Madenci Anıtı’na yürüdüler! Madenci Anıtı’na yürüdüler!

Bu önemli işbirliği sayesinde, su hatlarımızın daha verimli bir şekilde yönetilmesi ve kayıp-kaçak oranlarının minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, öncelikle mevcut hatların detaylı bir envanteri çıkarılacak ve ardından ileri teknolojiler kullanılarak haritalandırma işlemi gerçekleştirilecektir.
Daha verimli ve sürdürülebilir bir altyapı için çalışıyoruz.

Kaynak: Bülten