul etmediğini kesintisiz süren dayanışmasıyla ve kısa bir sürede toplanan binlerce imzasıyla göstermiştir. İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan’ın öğrenci velileri başta olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, yazarlar, şairler, gazeteciler, sendika, dernek, meslek örgütü, siyasi parti yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu farklı meslek grupları ve halkın farklı kesimlerinin imzaladığı ve sendikla yöneticilerimizin göreve başlatılmalarını talep eden 3500 imza Çaycuma Kaymakamlığı kanalıyla Zonguldak Valiliği OHAL Bürosuna, Zonguldak Valiliği OHAL Bürosu tarafından da Başbakanlığa gönderilmiştir.

“ZONGULDAK’TAN İHRAÇ LİSTESİNE EKLENDİLER”

Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Şube Sekreterimiz İsmet Akyol ve Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan’ın Zonguldak Valiliği OHAL Bürosundan ihraç listesine eklendikleri belirtilmiştir. Sendika yöneticilerimizin ihraç edildikleri günden bugüne, 100 gün boyunca, ihraçlara ilişkin yürütülen kampanyalara, açıklamalara, yazılanlara ve görüşmelere rağmen Zonguldak Valiliğinden sendika yöneticilerimizin niçin ihraç edildiklerine ve ihraç listesine kimler tarafından eklendiklerine dair hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Çaycuma ve Zonguldak halkının kabul etmediği, somut ve hukuki hiçbir delil olmadan, savunma hakkı tanınmadan yapılan ihraç işleminin iptal edilerek İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan’ın göreve başlatılmaları için Zonguldak Valiliği ve Hükümet yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Arsenal 36 55
9. Everton 34 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 35 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29
17
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Mayıs 2021
İmsak 03:42
Güneş 05:29
Öğle 12:54
İkindi 16:50
Akşam 20:09
Yatsı 21:48