ZONGULDAK:
'HADDİNİ AŞAN İFADELER”

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden AKMERCAN’ın iddialarına karşılık geldi:

 “HADDİNİ AŞAN İFADELER”

 Emniyet Müdürü Osman Ak’ın 52 bin dolarlık işi ücretsiz talep ettiği, kabul etmeyince bütün araçlarına ceza kesildiğini iddia eden AKMERCAN Bölge Müdürü Bekir Selçuk’a emniyetten yanıt geldi. Dün bütün basın mensuplarını çağıran İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Akmercan’ın çalışmalarını engelledikleri yönündeki iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ve haddini aşan ifadelerle art niyetli gösterdiklerini söyledi.

MOBES GÖRÜNTÜLERİ BASINA DAĞITILDI

Son olarak Kapuz Caddesi üzerinde yapılması istenilen kazı çalışmasına haklı nedenlerle izin verilmemesi üzerine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü aleyhinde algı geliştirilmeye çalışıldığını söyleyen Ak, açıklamalarında, “İl merkezini Kilimli ilçemize alternatifsiz olarak bağlayan ana kara yolu ulaşıma kapatılmak istenilmektedir. Söz konusu yolun kapanmasının kamu zararının yanı sıra vatandaşın ulaşım hakkını da engelleyecektir. Ulucamii aralığı bağlantı yolundaki kazı çalışmaları ise yüklenici firmanın iş ve işlemlerindeki fütursuz yaklaşımlarını açıkça ortaya koymuştur. Yapılan çalışmanın canlı hat doğalgaz bağlantı çalışması olması ve gaz sızıntısı olduğunun bildirilmesine rağmen kazı alanı içerisinde ve yakınlarında uyarılara aldırış edilmeksizin firma görevlilerince ve meraklı izleyicilerce sigara içilmiş, araç ve yaya trafiği açısından hiçbir işaretleme yapılmamıştır. MOBESE kayıtları incelendiğinde güvenlik kurallarına hiçbir şekilde riayet edilmediği görülmüştür. Gerekli adli ve idari girişimler başlatılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama aynen şu şekilde:
Son günlerde yerel basına yansıyan haberlerden; tarafımızdan Polisevi hizmet binamıza bedelsiz olarak doğalgaz bağlantısının yapılmasının talep edildiği ve bu nedenle de ilimizde yürütülen doğalgaz çalışmalarının Emniyet Müdürlüğümüzce engellendiği yolunda asılsız iddialara dayalı bir algının kamuoyu nezdinde oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiş olup, bu hususlarda halkımızın bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur. 

1- Yüklenici doğalgaz firması tarafından, Zonguldak genelinde aynı anda ve birden fazla noktada, ne zaman biteceği belli olmayan ucu açık takvim aralığında, trafik ve kamu güvenliği tedbirlerinden yoksun şekilde değişik tarihlerde kazı işlemleri yapılmaktadır. Bu husus sıkça yerel medyaya da konu olmuş, halkımızın ihtiyaçları ve mağduriyetleri bağlamında firma ve belediye nezdindeki girişimlerimizle sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.

Adı geçen firma tarafından ilimizdeki doğalgaz kazı ve montaj işlerinin Emniyet Müdürlüğümüzce fiili olarak engellendiğinin ifade edilmesine rağmen; firmanın yine kendi açıklamalarında Zonguldak ilinde 610 km’lik doğalgaz dağıtım ağı, 26.000 km. çelik boru hattı döşendiği, 120 km polietilen boru döşenerek 16.500 aboneye ulaşıldığı beyan edilmektedir. Bu durum dahi kurumumuz aleyhindeki iddialarının mesnetsiz olduğunun göstergesidir.

Yanı sıra; ilimiz merkez ve ilçelerimizin çoğu yerine rahatlıkla doğalgaz hattı imalatının yapıldığı ve halkımızın bu imkândan yararlanabiliyor olması hali bile, firmanın maksatlı açıklamaları karşısındaki art niyetini ortaya koymaktadır.

