Araç kiralayanlar dikkat! Uzmanlardan ‘dolandırıcı’ uyarısı! Araç kiralayanlar dikkat! Uzmanlardan ‘dolandırıcı’ uyarısı!

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Genel Başkan Hakan Yeşil’in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, MTA ve Merkez Servisleri Şube başkanları ve tüm Şube yöneticileri katıldı.
Toplantının basına açık bölümünde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bugün Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak toplandık ve gündemimizde iş yerlerindeki sorunlar, yeni işçilerin adaptasyonu, tedbirleri, tasarruf tedbirlerinin iş yerlerindeki etkileri, iş yerlerindeki iş ve işçi sağlığı hakkında yapılan çalışmalar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gündeme getirdiği KİT Reformları bulunmakta.
Bugün gündemimiz biraz yoğun. Bildiğiniz üzere, özellikle KİT Reformuyla ilgili geçen hafta başlayan ve devam eden bir bilgilendirme sürecimiz var. Sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, belediye başkanlarını ve odaları ziyaret ediyoruz ve konu hakkındaki bilgileri paylaşıyoruz. 
Bu anlamda, bugün yapılacak toplantımızda gündem maddelerimizden biri KİT Reformu ve alınacak önlemler olacak.
Toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bunun dışında da çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Bir gazetecinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gündeme getirdiği KİT Reformu çalışmasına yönelik “Eylem yapacak mısınız?” sorusuna Genel Başkan Hakan Yeşil, “Gerekirse eylem de yapacağız, gerekirse sokağa da çıkacağız. Bu başkanlar kurulunun amaçlarından biri de önümüzdeki günlerde gerekirse eylem yapma, gerekirse sokağa çıkma kararı almak" dedi.
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının ardından Sonuç Bildirisi yayınlandı.
 
GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

“1- Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KİT Yönetim Reformu adıyla hazırlanmakta olan ve aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun da (TTK) bulunduğu 19 Kamu İktisadi Teşebbüsünü ilgilendiren çalışmanın içerdiği düzenlemeler dikkate alındığında KİT’lerin kısım kısım özelleştirilmesini veya parça parça kapatılmasını mümkün kılan bir tasarı olduğu kanaatindedir. Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen detayları ortaya çıkmaya başlayan taslağa göre; KİT’lerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecektir. Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları, finansal temele dayalı kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer ticari şirkete dönüştürülecek, bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır.
 Başkanlar Kurulumuz; Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ticari bir şirkete dönüştürülmesine, özelleştirilmesine veya kapatılmasına yol açacak tüm girişimlere karşı sonuna kadar mücadele etme kararı almıştır.
Başkanlar Kurulumuz; Ülkemizin vazgeçilemez nitelikteki kurumlarına, işyerlerimize, işimize ve aşımıza daha güçlü bir şekilde sahip çıkma kararlılığındadır.
Başkanlar Kurulumuz; KİT Reformu adı altında hazırlanan tasarıdan en kısa zamanda vazgeçilmesi çağrısında bulunmaktadır.
2- Başkanlar Kurulumuz; Büyük bir özveriyle, gece-gündüz, yaz-kış demeden zorlu koşullarda ülkemize hizmet veren TTK ve Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) işçilerimizin kazanımlarının Kamu Tasarruf Tedbirleri kapsamında kısıtlanmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
 3- Dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kolunda, iş sağlığı ve güvenliğinden ve yatırımlarından tasarruf yapılamayacağı açıktır. Başkanlar Kurulumuz; TTK ve MTA’da iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve yatırımlarının maliyet olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekmekte, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yüksek hassasiyet gösterilmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır.
4- Başkanlar Kurulumuz; TTK’da işbaşı yapan ve deneme süreleri devam eden yeni maden işçilerinin işlerine ve işyerlerine uyumları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini eksiksiz almaları ve sonrasında üretime katkı vermeleri için çaba harcamakta, yeni işçilerin eğitimlerine ve işyerlerine uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır.
5- Başkanlar Kurulumuz; Yerli ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran ülkemizin stratejik kurumları olan TTK ve MTA’nın ülkemiz ekonomisine daha yüksek katkıda bulunabilmesi için çalışmalarına devam edecek, sahip olduğumuz 176 yıllık üretim kültürünün yansıması olan 78 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde halkımızın geleceğine, ülkemizin ekonomisine, kurumlarımıza, işimize, aşımıza ve işyerimize sahip çıkacak, haklı ve meşru taleplerimiz için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.”

Editör: Eren Aşkar