ERP nedir?

Temel olarak ERP, Enterprise Resource Planning sözcüklerinin kısaltmasıdır. Bu kavramı da dilimize “Kurumsal Kaynak Planlaması” biçiminde çevirmek mümkündür. Bir bakıma ERP, şirketlerin ekonomik kaynaklarıyla insan kaynaklarını entegre edebilen bir sistem olarak öne çıkar. ERP programları sayesinde hem ürün hem de hizmet üretiminde sürekliliği sağlanabilir. 

Zonguldak ‘Orman Benim’ Dedi Zonguldak ‘Orman Benim’ Dedi

Öte yandan Enterprise Resource Planning ile beraber iş süreçleri, uçtan uça kontrol altında tutulabilir. Bu önemli ve işlevsel sistemde satıştan muhasebeye, stoktan insan kaynağına kadar pek çok önemli alana dair veriler kolaylıkla entegre edilir. Dolayısıyla da ERP’nin aslında bütünleşik mantığıyla hizmet sunan bir veritabanından beslendiğini ifade edebiliriz. “ERP nedir?” ve “ERP’nin avantajları nelerdir?” gibi soruların yanıtlarını detaylandıralım.

ERP sistemlerinin avantajları

ERP sisteminin basit ve konsepti olmasına rağmen sunduğu avantajlar sayesinde ciddi bir popülerlik kazanmıştır. ERP sistemlerinin en önemli avantajını ver güvenliği olarak açıklayabiliriz. Farklı güvenlik seviyelerine sahip olan veriler birden çok sisteme dağılmak yerine ERP sayesinde tek bir merkezde olur. Bulut ERP sistemi sayesinde tüm güncel veriler, birden çok uzak sunucuya dağıtılabilir ve bu sayede de yedek veriler yaratılır. Bu arada ERP sistemlerinde bütün kritik veriler merkezileştirilir. Yani standart bir formatla kendine yer bulabilirler.

ERP içerisinde bir kaydı/veriyi aramak ya da bulmak son derece pratikleşir. ERP öte taraftan organizasyon içerisindeki verimliliği artırır. Harcanan zaman ciddi şekilde azalacağı için bu şeffaf sistemde çalışanlar, ek bilgilere ihtiyaç duymazlar. ERP sistemlerinin diğer avantajları arasında artan verimlilik, ölçeklenebilirlik, mobilite, daha iyi müşteri hizmetleri ve gerçek zamanlı raporlama gibi unsurlar sıralanabilir.

ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı faydalar

Bugün gelinen noktada şirketler, yenilikçi yaklaşımlarla dijitalleşme adımları atarak rekabet avantajı elde etmeyi amaçlarlar. Dijitalleşmek, büyüme hedefindeki işletmeler için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. ERP gibi sistemleri de bu uyumun bir parçası olarak kabul etmek gerekir. ERP’nin işletmelere sağladığı en önemli fayda; rekabet fırsatlarını geliştirmektir. Bunu da maliyet ve zaman tasarrufuna odaklanarak gerçekleştirmektedir.

Hem büyük hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler, ERP sistemleriyle beraber iş süreçlerini büyük ölçüde artırır. Ayrıca karar mekanizmalarının güçlenmesiyle yönetim katındaki hatalar da oldukça azalır. İşletmeler üretimden paketlemeye, depolamadan satış-pazarlamaya kadar tüm safhaları aynı merkezden takip etme şansı bulur.