Şu anda görevde olan Çaycuma Belediye Başkanı ve adayı Bülent Kantarcı'nın listesinde yer alan belediye meclis üyelerine yönelik bir 'taahhütname' hazırladığı ve bu taahhütnameyi meclis üyelerine imzalattığı ortaya çıktı.

Çocuklar hep doğruyu söyler! Çocuklar hep doğruyu söyler!

Bülent Kantarcı'nın hazırladığı 'taahhütname'nin tam şekli ise şu şekilde;

"Belediye meclis üyelerinden beklenenler
MECLİS TOPLANTILARI
    1.    Belediye meclis toplantılarına düzenli katılacağım. 
    2.    Toplantılarda pasif durumda  kalmayacağım. Memleketin ve Belediyenin gündemini takip ederek açıklamalarda bulunacağım. Muhalefetin eleştirilerine haddimi aşmamak üzere yanıt vermek için başkanın inisiyatifinde söz alacağım. 
    3.    Önemli günlerde, önemli konularda hazırlık yaparak dilek ve temenniler faslında söz alacağım. 
    4.    Mesleğim ve bilgim dahilinde encümen’de, komisyonlarda dönüşümlü olarak görev almayı kabul ederim. Komisyon çalışmalarına zaman ve emek ayırıp en iyi kararı başkan ile uyum içinde oluşturmaya gayret ederim. Komisyon raporunun meclis toplantısından bir hafta önce tekemmül etmesi için gereğini yaparım. 
    5.    Meclis toplantılarında Başkanın ve/veya grubun aksine görüş belirtememeyi ve oy kullanmamayı taahhüt ederim. 
    6.    Encümen üyeliğine seçildiğim taktirde, her iş günü zaman ayırarak Belediye yazı işleri müdürlüğü ve diğer müdürlüklerle başkanın bilgisi dahilinde çalışmalarda ve istişarelerde bulunmayı kabul ederim. 
DİĞER FAALİYETLER
    1.    Beldedeki Milli ve dini bayramlara, özel günlere, Belediye’nin veya Diğer kurumların tertip ettiği her türlü etkinliklere mazeret beyan etmeksizin aktif olarak eşli/eşsiz katılmayı ve uygun görülenlerde gönüllü olarak görev almayı kabul ve taahhüt ederim. 
    2.    Beldede veya belde dışındaki etkinlik ve törenlere, cenaze törenlerine mazeret beyan etmeksizin Başkan’a refakat ederek veya gerektiğinde ayrı olarak katılmayı kabul ve taahhüt ederim. 
    3.    Yerel, genel seçimlerde, referandumlarda parti çalışmalarına mazeret beyan etmeksizin aktif olarak katılmayı ve verilen görevleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 
    4.    Sosyal medyayı yakından takip ederek, Belediye’yi ilgilendiren konularda paylaşım yapmayı, Belediye’ye yapılan eleştirileri araştırarak yanıtlamayı taahhüt ederim. 
    5.    Belediyenin çalışmalarını yakından takip ederek, görülen aksaklıkları bekletmeden başkana aktarmayı taahhüt ederim. 
    6.    Belediye çalışanlarının yaptığı işe müdahale etmeden, gördüğüm yanlışlarda amirlerini uyarmayı taahhüt ederim. 
    7.    Tarafıma Başkan vekilliği görevi verildiği takdirde, görev boyunca makamda bulunmayı ve “vekil” sıfatını koruyarak hareket etmeyi ve iş ve işlemleri yapmadan önce Başkanı bilgilendirmeyi ve onayını almayı taahhüt ederim. 
    8.    31 Mart 2024 seçim kampanyasında gücüm oranında destek olacağım."

HABER MERKEZİ