EREN ENERJİ BÜYÜYOR, ZONGULDAK KÜÇÜLÜYOR EREN ENERJİ BÜYÜYOR, ZONGULDAK KÜÇÜLÜYOR

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü teknik personellerinin katıldığı eğitim tatbikatına katılan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, silvikültür bakımları  ormanlarının sağlıklı ve sürdürebilirliğinin devamı için; Şahdamarının işlevselliği ise  insan yaşamının sağlıklı olarak devam edebilmesi için hayati önem taşımakta olduğunun altı çizerek “ Orman Bölge Müdürlüğü olarak bıkmadan usanmadan geleceğimizin ormanlarını kuracak teknik ekibe tecrübelerimizi aktarıyoruz. Güçlü ekibiniz varsa güçlü ormanlar kurarsınız. Gelişim çağında olan meşceremizin sıklık bakımı ve ilk aralama çalışmalarını zamanında yaparak sıkışık yapıdaki genç meşcereleri daha sağlıklı ve kaliteli olarak geleceğe taşımak gayretiyle bakım müdahaleleri yapıyoruz. 
EKOSİSTEM YÖNETİCİLİĞİ YAPIYORUZ
Bütün bu işlemler yapılırken ağaç türlerinin biyolojileri ve ekolojik istekleri göz önünde bulunduruluyor. Yabanıl meyveli ağaç türlerini de sahada tutarak bunlardan beslenen hayvanlara da yaşama şansı verilmesi gerektiğini, orman mühendisliğinin ekosistem yöneticiliği olduğunu yapılan çalışmalarda ekolojik dengeyi bozmadan müdahale edilmesini  diğer ormancılık faaliyetlerinde olduğu gibi sıklık bakım çalışmalarında da iş sağlığı ve güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemesi gerekmektedir.” dedi.
Toprak işleme, toprak profilleri, kozalak sayımı, tabii gençleştirme, ışık ve boşaltma kesimleri, meşcere bakımları, sıklık bakımı, koruya tahvil, rehabilitasyon, değişik yaşlı ormanların bakımı gibi temel silvikültür konularında verilen teorik bilgilerin ardından uygulamalar yapıldı.
Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’nun riyasetinde Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz’in koordinesinde gerçekleşen eğitime Ağaçlandırma ve Silvikültür ile Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü, Yenice İşletme Müdür vekili, işletme şefleri ile muhafaza memurları katıldı.