İLAN
T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/426 Esas

DAVACI ŞÜKRAN ŞAHİN
DAVALILAR : 1- HAZİNE İZAFEN MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2- ALAPLI FINDIKLI KÖYÜ MUHTARLIĞI
Davacı Şükran Şahin Alaplı İlçesi, Fındıklı Köyünde 128 ada 14 parsel ve 128 ada 28 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan yol olarak tescil harici bırakılan 212,24 m²'lik alanın kendisi adına kayıtlı olan Alaplı ilçesi, Fındıklı köyü 128 Ada 14 Parsel numaralı taşınmaza eklenerek adına tescilini talep etmiş olup Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/426 Esas sayılı dosyasında dava konusudur. İLAN OLUNUR.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

#ilangovtr Basın No ILN02058428