Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alındıktan sonra görevden alınan ve yerine valinin atandığı Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı ile ilgili açıklama yaptı.

Otoparklara yeni düzenleme Otoparklara yeni düzenleme

Yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

“03.06.2024 tarihinde Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı gözaltına alınmış ve yerine Hakkari İli Valisi kayyım olarak atanarak Türkiye yakın siyaset tarihinde bir kara leke olarak geçecek biçimde demokrasi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır.

Seçilmiş belediye başkanının görevden alınmasında Cumhuriyet Savcılıklarınca açılmış olan soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilmiştir. Yargı mercilerince hüküm kurulmaksızın gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı’nın masumiyet karinesini hiçe sayan ve seçmen iradesini gasp eden bu karar siyasi bir karardır!

Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle “idari bir darbe”dir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu girişim, Türkiye’nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca görevden alınan belediye başkanı hüküm giyse bile yerine belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyım atanması, hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir.

Halkın demokrasiye inancının yok edilmesi Türkiye’de barışa, kardeşliğe ve eşit yurttaşlık anlayışına ters düşmektedir. Türkiye’nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu husus normalleşme ve demokratikleşmedir. Demokrasinin güçlenebilmesi ise eşitlikçi ve özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yaşamın var edilebilmesiyle mümkündür. Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, insanların demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur.

Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyor, seçimle gelen seçimle gitmelidir diyoruz

Zonguldak Demokrasi Platformu olarak bu açıklama ile hangi il ve ilçede uygulandığından bağımsız olarak kayyım yönetimini reddettiğimizi, demokrasiye ve demokratik işleyişe sahip çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 06.06.2024, Zonguldak”

Kaynak: Bülten

Kaynak: Bülten