ZONGULDAK:
RÖDEVANSÇILARA  'İŞÇİ MALİYETİ”  DESTEĞİ
Yeraltı Kömür İşletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında; Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışanlar ile 3213 sayılı Kanun kapsamında rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara, 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, işlettikleri işletmelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor.

Tebliğ; meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınarak Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar kapsamında karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere verilecek desteğe ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

İşletmelerin destekten yararlanabilmesi için  3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” veya “Taşkömürü” ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemi ile üretim ve/veya hazırlık yapılıyor olması, Özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahiplerinin, sahalarında yer altı üretim ve/veya hazırlık faaliyetlerinin kendilerince yapılıyor olması, İşletmecinin, 11/9/2014 tarihi itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin, 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışan olması,) 3213 sayılı Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan olması, Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak,  11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçı olması gerekiyor.

NASIL DESTEK VERİLECEK

Tebliğe göre aynı ruhsat sahasında farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız şekilde maden işletme faaliyetleri yürütülen işletmelerde maden işletme faaliyetleri durdurulmayan işletmeler için destek ödemesi yapılacak.

İşletme ruhsat sahalarında; işletme güvenliği sağlanmış yer altı ocağında maden işletme faaliyetleri devam ederken, aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yer altı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek ödemesi verilecek.

İlk defa işletme izni düzenlenmiş ruhsat sahalarında veya ruhsat sahasında ilk defa yer altı işletmesi açılması durumunda, söz konusu ocağa ilişkin madene ulaşma, ocak alt yapısı, nakliyat ve havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre, kömür içerisinde taban yolları ve baş yukarı sürülmesi ile üretim panosu oluşturma gibi hazırlık faaliyetlerini içeren ilk işletme projesinin Genel Müdürlükçe uygun bulunduğunun talep sahibine bildirilmesini müteakip maden işletme faaliyetlerine başlanılması kaydı ile söz konusu hazırlık faaliyetlerine uygun bulunan ilk projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır.

Genel Müdürlükçe uygun bulunan projedeki hazırlık termin süresi sonunda işletme güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetlerine geçilmemesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Ancak bir defaya mahsus olmak üzere uygun bulunan ilk projede sunulan hazırlık termin süresinin; mücbir sebeplerden su baskını, büyük göçük, yangın, grizu patlaması gibi hazırlık termin süresini etkileyecek haller nedeniyle uzaması durumunda,  hazırlık termin süresinin uzamasına neden olacak durumun sahada fiili olarak bulunup bulunmadığının ve bu durumun hazırlık termin süresini ne kadar uzatacağı hususunun mahallinde tetkik edilerek tespit edilmesini müteakip Genel Müdürlükçe uygun bulunan süreyi içerecek şekilde hazırlanan revize hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılır.

NASIL HESAPLANACAK

Yer altı kömür ocağından/ocaklarından yapılan aylık tüvenan kömür (kg) üretim miktarı ve SGK’dan alınan; faaliyette bulunan işletmeyle ilgili tüm çalışanların (yer altı + yer üstü) aylık yevmiye sayısı üzerinden randıman hesabı yapılacak.

İşletmedeki yer altında çalışanlara ait SGK’dan bildirilen yer altı yevmiye sayısına aylık bazda destek ödenecek.

Yapılacak destek ödemesi, işletme için hesaplanan yevmiye başına ödenecek tutarın, o işyerine ait SGK kayıtlarındaki toplam yer altı yevmiye sayısından destek ödemesi yapılmayacak yevmiyeler (faaliyet durdurulan ve/veya daimi nezaretçi ataması olmayan günlerdeki ve ZFKS olmayan yevmiye sayıları)  düşülerek elde edilen yer altı yevmiye sayısı ile çarpılarak ödeme yapılacak.

İlgili maden işletmesi için yapılacak destek ödemesi; 6 ncı madde uyarınca hesaplanan destek tutarından, 5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesine göre yararlanılan destek tutarı haricinde işverenin SGK kayıtlarında yararlandığı diğer tüm teşviklerin toplamı düşülerek gerçekleştiriecek.

Destek ödemesine konu işlemlerde SGK verileri esas alınacak.

“Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri için destek uygulaması, 12/6/2019 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar devam edecek.
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

HAYAT PAHALI, EMEK UCUZ!

Haberi Oku