İl Genel Meclisi Başkanı Necdet karaveli Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Norm kadrolar ce ilçelerde yapılacak olan projelerle ilgili gündem maddeleri görüşüldü. 
İşte o maddeler: 
Alaplı İlçe merkezinin sosyal, kültürel, barınma ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayacağı, yeni gelişme alanı oluşturabilmek amacıyla, söz konusu Osmanlı Köyü; 113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile 112 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ve 22 parsel numaralı taşınmazların, köy yerleşik alan sınırı içine alınması için gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Orman, Köylere Yönelik Hizmetler, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının, ortaklaşa hazırlamış oldukları 20 – 13 – 5 – 16 – 2 – 12 sayılı raporları,
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, memur kadroları için düzenlenen I sayılı Kadro İhdas Cetveli, II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ile işçi kadrolarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için, düzenlenen (VI) sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili, Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 13 – 8 sayılı raporlarının oy birliği ile kabulü ve Merkez İlçe Saraycık Köyünde tarım yapılan alana ulaşım sağlanması ile ilgili önerge görüşülmek üzere komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Polis İncivez’de Polis İncivez’de

HABER MERKEZİ