İLAN
T.C. KDZ.EREĞLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/89 Esas

DAVALILAR : 1- KDZ. EREĞLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ . Ereğli/Zonguldak/ ZONGULDAK
2- KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı Hayri Gülmezyukarıda yazılıdavalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında
Zonguldak ili,Kdz. Ereğli ilçesi Bölücek Mah.440nolutescil dışı bırakılan parselin 07/05/2024 tarihli fen raporunda A harfi ilegösterilen614,11 m² 'lik alanınzilyetlik hakkı dayanak gösterilerek davacı adına tescili istenildiğinden,
Zonguldak ili,Kdz. Ereğli ilçesi Bölücek Mah.440nolutescil dışı bırakılan parselin 07/05/2024 tarihli fen raporunda A harfi ilegösterilen614,11 m² 'lik alan üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Kdz Ereğli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/89 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02058479