ZONGULDAK:
'SORUMLULUKTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Zonguldak Belediyesi eski Başkanı Secaattin Gonca, mülkiyet sorununu gündeme getirerek belediyenin halen hiçbir çalışma yapmadığını ve 1 buçuk yıl sonra kentin resmi olarak gecekonduya dönüşeceğini hatırlattı

“SORUMLULUKTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Zonguldak Belediyesi eski Başkanı Secaattin Gonca, Zonguldak’ın kanayan yarası olan mülkiyet sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, kentin yaklaşık 1 buçuk yıl içinde büyük bir çıkmaza gireceğini söyledi. Kendi belediye başkanlığı döneminde kent merkezinde bulunan 19 mahallenin 17 etap halinde ihaleye çıkıldığını İncivez Mahallesi ile Yenimahalle’nin bir bölümü olmak üzere 2 etabın ıslah planlarının uygulama ihalesi yapılarak bir kısım vatandaşlara tapuların dağıtıldığını da hatırlatan Gonca, mevcut belediye yönetiminin hiçbir çalışma yapmamasından dolayı vatandaşları zor günlerin beklediğini söyledi. CHP İl Başkanlığına seçildikten sonra milletvekili olma hayaliyle kısa bir sürede koltuğu bırakarak aday adaylığı sürecinde Zonguldak Sorunları ve Çözümleri Komisyonu kurarak Başkanlık yapan Harun Akın’ın konuyu siyasi malzeme yaptığını ve sorunu çözdük diyerek sadece ek süre alabildiğini de hatırlatan Gonca, alınan 3 yıllık ek sürenin de bitmek üzere olduğunu hatırlattı. Belediyenin bu 3 yıllık sürenin 1 buçuk yılını boşa geçirdiğini ve bundan sonraki 1buçuk yılda biran önce çalışma yapması gerektiğini de sözlerine ekleyen Gonca, “Zonguldak Belediyesi tapu şuanda ihale yaparak tapu verebilir ama topu tapu kadastroya atarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar. İmar ıslahlarını yapıldığı 2981 sayılı imar affı kanunu çünkü hala yürürlükte” dedi.

“AKDEMİR’İ YANLIŞ BİLGİLENDİRİYORLAR”

Zonguldak Belediyesi Başkanı Muharrem Akdemir’in kendi ifadesiyle tapu verme noktasında kendilerinin bir yetkisi olmadığını açıkladığını hatırlatan Gonca, belediye başkanının yanlış bilgilendirildiğini ve Akdemir’in tapu verme hakkı ve yetkisinin hala bulunduğunu da söyleyerek, “Bugün tapu tahsis belgeli vatandaş, Zonguldak Belediyesi’ne tapusunu almak için müracaat ettiğinde alamıyor. Kendi ifadeleriyle tapu verme yetkisinin hükümet tarafından kendilerinden alındığını ve kadastro müdürlüğüne verildiğinin ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımızın da tapu verme noktasında kendilerinin bir yetkisi olmadığını da açıklamıştır. Ancak sayın başkana zannediyorum yanlış ve eksik bilgi veriliyor. Şöyle ki 15 Nisan 2015 tarih 29327 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 27.03.2015 tarih ve 6639 kanun numarasıyla kabul edilen kanunla 16. 5.2012 tarihli ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 24. Maddesinde yer alan 3 yıl ibaresi 6 yıl olarak değiştirilmiştir. Bu kanun 2015 Mayıs ayında yürürlüğe sona erecek olan 2981 sayılı imar affı kanunu süresini uzatan bir kanundur. Bu kanunda 2018 Mayıs sonu itibariyle sona erecektir. Yani Zonguldak Belediyesi hemen mevcut imar ıslah planlarının ihalesini en azından bir bölümünü yaparak tapu bekleyen vatandaşlara tapu verme hakkı ve yetkisine sahiptir. Ancak yine geçmişten gelen alışkanlıkla maalesef bu yasa 2015 Mart ayında yürürlüğe girmesine rağmen bugün itibariyle 1 buçuk yıl kaybedilmiş ve yaklaşık 1 buçuk yıl sonra da bu kanunda yürürlükten kalkacaktır” şeklinde konuştu.

