“TÜKETİCİLER OLARAK YERLİ UCUZ ET İSTİYORUZ”.

ZONGULDAK 08.11.2017, 17:50 08.11.2017, 17:57
598
“TÜKETİCİLER OLARAK YERLİ UCUZ ET İSTİYORUZ”.

Tüketici Hakları Derneği;

“TÜKETİCİLER OLARAK YERLİ UCUZ ET İSTİYORUZ”.

 

İthal et konusunda tüketici hakları derneği Zonguldak Şube başkanı Ali Topaloğlu bir açıklama yaptı. Dernek şubesinden yaptığı yazılı açıklamasında Topaloğlu şunları söyledi:

Bugüne kadar uygulanan yanlış hayvancılık politikasının iflas etmesi sonucu geçici çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Çözüm olarak, piyasanın durumuna göre besilik hayvan, kasaplık hayvan, karkas et ve son olarak da lop et ithal edilmektedir. Bu uygulama, et sorununu çözmek yerine, ette kalıcı sorun yaratmıştır.

Lop et ithalatı uzun dönemde fiyatların yükselmesine ve ete erişemeyen tüketici sayısının daha da artmasına neden olacaktır. Dünyanın hiçbir tarıma ve hayvancılığa elverişli ülkesinde et ithalatı ile tüketiciler korunmamaktadır.

Et ithalatı, yerli et üretimini ve yerli hayvancılığı bitirecektir. Özellikle de yok olmaya doğru giden küçük üreticinin tamamen ortadan kaldırılmasına neden olacaktır. Bunun yanı sıra, etin satış yöntemi küçük esnafın da yok olmasına neden olacaktır.

İthal edilen etlerin ulusal ağı olan market zincirlerine verilmesi Anayasa’ya aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 173.maddesi “Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.” hükmüne aykırıdır. Aynı zamanda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Amaç maddesinde belirtilen “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.” hükmüne aykırı olacaktır.

Yanlış hayvancılık politikası yanlış tarım politikalarıyla bir bütünlük oluşturmaktadır. Özellikle de, son onbeş yıl içerisindeki yanlış tarım ve hayvancılık politikaları endüstriyel büyük tarım ve hayvancılık şirketleri ile bu alandaki ithalatçı lobilerin lehine olmuştur. Küçük üretici, küçük çiftçi, küçük esnaf ve tüketicilerin ise aleyhine olmuştur. Öte yandan, bu alanda yanlış pazarlama, yanlış tüketim ve yanlış fiyat politikaları sorunu çözümsüz bir duruma getirmiştir.

Lop et ithalatı ile kısa vadede et fiyatları 28-29TL’ye düşürülse bile, tüketicilerin satın alma güçleri dikkate alındığında, dünyanın en pahalı etinin Türkiye’de satıldığı gerçeğini değiştirmeye yetmeyecektir.

 

ÇÖZÜM:

·         Küçük çiftçiler ve küçük hayvan üreticiliği her yönden desteklenmeli, kırsal kalkınma sağlanmalı ve güçlendirilmelidir.

·         Meralar ıslah edilmeli ve genişletilmelidir.

·         Yerli ve sağlıklı yem üretimini sağlayacak ve artıracak tüm önlemler alınmalıdır.

·         Tarım toprakları ve meralar hiçbir yerde hiçbir şekilde yerleşmeye ve yapılaşmaya açılmamalıdır.

·         Kırsal kesimde yaşamını sürdüren küçük hayvan üreticisi ve küçük çiftçilerin kentlere imrenmeyeceğini sağlayacak sosyal ve sanatsal olanaklar kırsal kesimde oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.

·         Kırsal kalkınma ve üretim kooperatifleri ve kooperatifçiliği teşvik edilmeli, desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

·         Tüketim kooperatifleri teşvik edilmeli, desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

(Haber merkezi)

 

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu