İLAN
DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/86 Esas

Zonguldak ili, Devrek İlçesi Kurudere Köyü 101 ada 612 ve 613 nolu parseller ile ilgili hak iddiasında bulunan kişiler varsa en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK nun 713. maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01934456