1 Mayıs, Çaycuma’da Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacak. Çaycuma’daki kutlamanın ardından Zonguldak'taki 1 Mayıs kutlamasına gidilecek.

Celal Bayar’ın Çaycuma gezisi Celal Bayar’ın Çaycuma gezisi

İşçi ve emekçileri, sendikaları, meslek örgütlerini, Çaycuma halkını insanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek için 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya çağıran Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya dur demek için; kazanılmış haklarımız ve insan onuruna yakışır yaşama ve daha iyi çalışma şartları için; iş sağlığı, iş güvenliği için; işimize, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmak için; asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde belirlenmesi için; emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi için; eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip için; çocukların her türlü şiddetten korunması ve ucuz iş gücü olarak sömürülmemesi için; gelirde, vergide ve ülkede adalet İçin; laik ve bilimsel eğitim için; ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin önlenmesi ve faillerine caydırıcı ağır cezaların verilmesi için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız.” denildi.

HABER MERKEZİ