Tır sürücüsüne rekor ceza! Tır sürücüsüne rekor ceza!

Kardemir Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Sistemi Değerlendirme toplantısı tamamlandı. Kardemir'in geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan, 2024-2028 yıllarını kapsayan beş yıllık Stratejik Plan ve bu yıl ilk uygulama yılı olan 2024 yılının ilk çeyrek gerçekleşmelerinin değerlendirildiği Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 28-30 Haziran tarihleri arasında Bolu Abant’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim ve ünite müdürleri katıldı.
Toplantının ana gündem maddesi, şirketin verimlilik iyileştirme kapasitesi ve yeni stratejik planları üzerineydi. Kardemir, belirlediği 7 temel amaç ve 25 hedef doğrultusunda, bu hedeflere ulaşmak için 143 KPI (Anahtar Performans Göstergesi), 613 SPG (Stratejik Performans Göstergesi) ve 509 faaliyet planı oluşturdu. Ünitelerin belirlenen hedeflere göre 1. çeyrek performansları, yönetim kurulu üyeleri tarafından değerlendirildi ve toplantı sonrasında birim karneleri Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ünite müdürlerine takdim edildi.
Kardemir Stratejik Planlaması, mevcut durumda operasyonel kontrol, yıllık bütçe ve fonksiyonel odaklanma süreçleriyle yönetilen şirketimizi; daha efektif planlama, çok yıllık tahmin, pazar ve rekabet analizleri ile de destekleyerek, bu yıl içinde başlayacak olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın bir yönetim modeli olan EFQM Modeli'ni de uygulamaya alarak hedeflerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik planın şirketin geleceği için hayırlı olmasını dileyerek, tüm yöneticilerden yüksek gayret göstermelerini istedi. Prof. Dr. İsmail Demir, "Şirketimiz, köklü bir geçmişe sahip. Bu noktada, durum tespiti yaparak nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Hedeflerimizi tespit ederek, hangi yöne ilerlememiz gerektiğine karar vermeliyiz. Yeni bir yol çizmek, daha dinamik ve güvenli bir geleceğe ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz tüm çabalardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hep birlikte, şirketimizi daha parlak ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağız.” dedi.
İki oturumda gerçekleştirilen toplantının birinci bölümünde performans sistemi değerlendirmesi, ikinci bölümünde ise birimlerin belirlemiş olduğu hedef göstergelerine ulaşıp ulaşmadığını gösteren birim karne değerlendirmesi yapıldı. Ünite müdürleri, hedefe ulaşmayan göstergelerin nedenlerini ve bir sonraki çeyrek için planlarını anlattı. Kardemir, belirlediği stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için ortaya koyduğu somut adımlarla, gelecekte daha sürdürülebilir ve başarılı bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kaynak: Bülten