İşte o yazı: ZONGULDAK KÖMÜR JEOPARKI TARAFINDAN HAZIRLANAN BİR DİĞER CİDDİYETSİZ TABELA ORNEĞİ

2 genç kaza geçirdi: Acil kana ihtiyaç var! 2 genç kaza geçirdi: Acil kana ihtiyaç var!

Dünya genelindeki örnekler incelendiğinde jeoparkların bilimsel verilere dayalı olarak oluşan ciddi çalışmalar oldukları görülür. Bu nedenle jeoparklar adına hazırlanan tabela ve dokümanların da konusuna hâkim uzmanlar tarafından kaynağı bilinen ve kanıtlanan bilgilere dayalı olarak hazırlanması gerekir. Aşağıda Zonguldak Kömür Jeoparkı adına Kokaksu Jeotermal Kaynağının tanıtımı için konulan tabelanın fotoğrafı verilmiştir. Kokaksu Jeotermal Kaynağını araştırmak için bu güne kadar hiçbir sondaj yapılmamışken tanıtmak için konulan ve birkaç cümleden oluşan tabela kaynağı belli olmayan hatalı bilgilere dayanmakta ve birden fazla yanlışı içermektedir. 

1-Tabelanın ilk cümlesinde ılık bir kaynak suyu olarak ifade edilen Kokaksu Jeotermal Kaynağının ısısı tabelanın son cümlesinde 2700°C olarak verilmiştir. Bu ısı değerini kim ne zaman, hangi derinlikte ve nasıl ölçülmüştür?

2- Kokaksu Jeotermal Kaynağını besleyen akifer olarak sadece Alt Karbonifer yaşlı Vizeen kireçtaşları (Kokaksu Formasyonu) gösterilmiştir. Kokaksu vadisini besleyen havzanın büyüklüğü göz önüne alındığında, söz konusu vadiyi besleyen suların sadece bölgede ne kadar bir alanı kapladığı tam olarak bilinmeyen Alt Karbonifer yaşlı Vizeen kireçtaşlarından kaynaklandığı hangi veriye dayanılarak ileri sürülmektedir?

3-Tabelada Kokaksu Jeotermal Kaynağını oluşturan sularının Alt Karbonifer yaşlı kireçtaşlarını kesen fay zonlarından yüzeye çıktığı ileri sürülmektedir. Bu durumda söz konusu fayların yüzeyde izlerinin görülmesi gerekir. Bu faylar nerededir?

4- Tabelada Kokaksu Jeotermal Kaynağını oluşturan suların 2700°C^'ye kadar ısındığı ve çevrede bulunan doğal su kaynaklarının karışması nedeniyle ısısının düştüğü ileri sürülmektedir. Bu durumda 2700°C^'ye kadar ısınan suların MTA tarafından kaynakta ölçülen 26.3°C^'ye kadar inebilmesi için içlerine ısısı düşük çok fazla suyun katılması gerekirdi. Hâlbuki MTA tarafından kaynakta yapılan çalışmalarda Kokaksu Jeotermal Kaynağını oluşturan suların debisi 6 litre/saniye ölçülmüştür. 

Yukarıda verilen örnekler aynı zamanda Zonguldak Kömür Jeoparkı sistemi içinde bulunan konusunda yetkin ve kendini kanıtlamış az sayıdaki insanlar dışında kalan çoğu kişinin iyi niyetlerine karşın jeoparkın oluşumuna katkı vermek için yeterli donanıma sahip olmadığının da bir göstergesidir.

Zonguldak Kömür Jeoparkı adına konulmuş birçok hatalı tabela örneğinde olduğu gibi aşağıda verilen tabelanın da konusunda yetkin ve yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kişiler tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak bu ciddiyetsizlik devam ettiği sürece Zonguldak’ta jeopark kurulması bir hayalden öte geçemez.

Kaynak: Sosyal Medya