Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Göztepe Mevkii, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sunulduğu, söz konusu İmar Planı Teklifinin Bakanlık Makamının 01.02.2024 tarih ve 8671671 sayılı Olur'u ile 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilerek, mevzuat gereğince 30 (Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması talimatlandırılmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 01.02.2024 tarihinde onaylanan KNİP:671045508 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve KUİP:671045510 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 19.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 20.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir” dendi.

Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı! Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı!

HABER MERKEZİ