Kömür Jeoparkı, Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün özellikleri olan, tarihi, turistik ve bilimsel açıdan önem taşıyan yerlerini tanıtarak kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Kömür Jeoparkından yapılan açıklamada, “Görsel olarak dikkat çekici olan birimler Çakraz formasyonunun 259-251 milyon yıl öncesine ait akarsu-gölsel istiflerine aittir. Formasyonun siyah, koyu gri ila yeşilimsi gri şeyller, silttaşları ve kireçtaşlarından oluşan birimi Alaplı Üyesi, kırmızı, pempe, mor renkli kumtaşları, konglomeralar ve nadiren çamurlu tüflü seviyeler içeren birimi ise Ereğli Üyesi olarak adlandırılır. Alaplı üyesinden elde edilen palinolojik bulgular, birimin Üst Permiyen (Tatarian) yaşında olduğuna işaret etmiştir. Bu bulgu KB Anadolu bölgesi için yeni olup, benzer çökelim ortamları yaş ve kuşak bazında Romanya ve Bulgaristan'daki Doğu Avrupa Variscian orojenik Kuşağı'nda da bilinir. Buna göre istif, Permiyen sonunda Paleotetis’in kuzeybatısında, platform kenarında, kıyıya yakın karasal alanlar olarak gelişmiştir.
Yaklaşık 40-50 m yüksekliğe sahip olan mostrada ışığa bağlı olarak krem, gri, sarımsı ve mavimsi gri renkler ve dev tabakalaşmalar sunan birim, hem görsel güzelliğe hem de bilimsel öneme sahiptir. Lokalite, İstanbul-Zonguldak Paleozoyik’inin en üst seviyelerini temsil eder ve Çakraz formasyonuna ait her iki üyenin bir arada görüldüğü yerdir” denildi.

Haber Merkezi

Mahalle sakinleri tedirgin! polis olay yerinde Mahalle sakinleri tedirgin! polis olay yerinde