Feci kaza! Otomobil köprüden uçtu! Feci kaza! Otomobil köprüden uçtu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Filyos sahilinde dalgakıran ve mahmuz yapmak için 1/5000 ölçekli 1/1000 ölçekli nazım imar planı uygulamasını kıyı kenar kanununa göre söz konusu plan değişikliği Çevre Şehircilik ve İklim Değiişikliği İl Müdürlüğü ve Filyos’ta  ki Muhatarklıklarda askıya çıkarıldı. İtiraz süresinin 30 günolduğu açıklandı.
ÇEVRE’DEN AÇIKLAMA:
“Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden; Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Beldesi sınırları içerisinde Bakanlığımızca 21.04.2011 tarihinde onaylanan "Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Kıyı Düzenlemesi İmar Planı" nda bir
kısmının kıyı koruma yapısına dönüştürülmesini de içeren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Kıyı Koruma Yapısı (Ayrık Dalgakıran ve Mahmuz)" amaçlı teklifinin 1 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'' Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylandığı belirtilerek, söz konusu planların Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve ayrıca eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklara planın askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sağlanması ilgide kayıtlı Bakanlığımız yazısı ile talimatlandırılmıştır.
Bakanlığımızca, 16.11.2023 tarihinde onaylanan NİP: 671033781 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP: 671033779 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 21.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 20.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Haber Merkezi