Kaldı ki; firma tarafından Zonguldak Belediyesi sınırlarında çalışma izni için değişik zamanlarda yapmış olduğu 27 müracaat, alınan güvenlik önlemlerinde birtakım eksikleri olmakla birlikte yeterli görülmüştür. Son olarak Kapuz caddesi üzerinde yapılması istenilen kazı çalışmasına haklı nedenlerle tarafımızdan izin verilmemesi, kurumumuz aleyhinde geliştirilmeye çalışılan algı operasyonunun kaynağını oluşturmuştur.

2- İl merkezini Kilimli ilçemize alternatifsiz olarak bağlayan ana kara yolu ulaşıma kapatılmak istenilmektedir.

Zonguldak il merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Devlet Karayolu ilimiz için hayati öneme sahip, alternatifi olmayan, kimi yerlerde 7 metreye kadar daralan, standart dışı bir karayoludur. Kilimli ilçemizde çok sayıda maden ocağı, termik santraller ve liman işletmeciliğinin yanısıra yapımı devam eden termik santral inşaatı bulunduğu düşünüldüğünde, yapılan çalışmalar bu şekliyle sadece toplumsal değil, ekonomik ve kamu yararı adına da olumsuz sonuçlar doğuracağı, hepsinden önemlisi vatandaşlarımızın seyahat ve ulaşım haklarının zedeleneceği aşikardır.

Kilimli yolu üzerinde yapılacak çalışmalarda ana karayolunun tamamen kapanacağı, dahası; alternatif olarak trafiğin nereden sağlanacağı ve yapılması istenen çalışmanın ne kadar süreceği, ne zaman biteceği, Kapuz Caddesi ile Kilimli İlçesi sınırı arasındaki trafiğin alternatif olarak nereden sağlanacağı, risk analizinin ve tonajlı araçların nereden ve nasıl geçebileceği hususlarında, defaten yazışmalarımıza rağmen, gerek ilgili firma gerekse Belediye yetkililerince müspet ya da menfi hiçbir bilgi tarafımıza iletilmemiştir.

3-Genel güvenlik ve trafik güvenliği açısından önem verdiğimiz Ulucamii aralığı bağlantı yolundaki kazı çalışmaları ise yüklenici firmanın iş ve işlemlerindeki fütursuz yaklaşımlarını açıkça ortaya koymuştur.

Bu alandaki kazı çalışmaları öncesinde genel güvenlik ve trafik güvenliği açısından öngördüğümüz idari ve yasal koşullara uzunca süre direnen firma yetkilileri, izin verildikten sonra ise kabul ve taahhütlerine rağmen yaptıkları kazı çalışmalarında neredeyse faciaya ramak kalmıştır.

Her türlü ikaz ve uyarılarımıza rağmen kazı yapılan alanda yeterince tedbir alınmaması nedeniyle vatandaşlar açısından güvenlik riski oluşmuş, çalışanların iş güvenliği kurallarına riayet etmediği ve gelişi güzel çalıştığı görülmüş, yapılan çalışmanın canlı hat doğalgaz bağlantı çalışması olması ve gaz sızıntısı olduğunun bildirilmesine rağmen kazı alanı içerisinde ve yakınlarında uyarılara aldırış edilmeksizin firma görevlilerince ve meraklı izleyicilerce sigara içilmiş, araç ve yaya trafiği açısından hiçbir işaretleme yapılmamıştır. Kazı nedeniyle trafik şehir genelinde kilitlenmiş, iki gün boyunca test adı verdikleri süreç nedeniyle hiçbir çalışma yapılmamış, kazı çalışması firmaca taahhüt edildiği süre içerisinde tamamlanmamıştır.

MOBESE kayıtları incelendiğinde güvenlik kurallarına hiçbir şekilde riayet edilmediği, görevlilerin dışında halkın (yaşlıların, çocukların hatta bebeklerin bile) kazı alanının güvenlik bölgesinin içerisinde sıkça görüldüğü, herhangi bir ikaza maruz bırakılmaksızın görevlilerce ve birçok meraklı vatandaşça sigara içildiği, çalışanların ise pervasız ve gayri ciddi tutumları açıkça görülmektedir. Kaza riskinin en yüksek derecede olduğu, kazı alanının şehrin en kalabalık ve halkın ve vasıtaların sürekli yoğun olduğu bir bölgede ihmalin ötesinde kastı aşan fiillerin oluştuğu tarafımızdan müşahede edilmiş, gerekli adli ve idari girişimler başlatılmıştır.