Gonca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “1984 yılında 2981 sayılı imar affı kanunuyla tapu tahsis belgeleri hazine arsası üzerinde inşa edilen binalara verilmişti. Zonguldak merkezde o tarih itibariyle 12 bin civarında tapu tahsis belgesi verilmiştir. Tapu tahsis belgesi imar ıslah planlarının yapılmasından sonra tapuya esas teşkil edecek bir belgedir. O tarihte yine vatandaşlardan belirlenen ücretler doğrultusunda tahsis bedelleri tahsil edilmiş bir bölümü de taksitle ödeme yapılmak üzere vatandaşların taahhütleri alınmıştı. Bu kanunun özü imar ıslah planlarının belediyelerce yapılacak vatandaşlara tapularının dağıtılmasıydı. Ancak ben göreve başladığım 2004 tarihi itibariyle aradan geçen 20 yıl gibi bir sürede bu kanunla ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştı. Önceliğimiz tapuların dağıtılması olduğu için vatandaşlara gerçek mülkiyet tapularını vermek açısından Zonguldak’ta planlama çalışmasını 2005 yılı itibariyle başladık. Bürokratik ve yasal süreler dikkate alınmak suretiyle 2007 yılında Zonguldak’ta 2570 hektarlık alanının tamamında planlama çalışmaları tamamlanmış jeolojik etütler, hava fotoğraflarının çekilesi tamamlanarak meclis kararıyla birlikte nazım imar planları devreye girmişti. Yine devamında imar ıslah planlarının yapılması için 17 etap halinde ihaleye çıkılmış çalışmalar yine yasal süreler dikkate alınarak tamamlanarak 2007 yılı sonuna doğru meclis kararı alarak kesinleşmişti. Hemen 17 etabın 2 etabı (İncivez Mahallesi ile Yenimahalle’nin bir bölümü) imar ıslah planlarının uygulama ihalesi gerçekleştirilmiş ve dönemimde İncivez Mahallesinde vatandaşlara mülkiyet tapularının dağıtımına başlanmıştı. Mart 2009’da görevden ayrıldıktan sonra hizmette devamlılık esas olmasına rağmen maalesef yaklaşık 3 milyon TL’ye yaklaşan bir çalışmayla gerçekleştirdiğimiz tapu dağıtımının altyapısıyla ilgili çalışmalar bugün itibariyle bizden sonraki göreve gelen CHP yönetimindeki belediye tarafından maalesef yeterli ve gerekli çalışma yapılmadığından rafa kaldırılmıştı. Yeterli çalışma derken ihaleye çıktıkları 2-3 bölgeyi mahkeme kararlarını bahane ederek maalesef bitirmemişlerdir. Buda vatandaşın tapu almamasına engel teşkil etmiştir. 2012 yılı mayıs ayında çıkan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun ilgili maddesiyle 2981 sayılı yasanın uygulamasına son verilmiş uygulama süresi olarak da 2015 yılı Mayıs ayı belirtilmişti. Yani bu tarihten sonra 2981 sayılı yasa yürürlükten kaldırılacak denmişti. Tapu tahsis belgeleri de bu süre içerisinde imar ıslah planları yapılmazsa iptal olacaktı. Bu 3 yıllık süre içerisinde ilgili belediye maalesef gerekli çalışmaları yapmamış, Zonguldak kamuoyu ve basının yakından takip ettiği gibi 2015 seçimleri yaklaşmadan iş maalesef siyasete alet edildi. Alelacele çıkartılan mülkiyet kanunu ile birlikte 27 Mart 2015 tarihinde mülkiyet kanunu adı altında bir kanun çıkartılmış ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda da tapu kadastro müdürlükleri görevlendirilmiş ve 5 yıl içerisinde kadastro işlemlerinin bitirilmesine müteakiben il defterdarlığınca tapu tahsis belgesine sahip olan kişilere kadastro tapularının yani binalarının mevcut durumlarını gösteren tapuların verilmesine karar verildi. Bana göre bu kanunun tapu dağıtımına hiçbir faydasının olmayacağı ve sorunu daha da kilitleyeceği zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmıştır. Keşke haklı olsaydık. Ancak bugün itibariyle bu 27 Mart 2015 tarihinde çıkan bahsettiğimiz kanuna bağlı olarak bırakın tapu verilmesini tapu verilmesiyle ilgili henüz bürokratik işlemler bitirilmemiştir. Burada asıl açıklamak istediğim konu bugün tapu tahsis belgeli vatandaş Zonguldak Belediyesi’ne tapusunu almak için müracaat ettiğinde kendi ifadeleriyle tapu verme yetkisinin hükümet tarafından kendilerinden alındığını ve kadastro müdürlüğüne verildiğinin ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu konuda sayın belediye başkanımızın da tapu verme noktasında kendilerinin bir yetkisi olmadığını da açıklamıştır. Ancak sayın başkana zannediyorum yanlış ve eksik bilgi veriliyor. Şöyle ki 15 Nisan 2015 tarih 29327 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 27.03.2015 tarih ve 6639 kanun numarasıyla kabul edilen kanunla 16. 5.2012 tarihli ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 24. Maddesinde yer alan 3 yıl ibaresi 6 yıl olarak değiştirilmiştir. Bu kanun 2015 Mayıs ayında yürürlüğe sona erecek olan 2981 sayılı imar affı kanunu süresini uzatan bir kanundur. Bu kanunda 2018 Mayıs sonu itibariyle sona erecektir.

