Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Kent Müzesi, ilimizde restore edilip işlevlendirme anlamında uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür varlığı örneğidir. Proje metnini yazıp uygulamayı bizzat izleyen Proje Koordinatörü Raif Tokel ile bağışladıkları eşya, obje, dokümanlarla katkılarını esirgemeyen Kdz. Ereğlili dostlarımıza, kültür amaçlı projelerimizde önümüzü açan  ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Prof.Dr. Metin Sözen  hocamıza teşekkür ederim” dedi.  

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen ‘Yıkık Bir Konaktan Kent Müzesi’ne Bir Restorasyon Örneği: Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi’ hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Posbıyık, Kent Müzesi’nin ilimizde restore edilip işlevlendirme uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür varlığı örneği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tarihi kentler arasında kültürel miras alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir birliğin kurulması amacıyla 07-08 Ekim 1999 tarihlerinde Strasbourg kentinde kuruluş toplantısını yapan “Avrupa Tarihi Kentler Birliği”ne  ülkemizin de davet edilmesiyle başlayan süreç 22.07.2000’de  Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasına yol açmıştır.

İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ÇEKÜL Vakfı ve Mimarlar Odası’nın katkılarıyla tamamlanan kuruluş aşamasında Dışişleri, Orman, Milli Eğitim Bakanlıkları” ile “UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği” gibi kurum ve kuruluşların destekleriyle “458” üye belediye ile “24” yıldır ülkemizin doğal, tarihsel, kültürel değerlerini bir mirası olarak ülke gündemine taşıyan “Türkiye Tarihi Kentler Birliği” Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nin  “12.” üyesidir

Biri “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” diğeri “Müze  Özendirme Yarışması” olmak üzere iki kategoride özendirme yarışması düzenleyen Tarihi Kentler Birliği’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”na  Kdz.Ereğli Belediyesi Başkanlığı olarak sunduğumuz “6” adet proje “başarılı proje” olarak değerlendirilirken; Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi adıyla  projelendirdiğimiz  Cıbıroğlu Konağı adlı sivil mimarlık örneği yapı,  hem  “restorasyon hem de  “işlevlendirme,  (işlev kazandırma)” anlamında değerlendirildi.

Cıbıroğlu  Konağı’ndan   Kdz.Ereğli Belediyesi  Kent Müzesi’ne…

Ümit Kaya için acil kana ihtiyaç var! Ümit Kaya için acil kana ihtiyaç var!

Adı geçen konağın, 2012 yılında “Kdz.Ereğli Belediyesi  Kent Müzesi” adıyla  projelendirilmesi planlandığından; yapı ve yapıya ait arsanın “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak değerlendirileceğini içeren başvurumuz, Karabük Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda  uygun görüşle  “olumlu” olarak kararlaştırıldıktan sonra, metruk durumdaki konak belediyemizce “Kdz. Ereğli  Belediyesi  Kent Müzesi” yapılmak üzere  kamulaştırıldı. 

Dönemin Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Asım Güzelbey’in “Her kente bir müze” sözünden hareketle “Belediye Başkanı  olarak bizzat ilgilenmem  ve verdiğim destekle,   Proje Koordinatörü  Raif Tokel  tarafından kaleme  alınan “Yıkık Bir Konaktan Kent Müzesine Bir Restorasyon Uygulaması: Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi Projesi ” adlı  başvurumuza  “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreterliği”,  “Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Vakfı   adlı kurum ve kuruluşlardan proje karşılığı olarak sağladığımız  hibe türü parasal katkı yanında verilen teknik destekle kazandığımız bu yapı, taşınmaz kültür varlığı  olarak tescil edilmiş bir değer olup;

KTB Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ”E-60960384-151.01.01-1563820 sayılı  yazılarında  “Özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik"  hükümleri kapsamında  “istenilen şartlara haiz olduğu” belirtilerek  müzemizin açılmasına bakanlıkça onay verilmiştir. 

Günümüzde “Geçmişten Bugüne, Bugünden Geleceğe: Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi” savsözüyle  hizmet veren  ve  Tarihi Kentler Birliği tarafından “Karadeniz Ereğli’de, kentteki koruma hareketi açısından emsal oluşturacak  uygulamalara  ve başarılı işlevlendirme  yaklaşımlarından dolayı,  uygulama ödülü  verilmiştir” gerekçesiyle ödüllendirilen yapı, “ilimizde” restore edilip işlevlendirme” anlamında uygulanan ilk ve tek taşınmaz kültür varlığı örneği olup; proje metnini yazıp uygulamayı bizzat izleyen Proje Koordinatörü Raif Tokel ile bağışladıkları eşya, obje, dokümanlarla katkılarını esirgemeyen Kdz. Ereğlili dostlarımıza, kültür amaçlı projelerimizde önümüzü açan  ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Sayın Prof.Dr. Metin Sözen  hocamıza teşekkür ederim.”

Kaynak: Bülten