Yasal ve hukuki girişimlerimizin başlatılması üzerine bu durumdan haberdar olan ilgililer, öngörülen süre içerisinde bir türlü bitirilemeyen kazı ve bağlantı çalışmasını, gece yarısından sonra 3 saat gibi kısa bir sürede gerekli emniyet tedbirleri alarak (baret takma ve çevre güvenliği gibi) il dışından getirttikleri uzman personel sayesinde kısa sürede sonuçlandırmıştır.

4- Polisevi hizmet binamıza bedelsiz olarak doğalgaz bağlantısının yapılması yolundaki haddini aşan bir üslup içeren firma iddiası tamamen asılsızdır.

Firma; taahhütlerinin aksine devlet karayolundan geçişi de kapsayan doğalgaz boru hattının tüm masraflarını kurumumuzdan talep etmektedir. Personelimizin devlet adına yapması gereken haklı işlem, "menfaat temin ediliyor" şeklinde lanse edilmeye çalışılmakta, firmanın haksız kazanç elde etmeye yönelik oyunu maskelenerek, kendilerince öngörülen saiklerle personelimiz töhmet altında bırakılmaktadır.

Emniyet Müdürlüğümüzün bütün bina ve eklentilerine yapılan doğalgaz montaj ve dönüşüm işlemleri Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bedeli karşılığında yaptırılmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Çaydamar’da bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Karaelmas Polis Merkezi, Çocuk Şube Müdürlüğü binasının doğalgaz montaj ve dönüşüm işleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinden aktarılan kaynaklarla bedelleri ödenerek 2015 yılında yaptırılmıştır.

Benzer şekilde, diğer hizmet birimlerimiz, Polis Lojmanları ve Polisevine de doğalgaz bağlanması için çalışma başlatılarak Emniyet Genel Müdürlüğünden ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu arada Polisevi hariç tüm birimlerimize doğalgaz hattının çekildiği  görülmüş ve bu birimimize de hattın çekilmesi ile ilgili talebimiz anılan firmaya değişik tarihlerde iletilmiştir. Ancak ilgili firma bağlantı bedeli adı altında 52.979,07 USD+KDV karşılığında Polisevine doğalgaz hattı çekilebileceği belirtilmiştir. (İşbu bedel sadece ana hat döşenmesi bedeli olup hat tesis ve bağlantı ücreti hariç tutulmuştur) Bu meblağın neden talep edildiği, hangi hususları içerdiği defaten sorulmuş olmasına rağmen aylardır tarafımıza resmi bir cevap verilmemiştir.

Şifai görüşmelerde ise; kullanıcılarına doğalgaz sağlamak zorunda olan ve bu yükümlülük ile Enerji Piyasası Kurulundan Lisans alan adı geçen firmanın, bağlantı noktasından Polisevine kadar uzanan güzergâhtaki ve devlet karayolundan geçireceği doğalgaz boru hattının tüm masraflarını kurumumuza yüklemeye çalıştığı anlaşılmıştır. Haksız ve hukuka aykırı gerekçelerle elde edeceği ticari kazanç için, devlet ödeneğinin hiçbir ödenek kaleminden karşılanması mümkün görülmeyen bir bedelin kendilerine aktarılmasını isteyen firmanın anlamlandıramadığımız bu talebi, kabul edilebilir mahiyette değildir.

Bununla da yetinmeyen firma ilgililerince, sanki kendilerinden menfaat temin ediliyormuş imajı yaratılarak, toplum içerisinde aleyhlerinde gelişen olumsuzlukları örtbas etme çabalarının yanısıra, ihmalin ötesinde kastı aşan fiilleri karşısında başlattığımız adli ve idari girişimlerimizi boşa çıkartmak için kamuoyu nezdinde asılsız iddialara dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Halkımızın huzuru, genel güvenlik ve trafik güvenliğini hiçe sayan her türlü tutum ve davranışlar karşısındaki görev anlayışımız ve hukuki duruşumuz aynı kararlılıkla devam edecektir.

Vatandaşlarımızın takdirlerine ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tel: 0372 257 26 75-78 (Dahili 50 19)     Faks : 0372 257 26 27

E-Posta : zonguldakbasin@egm.gov.tr

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

İki ayda yaptığı modeli Başkan Kantarcı’ya...

Haberi Oku