Turpcu sordu, gerçekler ortaya çıktı!

ZONGULDAK 19.11.2017, 19:20 19.11.2017, 19:21
1210
Turpcu sordu, gerçekler ortaya çıktı!

“İthal kömürden alınan vergi amacına uygun kullanılmıyor, bütçeye yama oluyor” 

“İthal kömürün merkezi haline getirilen Zonguldak’a elde edilen vergiden bir kuruş bile yansıtılmıyor” 

“Zonguldak’a giren ithal kömürden alınan vergiden Zonguldak Kömürspor`a pay ayrılsın sorusuna cevap bile yok” 

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu tarafından ithal kömüre getirilen ek mali yükümlülüklerden elde edilen gelirin nereye harcandığına ilişkin 07.06.2017 tarihinde verilen soru önergesine Maliye Bakanı Naci Ağbal’dangelen cevap çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

02.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, 18.07.2016 tarihli ve 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kömür ithalatına 15 ABD Doları/Ton ek mali yükümlülük getirilmiş, 03.10.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 19.09.2016 tarihli ve 2016/9166 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kömür ithalatına ek mali yükümlülüğü 70 ABD Dolar/ton alt sınır formülüne bağlanmıştı.

“İTHAL KÖMÜRDEN ALINAN VERGİ, YERLİ ÜRETİME DESTEK İÇİN DEĞİL BÜTÇEYE EK GELİR OLARAK KULLANILIYOR”

Milletvekili Turpcu’nun soru önergesinde, sözü edilen ek mali yükümlülükle ne kadar gelir elde edildiği, ek mali yükümlülükle elde edilen para nereye harcandığı sorusuna Bakan Ağbal’dan gelen yanıt ek yükümlülüklerden alınan vergininbütçeyeek gelir olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Sözü edilen ek mali yükümlülükle ne kadar gelir elde edildiğini açıklamayan Bakan Ağbal soru önergesine gönderdiği cevapta; “hem 5801 sayılı Kanunun ilgili hükümleri hem de söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı birlikte değerlendirildiğinde söz konusu gelirle merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçları için kullanılmakta olup, özel olarak herhangi bir gideri karşılamak üzere tahsis edilmemektedir.” ifadelerine yer verdi.

“TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI REKOR DÜZEYE ULAŞTI”

Sözü edilen kararlardan bu yana, Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden ne kadar kömür ithalatı yapılmıştır? Bu kategoriye dahil olmayan ülkelerden ne kadar kömür ithal edilmiştir? 2016 yılı için aylık miktarlar nedir? sorularına verilen yanıt, üretim potansiyelinin kullanılmadığı, yerli üretimin yıllar içinde sürekli düşerek 2016 yılında 900 bin ton üretimle dibe vurduğu ülkemizde ithalatın ise rekor düzeye ulaştığı gerçeğini de gözler önüne serdi. Zengin rezervlerine rağmen 1 milyon ton dahi taşkömürü yapamayan ülkemiz, 42 milyon ton civarında taşkömürü ithal ediyor.

Bakan Ağbal tarafından gönderilen yanıta göre 2016 yılı için taşkömürü ithal edilen ülkeler ve miktarları şu şekilde;Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bilgilere göre anılan Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ortak hazırlanan taş kömürü ithalatına ilişkin Resmi İstatistik Programından elde edilen verilere göre 2016 yılında gümrük birliği ülkelerinden 615.545.190 kg, serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden 6.246.095 kg, diğer ülkelerden ise 35.594.015.753 kg taş kömürü ithal edilmiştir.

“İTHAL KÖMÜRDEN ALINAN VERGİ, YERLİ ÜRETİME DESTEK VE YATIRIM İHTİYAÇLARIİÇİN KULLANILMIYOR”

Soru önergesinde, Zonguldak taş kömürü havzası yıllar içinde ithal kömürün adresi haline geldiğini hatırlatan Milletvekili Turpcu’nun,  “bu anlamda kömür ithalatına getirilen ek mali yükümlülükten elde edilen gelirden Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) yatırım ihtiyaçları için kaynak ayrılmış mıdır? Bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği bulunmakta mıdır? Sorularına Bakan Ağbal; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgilere göre, soru önergesindeki bahse konu olan ek yükümlülükle ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (TTK) herhangi bir geliri ve harcaması bulunmamaktadır. Ayrıca TTK'nın Yatırım Programı, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, yatırım bütçesinden gerçekleştirilenler Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanmaktadır.” cevabını verdi. 

“ZONGULDAK’A GİREN İTHAL KÖMÜRDEN ALINAN VERGİDEN ZONGULDAK KÖMÜRSPOR`A PAY AYRILSIN SORUSUNA CEVAP YOK”

Kapuz Plajı’nın işletmesinin Zonguldak Kömürspor`a verilmesinin gündeme geldiği dönemde verilen önergede; ithal kömüre getirilen ek mali yükümlülükten toplanan para, ‘yerli kaynakların geliştirilmesinde, bununla birlikte sportif aktiviteler ve sosyal sorumluluk projelerine’ destek olarak kullanılmakta mıdır? Bu konuda irtibatta olunan Bakanlıklar veya kurumlar hangileridir? Ekonomik sorunlardan Zonguldak Kömürspor da nasibini almaktadır. Zonguldak’a giren ithal kömürden elde edilen gelirden belirli bir miktar söz konusu sportif faaliyetlerin desteklenmesi için ayrılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır ya da olacak mıdır? Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği bulunmakta mıdır?

sorularına ise Bakan Ağbal `dan cevap gelmedi.

“FARKLI İSİMLER ALTINDA ALINAN VERGİLER AMACINA UYGUN KULLANILMIYOR, BÜTÇEYE YAMA İÇİN KULLANILIYOR”

Soru önergesine gelen cevabı değerlendiren Milletvekili Turpcu, “farklı isimler altında bir çok vergi alınıyor ama hiç biri amacına uygun kullanılmıyor. Çevre vergileri çevre için harcanmıyor, deprem vergilerini zaten duble yol yapmak için harcadılar.Vergileri amacına uygun alıp uygulamayıp, bütçeye yama için kullanılıyor. Halkın sırtına bindirdikleri vergiler yetmediği için en son soda ve limonataya bile ÖTV getirdiler. Kendilerine kaynak yaratmak için icat etmedikleri vergi kalmadı. Kömür havzasını ithal kömür yakmanın adresi haline getirenler, ithal kömürden vergi alıyorlar ama Zonguldak`a bir kuruş vermiyorlar. İthal kömürden alınan vergiden TTK`ya ve yerli üretimi desteklemek için pay ayırmayıp bu vergiyi başka yerlere harcıyorlar. Hep söyledik sadaka değil hakkımızı istiyoruz, Zonguldak Ankara`ya ödediği vergi kadar yatırım alamıyor, üstüne ithal kömür konusunda ülkenin en mağdur ili olan Zonguldak üzerinden alınan para ise başka yerlere harcanıyor. Zonguldak’ın hakkı Zonguldak`a verilmediği için bugün bu haldeyiz.” (Haber merkezi)

 

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu