ZONGULDAK:
Turpcu'nun 'yollar” konusundaki ikinci önergesine de cevap geldi

Bakan Arslan’ın açıklamasına göre Zonguldak-Kilimli yolu keşif yetersizlikleri nedeniyle bitirilmemiş, Dorukhan Tüneli-Devrek arası proje henüz tamamlanmamış, Ereğli-Zonguldak arasında hala çalışılıyor, Ereğli-Devrek yoluna 13 yılda 24 km sathi kaplama yapılmış…

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu’nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi. Geride bıraktığımız hafta yapımı yıllardır devam eden Ereğli-Devrek yoluna ilişkin verdiği soru önergesine gelen yanıtı kamuoyuyla paylaşan Milletvekili Turpcu basın danışmanlığından yaptığı yazılı açıklamada  “12 yılda ancak 24 km’si tamamlanabilen yola 187 milyon lira harcandığını, harcanan paraların da heyelanlar yüzünden heba olduğunu” vurgulayarak, “Zonguldak’ın arazi ve coğrafya şartları Türkiye’de ve dünyada tek gibi gösterilerek, gerektiği gibi yapılamayan işlere zemin oluşturulmaya çalışılması doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Milletvekili Turpcu’nun Zonguldak’ın yollarıyla ilgili verdiği bir diğer önergeye daha Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan yanıt geldi. Turpcu, verdiği kapsamlı önergede şu sorulara yanıt istemişti:

-          2003 yılından bu yana Zonguldak İlimiz genelinde karayollarına ne kadar yatırım yapılmıştır? Bu yatırımların ayrı ayrı ve yıl bazında olmak üzere detayları nedir?

 -          2003’ten bu güne kadar planlanan projelerin kaç km’lik kısmı tamamlanmıştır, kaç km’lik kısmında yapım çalışmaları hala devam etmektedir?  2003’ten bu güne kadar Zonguldak’a yapılan “bölünmüş yol” toplam kaç km’dir? Sözü edilen bölünmüş yollar için ne kadar kaynak kullanılmıştır?

 -          Dorukhan Tüneli – Zonguldak arası karayoluna yapımına başlandığı günden bu yana ne kadar harcanmıştır? Bu yolun km başına maliyeti nedir? Devrek-Zonguldak arası karayoluna yapımına başlandığı günden bu yana ne kadar harcanmıştır? Tünel ve köprü maliyetleri hariç bu yolun km başına maliyeti nedir?Devrek- Dorukhan Tüneli arası karayoluna yapımına başlandığı günden bu yana ne kadar harcanmıştır? Bu yolun km başına maliyeti nedir?

-          Devrek- Dorukhan Tüneli arasındaki birim fiyatlarla, Zonguldak’ta yapılan diğer yolların birim fiyatları arasında fark var mıdır? Varsa ne kadardır?

-          Ereğli- Zonguldak arası karayoluna yapımına başlandığı günden bu yana ne kadar para harcanmıştır? Bu yolun km başına maliyeti nedir? Ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?


-          Ereğli-Devrek karayolunun yapımına ne zaman başlanmıştır, yapımına başlandığı günden bu yana ne kadarı bitirilmiştir? Bu yolun km başına maliyeti nedir?  Ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

-          Zonguldak- Filyos- Saltukova Havalimanı arası karayolu çalışmalarının son durumu nedir? Bu yolun km başına maliyeti nedir?  Ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?

-          Zonguldak İlimizin karayolu altyapısının tamamlanamamasının ve iktidarınızın bu konuda yeterince katkıda bulunamamasının nedeni nedir?

-          Zonguldak’ta karayolu altyapısının yetersizliği nedeniyle gerçekleşen trafik kazalarının neden olduğu can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili Bakanlığınız hangi tedbir ve önlemleri almaktadır? Aynı sebeplerle Zonguldaklıların yakıt, zaman ve işgücü kaybına ilişkin Bakanlığınızın görüşü nedir? Bu durumu sonlandırmak için ve karayolu altyapısını tamamlamak için hangi acil tedbirleri almayı planlamaktasınız? Buna ilişkin Bakanlığınızın politikası nedir? Yukarıda sıralanan olumsuzlukların giderilmesi için hangi çalışmaları yapmayı planlamaktasınız?

-          Yapılan yolların son zamanlarda bir bir çöktüğü ulusal basını da yansımıştır. Yapılıp çöken yolların bedelini kim karşılamaktadır?

Bakan Arslan bu sorulara şu cevabı gönderdi:

2003-2016 yılları arasında Zonguldak iline karayolu altyapısı için toplam 2.369.831.218 TL (2017 yılı fiyatlarıyla) yatırım yapılmıştır.

Zonguldak ilinde 2003’ten bugüne kadar toplam 161,1 km bölünmüş yol hizmete açılmış, 19,8 km’lik kesimde çalışmalar devam etmekte olup 1.524.975.339 TL (2017 yılı fiyatlarıyla) harcama yapılmıştır.

Yapımına başlandığı 2003 yılından bugüne kadar (2017 yılı fiyatlarıyla) Dorukhan Tüneli – Zonguldak arasında 546.347.401 TL, Devrek- Zonguldak arasında 278.560.638 TL, Devrek-Dorukhan Tüneli arasında 267.786.763 TL harcanmıştır. Proje henüz tamamlanmamış olup çalışmalar devam etmektedir. Bu itibarla proje tamamlanmadan km maliyeti hesaplaması yanıltıcı olmaktadır.

