Türkiye’nin ana jeolojik birimlerinden biri olan İstanbul-Zonguldak yolundaki Mevren kayalarının oluşum yılı 419-393 milyon yılda oluştuğu ifade edildi.
Zonguldak Kömür Jeoparkından yapılan açıklamada, “Mevren Kayaları olarak tanımlanan birimler, Türkiye’nin ana jeolojik birimlerinden biri olan İstanbul-Zonguldak Zonu’nunun Paleozoyik istifinin Erken Devoniyen (419 – 393 milyon yıl) yaşlı birimlerini temsil eder. Ferili Formasyonu’na ait ait metasediment (meta-kumtaşı, metasilttaşı) litolojilerinden oluşan Mevren Kayaları, Ereğli-Alaplı sahil yolunun kenarında, yüzlek verir. Yaklaşık 40-50 m yüksekliğe sahip mostrada ışığa bağlı olarak krem, gri, sarımsı ve mavimsi gri renkler ve dev tabakalaşmalar sunan birim, hem görsel güzelliğe hem de bilimsel öneme sahiptir. Gözlem noktası, Zonguldak il sınırları içerisinde İstanbul-Zonguldak Paleozoyik’ine ait alt seviyelerin yüzeysel olarak açığa çıktığı ender yerlerden biri olup, yol boyunca geniş bir alanda gözlemlenebilir” dendi.

Yavuzhan Somuncu