ZONGULDAK:
STK'lardan ortak açıklama

  

 

“Özelleştirmeye Karşı Yapılacak Mücadelenin Bir Parçası Olacağız”

Genel Maden İşçileri Sendikası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilciliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilciliği, KESK Enerji, Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası Zonguldak Şubesi,, Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği, Zonguldak Mühendis Mimarlar Derneği, Zonguldak Memurlar Derneği, Maden Teknikerleri Derneği Genel Merkezi, Maden Başçavuşları Derneği ortak bir basın bildirisi düzenleyerek özelleştirmeye karşı birlikte tavır koyacaklarını belirttiler. Açıklamada şöyle dendi:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 09. 06. 2016 tarih ve 16496 nolu yazısı ilgi tutularak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ÖİB tarafından gönderilen yazıda; “TTK’na bağlı Müesseselerden Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin 4046 sayılı ‘Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’ çerçevesinde özelleştirme kapsam ve programına alınmasının talep edildiği, konuya ilişkin olarak Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessesesi’nin özelleştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Genel Müdürlüğün görüşü ile birlikte;

1.    2015 yılı TTK Faaliyet ve Sektör Raporu,

2.    Müessesenin hukuki durumu (tabi olduğu kanunlar),

3.    Müesseseye ait son üç yıllık Bilanço ve gelir Tablosu,

4.    Müessesenin mülkiyetinde bulunan her türlü taşınır-taşınmaz gayrimenkulleri (gayrimenkulün yeri, konumu ve çevre özel şartları),

5.    Müessese tarafından kullanılan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile her türlü kullanım hakları,

6.    Müessese kullanımında bulunan maden ruhsatları,

7.    Müessesenin faaliyet alanları ile doğrudan ilişkisi olmayan kullanım dışı arsa, arazi ve binaları,

8.    İstihdam yapısı (memur, sözleşmeli, işçi, geçici, müteahhit personel),

9.    Kıdem tazminatı yükümlülüğü,

Bilgilerine ihtiyaç duyulduğu ve bu bilgilerin ivedi olarak hazırlanarak ÖİB’na iletilmesi” istenilmiştir.

Böylece İktidar bir bütün olarak yapılması zor olsa gerek ki (!) Kurumun,daha cazip hale getirilerek, kolay lokmalar halinde, parça parça özelleştirilmesi yolunda gereken adımı atmıştır.Karadon Müessesesi, çalışan sayısı, rezerv ve üretim miktarı ve yerleşke açısından TTK’nın en büyük müessesesidir.

Zonguldak ülkemizin yegâne taşkömürü havzasıdır. Yıllarca ülkemizin kalkınmasına yön vermiş, lokomotifi olmuş bir kenttir. Geçmişte istihdam alan bu kent şimdi uygulanan madencilik politikaları nedeniyle göç vermekte, gittikçe küçülmektedir. Yıllarca TTK’da uygulanan özelleştirme politikalarının, bu olumsuz süreci yaşamamızda, büyük rolü olduğunu söyleyerek bugünlere geldik. Şimdi ise ÖİB’nin yazısıyla son darbe de vuruldu. Kamu madenciliğini ve havza bütünlüğünü yok edecek olan bu karar aynı zamanda Zonguldak’ın da gözden çıkarılması, yok edilmesi demektir. Kurumun zarardan kurtulmasının yolu,maliyetleri düşürecek adımların atılması, üretimin artırılması ve bu amaçla yeni yatırımların yapılmasıdır.Üretimin artırılması ise üretime yönelik istihdamdan geçmektedir. Ancak, 5-6 yıldan beri hem kurum yönetiminin hem de emek ve meslek örgütlerinin yeraltı işçi açıklarının acilen giderilmesi konusunda talepte bulunmasına rağmen, bu talepleri yerine getirilmemiştir. Kurumun zararı bilinçli bir şekilde yükseltilmiştir. Bunun yanında TTK’nu özelleştirmenin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler de ihmal edilmemiştir. 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında Zonguldak’ta gerçekleştirilen 20. Kömür Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde bu durum aşağıdaki satırlarda dile getirilmiştir. “Geçtiğimiz günlerde elektrik tüketiminde kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciden karşılanmasını da yasal(!) zemine oturtan "Elektrik Piyasası Kanun Teklifi" TBMM‘den geçmiştir. Kanunla birlikte büyük kömür sahalarının (TTK ve TKİ gibi) ruhsatlarının, elektrik üretimine yönelik olmak üzere, bölünmelerine izin verilmektedir. Ruhsat sahalarının bölünmesi durumu "havza madenciliği" ilkesini ortadan kaldıracak bu da planlama ve üretim hatalarına neden olarak gelecekte büyük felaketlerin yaşanmasına yol açabilecektir. Hem de TTK ve TKİ gibi kurumlara ait ruhsatlar parçalanarak bu kurumların özelleştirilmelerinin önündeki tüm engeller ortadan kalkacaktır”.

Dolayısıyla TTK ile ilgili olarak alınan özelleştirme kararı kömür madenciliğinde çalışan binlerce kişinin doğrudan ve havzanın ekonomisini ise dolaylı olarak olumsuz etkileyecektir.

Bu kararın alınmasında Kurumun zararı ve üretim azlığı gerekçe gösterilmektedir. Ancak bu olumsuzlukların giderilmesi konusunda adım atılmamış Kurum bilinçli olarak bu sürecin içine itilmiştir. Örneğin son düzenlemeyle özel sektörün içinde bulunduğu zor durum dikkate alınarak 2 asgari ücretin yarısının devlet tarafından karşılanması yasalaştırılmıştır. Yasayla özel sektöre aktarmak bütçeye zarar vermezken (!) TTK’ya aktarıldığında Kurumun; devletin sırtındaki en büyük kambur diye nitelendirilmesi dikkat çekicidir.

İşçisiyle, memuruyla, esnafıyla Zonguldak Halkı olarak bu sürece karşı çıkmalıyız. Bu karar sadece madenciliğin değil koca bir havzanın gözden çıkarılmasıdır. Bu nedenle bizler Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Karadon Taşkömürü İşletmesi Müessesesinin özelleştirilmesine karşı yapılacak mücadelenin bir parçası olacağımızı buradan duyuruyoruz. Zonguldak maden emekçileri ile birlikte tüm emekçilerin, Zonguldak ve çevre illerin halkının daha önceki yıllarda havza madenciliğine karşı yapılan saldırılara karşı verilen mücadelelerin deneyimleri, kazanımları ile bu saldırıyı da hep birlikte geri püskürtmeliyiz.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner236

İşte DSP’nin resmî Listesi

Haberi Oku