Mezuniyet törenleri açıklandı Mezuniyet törenleri açıklandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Can Cengiz’in yürütücüsü olduğu “Türkiye'de Bilim Politikaları Işığında Popüler Bilim Yayımcılığı: Tarihsel Analiz ve Strateji Önerisi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 desteği aldı.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı özel çağrısı kapsamında başvurulan projede, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Vefa Saygın Öğütle danışman, Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Yücebaş, ZBEÜ İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bilal Süslü, Dr. Öğr. Üyesi Özge Cengiz, Arş. Gör. Dr. Cem Evrim Aslan ve Arş. Gör. Ayşe Seda Aslan araştırmacı olarak yer alıyor.


24 ay boyunca sürecek olan proje Türkiye’de popüler bilim yayımcılığı için uzun vadeli bir strateji geliştirmeyi hedefliyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne dek Türkiye’deki popüler bilim yayımcılığının yapı ve sorunlarını, bilim politikaları ve tarihsel bir bakış açısı çerçevesinde ele alacak olan proje, ilgili yayımları derleyerek bu yayımlardaki iletişim stratejilerini analiz etmeyi hedefliyor. Proje böylece Türkiye’de popüler bilim yayımları vasıtasıyla bilimin halka aktarımında yaşanan sorunları ve eksiklikleri aşmak için iletişim alanını odağa alarak farklı disiplinlerden çalışmacıları bir araya getirerek bilim iletişimi ekseninde çözüm yolları üretme amacını taşıyor.