Söz konusu sıcak su kaynaklarından ilki, Zonguldak İlinin 2-3 km kadar güney kesiminde, Kokaksu semtindedir. Kokaksu jeotermal kaynağının ısısı 26,3°C ve debisi 6 lt/sn dir. Söz konusu kaynak flüorür içeren, kalsiyumlu, magnezyumlu, lfatlı termal su sınıfına girmektedir. Kaplıca olarak kullanılan bu kaynağı değerlendirmek üzere 15 havuzlu bir tesis de bulunmaktadır. Kaplıcada su içinde bulunan hidrojen sülfür nedeniyle çürük yumurta kokusu olarak tanımlanan ve hoş olmayan kükürt kokusu hemen hissedilmektedir. Kokaksu kaynağının yer aldığı alanda bugüne kadar jeotermal suyun kirlilikten korunmasına ve debisinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılmamıştır. Ancak bu çalışmaların yapılmasından ve yeterli kaynağa ulaşılmasından sonra mevcut tesis daha modern bir yapıya dönüştürülebilir.
Zonguldak ili sınırları içerisinde bulunan ikinci jeotermal kaynak, Kozlu İlçesi’ ne bağlı Ilıksu Mahallesi’ nin 500 m kadar güney batısındadır. IIıksu jeotermal kaynağının ısısı 28,4°C ve debisi 20lt/sn dir. Ilıksu kaynağı; flüorür içeren, kalsiyumlu, magnezyumlu, sülfatlı, bikarbonatlı termal sular sınıfına girmektedir. Bu kaynak üzerinde 1960’lı yıllarda bir tesis yapılmış, suyun ısısını artırmak için bir kalorifer tesisatı kurulmuş ancak arazi sahibi ve köylüler ile kaplıca işleticileri arasında sorunlar çıktığı için kapanmıştır.
Bu kaynaktan bugüne kadar yararlanılmadığı için sular boşa akmaktadır. Ilıksu kaynağından kaplıca amaçlı yararlanılmak istenirse jeotermal suyun kirlilikten korunmasına ve debisinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılmalıdır.

TTK KAPANIYOR MU? İL BAŞKANI AÇIKLIK GETİRDİ TTK KAPANIYOR MU? İL BAŞKANI AÇIKLIK GETİRDİ

HABER MERKEZİ

Editör: Bilge ÖZKUL