Karayolu inşaatı ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen esas ve usuller doğrultusunda yapılmaktadır. Bu doğrultuda yükleniciler tarafından her ihale için ayrı teklif verildiğinden, Zonguldak-Dorukhan Tüneli arasındaki birim fiyatlarla, Zonguldak’ta yapılan diğer yolların teklif birim fiyatları arasında kıyaslama yapılması mümkün değildir.

Ereğli- Zonguldak arasında bugüne kadar 448.225.666 TL (2017 Fiyatlarıyla) harcama yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Yolun 2018 yılında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı Bölünmüş Yol (BY) olarak tamamlanması hedeflenmektedir.

Ereğli-Devrek il yolunun iyileştirme çalışmalarına 2004 yılında başlanılmış olup, bugüne kadar 24. Km’lik kesim Sathi Kaplama (SK) seviyesinde tamamlanmıştır. Yolun 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

Keşif yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan Zonguldak-Kilimli arasındaki takriben 6,2 km’lik kesimin ikmal inşaatı için (Mithatpaşa Tünelleri dahil) ihale hazırlıkları devam etmektedir. Ayrıca 2017 yılı içerisinde Zonguldak-Kilimli-Filyos (Çaycuma-Bartın) ayrım yolu, Saltukova-Filyos arasında 6 km’lik kesiminde ihale edilmesi öngörülmektedir. Buna göre 2017 yılında toplam 12,2 km’lik kesimde BY yapım çalışmasının yürütülmesi hedeflenmektedir. Güzergahın 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Zonguldak ili apik bir arazi yapısına sahip olduğundan dolayı yol güzergahlarında yüksek miktarda toprak hareketi (yarma, dolgu, heyelan, zayıf zemin) ve büyük sanat yapıları (tünel, viyadük, köprü vb.) bulunması, diğer kurumlara ait yer altı ve yer üstü tesislerin (enerji nakil hattı, kanalizasyon, içme suyu vb.) deplasmanında yaşanan gecikmeler vb. nedenlerden dolayı yol yapımları öngörülen sürelerde bitirilememektedir. Yapım çalışmaları devam etmekte olan güzergahların en kısa sürede bitirilebilmesi için azami gayret gösterilmekte olup, bu süre içinde yol kullanıcılarının dikkatli olmaları, işaret ve işaretçilere uymaları büyük önem arz etmektedir. Karayolu yatırımları tamamlandığında standardı yükselerek bakım ve işletme giderlerinden tasarruf edilmiş, akaryakıt amortisman gibi giderler azalarak ülke ekonomisine katkı ve yol kullanıcılarına daha konforlu ve seyahat imkanı sağlanmış olacaktır.

Yapımı daha önceki yıllarda Sıcak Karışım (SK) Bölünmüş Yol (BY) olarak tamamlanan Ereğli-Zonguldak Devlet yolunun (Ilıksu-Kandilli arası) BSK kaplamalı yola dönüştürülmesi amacıyla, 29.03.2016 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Zonguldak-Ereğli yolu 2B kesimi inşaatı işi bünyesinde Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinden itibaren Zonguldak istikametine doğru çalışmalara başlanılmıştır. Yaklaşık 4,2 km’lik kesim binder seviyesinde BSK kaplamalı BY olarak tamamlanmıştır. Yolun devamındaki 600 m’lik kesim içerisinde kalan Bayat heyelanının ıslah çalışması tamamlanmış ancak mevsim şartları nedeniyle BSK kaplama çalışmaları yapılamamıştır. Trafik güvenliği, can ve mal emniyeti, proje bütünlüğü sağlamak ve kış sezonunda 4 şeritten kesintisiz trafiği sağlamak amacıyla söz konusu kesim geçici olarak 5 cm kalınlığında bakım binderiyle kaplanarak BY olarak trafiğe açılmıştır.

Ancak heyelan ıslah çalışması yapılan Zonguldak istikametine yaklaşık 225 m’lik kesimin, yörenin yoğun yağışa maruz kalması ve arazinin yoğun su içermesi ve heyelanlı karakterinden dolayı, dolguda öngörülemeyen oturma meydana gelmiştir. Bu durum 2016 yılı aralık ayı içerisinde tarafımızca tespit edilmiş olup, yol kısa süre önce trafiğe açılmasına rağmen trafik güvenliği nedeniyle trafiğe tekrar kapatılmıştır. Trafik diğer taşıma yolundan gidiş-geliş olacak şekilde verilmiştir. Yaklaşık olarak 3 ay önce trafiğe kapatılan bu kesimde, yol yüzeyinde birikmiş olan karların erimesiyle gerçekleşen heyelan Bayat Köyü Kavşağı olarak yapılacak noktaya isabet etmekte olduğundan, yapılacak altgeçit inşaatıyla birlikte çalışmalar yürütülecektir.

Durumun tespit edilmesiyle birlikte geoteknik proje çalışmalarına başlanılmıştır. Geoteknik proje çalışması tamamlanmasının ardından Zonguldak-Ereğli yolu 2B kesimi inşaatı işi bünyesinde 2017 yılı çalışma dönemi içerisinde heyelan ıslah çalışmaları ve Bayat Köyü bağlantısı için altgeçit imalatı yapılacaktır. 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner228

2002’den bu yana

Haberi Oku