Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin Kırıkkale’ye atandı Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin Kırıkkale’ye atandı

Bu kolculardan biride Kethüdazade İsmail namı değer Reji Kolcu İsmail (İsmail Kılınçarslan) Bölgede tütün Duhancılar köyü ( Asıl adı Dumancılar) ve Tütüncüler isminden anlaşıldığına göre Tütün ekilen yerlere bakan kolculardan biri

( Mezarı kahyaoğlu osmanbeşeoğlu köyü yolunda idi yol çalışmalarından sonra mezarı kayboldu)

REJİ KOLCULARI

Osmanlı Devleti'nde kar etme potansiyeli yüksek bir ürün olan tütün Avrupalı devletlerin dikkatini çekmiştir. Reji İdaresi Osmanlı topraklarında tütünden elde edilebilecek her türlü geliri yöneterek, bu gelirle Osmanlı Devleti'nin borçlu olduğu ülkelere ödeme yapılmasını amaçlamıştır. İlk uygulaması 1884 yılında Faaliyete geçmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kuvvetleriyle yetinmeyen Fransız Reji kendi özel güvenliğini kurarak, tarım bölgesinde konuşlandırılan 'Kolcular' adlı özel güvenlik gücü oluşturdu.

Tütünün devlet kanalıyla tekelleşmesi ve devletin ödeyemediği borçlar neticesinde tütün vergileri üzerinde kurulan Reji tahakkümü, öteden beri devam eden tütün kaçakçılığını artırdı ve bu kaçakçılığa engel olmak için Reji idaresinin kurduğu silahlı birlikler olan Reji kolcuları ile kaçakçılar ve halk arasında işin içinden çıkılamaz bir kördüğüme dönüşen çatışma ortamına dönüştü.

1925'te Tütün Rejisi lağvedildi. 1 Mart 1925'te Tütün Rejisi Fransızlardan devletçe satın alındı ve tüm hak ve yükümlülükleri devlete devredildi.

SADİ UYAR

Editör: Bilge ÖZKUL