İlgili alım duyurusuna göre, OGM bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(şoför), mühendis, tekniker(uçak bakım), büro personeli(grafiker) ünvanlarında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 26 Nisan’a kadar sürecek. 

OGM 124 Personel Alımı Şartları

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Özel Şartlar

Avukat

1. Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.
2. Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği Barkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Kore gazisi toprağa verildi Kore gazisi toprağa verildi
 1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alanşartları taşıyor olmak,
 3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış ÖzelGüvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı – silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahlı –silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
 4. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engeldurumu olmamak,
 5. Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasınaİlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen “Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur.” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
 • Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 • Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 • Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 • Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitmekaybı olmamak,
 • Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

6. Adaylar için boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)
7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

Destek Personeli (Şoför)

 1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
 2. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfısürücü belgesine sahip olmak)
 3. Psikoteknik belgesine sahip olmak.
 4. SRC3 – SRC4 belgesine sahip olmak.
 5. Sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.
 6. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
 7. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engeldurumu olmamak,
 8. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
 9. Cinsiyeti Erkek olmak.

Mühendis

 1. Mühendislik pozisyonu için Ek cetvelde belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak
 2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetindensonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

Tekniker (Uçak Bakım)

 1. Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Bakım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

Büro Personeli (Grafiker)

 1. Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

Başvuru Tarihleri ve Yeri

OGM personel alımı başvuruları için adaylar 16-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-devlet Orman Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapacaklardır.