Rektör Özölçer’den Başkan Aktarı’ya ziyaret Rektör Özölçer’den Başkan Aktarı’ya ziyaret

Ulusal Kömür Jeopark'dan yapılan tanıtımda, "G-37 Jeomorfolojik bir terim olan tafoni, erozyon süreçleri nedeniyle kayalarda oluşmuş aşınma şekillerinin genel ismidir. Çeşitli form ve boyutlarda oyuklu ve kovuklu aşınma çukurlukları olarak tanımlanabilen tafonilerin oluşumuna etki eden faktörler, kayaçların direnç farklılığı, litolojik bileşimleri, yapısal özellikleri, rüzgar, biyojenik etmenler ve dalga aşındırmalarıdır. Tafoni oluşumları Akdeniz bölgesi için karakteristik olmakla birlikte, Dünya’nın farklı yerlerinde, özellikle dry semi-arid, hyper arid ve cold arid ortamlarda da görülebilmektedir. Jeopark sahası içersinde Kdz. Ereğli’ye bağlı Kireçli Burnu’ndaki kireçtaşı kayaları üzerinde gözlemlenen tafoni oluşumları balpeteği ve dantel görünümlerinde oldukça güzel görsel yapılar sunmaktadır. Şiddetli yağış, rüzgar ve dalga etkinliğine sahne olan Kireçli Burnu hem görsel güzellik sunan, hem de kıyı sonundaki tafonik aşınmaları gösteren örnek bir alandır.”

Haber Merkezi