“HEMEN İHALEYE ÇIKMALI”

Yani Zonguldak Belediyesi hemen mevcut imar ıslah planlarının ihalesini en azından bir bölümünü yaparak tapu bekleyen vatandaşlara tapu verme hakkı ve yetkisine sahiptir. Ancak yine geçmişten gelen alışkanlıkla maalesef bu yasa 2015 Mart ayında yürürlüğe girmesine rağmen bugün itibariyle 1 buçuk yıl kaybedilmiş ve yaklaşık 1 buçuk yıl sonra da bu kanunda yürürlükten kalkacaktır. O nedenle belediye topu kadastro müdürlüğüne atmadan kendi yetkisi çerçevesinde olan bu sürede imar müdürlüğünde gerekli planları yapmak suretiyle biran önce imar ıslah planlarının ihalesini gerçekleştirsin ve Zonguldak halkına beklemekte olan tapularını versin. Eğer bu 1 buçuk süre içerisinde Zonguldak Belediyesi mevcut ıslah planlarının en azından bir bölümünü dahi ihalesini yapmazsa 3 yıl süresi uzatılan bu kanun boşuna çıkartılmış olacaktır. 2981 sayılı yasada tümden ortadan kalkacak ve vatandaş yine iddialı olarak ifade ediyorum tapularını bir başka bahara beklemek zorunda kalacaktır. Bu konuyla ilgili olarak tarafımca değer verdiğim ve sevdiğim bazı muhtarla yaptığımız görüşmelerde kendilerine durumun önemi anlatılmakla birlikte maalesef dikkate alınmamaktadır. Zonguldak belediyesi tapu şuanda ihale yaparak tapu verebilir ama topu tapu kadastroya atarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar. İmar ıslahlarını yapıldığı 2981 sayılı imar affı kanunu çünkü hala yürürlükte” dedi.

(Umut ERSES – Aycan KARADAĞ)

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Murat 2 yıl önce

Ahh ahh secaettin bey dogru tespit zonguldağin en buyuk sorunu bu sorun mulkiyet sorunu...ulkedeki iktidar partisi 14 yildir ulkeye yonetiyor gel gor zonguldak belediyesini goruyormusunuz sorunla hic ilgileniyormu..boyle belediyecilikle iktidarin yanindan gecemiyorlar

Misafir Avatar
gerçek 2 yıl önce

zonguldakın 5yılınıheba eden adam boş boş konuşma

Misafir Avatar
hasan 2 yıl önce

selam veren sana kaldımı be seco

Misafir Avatar
Tansu bayat 2 yıl önce

Umut Erses seni tebrik ediyorum güzel haberlere imza atıyorsun başarılarının devamını dilerim :)

banner234

banner236

banner228

Ayan, Madencilere Seslendi

Haberi Oku