Körpeoğlu’nda su sıkıntısı Körpeoğlu’nda su sıkıntısı

Kır açıklamasında, “Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatlara yapılan bu saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Unutulmamalıdır ki; avukatlar katıldıkları davalara konu uyuşmazlıkların tarafı değildir.Avukatlara, baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü ve fiili saldırılar asla kabul edilemez. 1186 Sayılı Avukatlık Kanunu Md. 1’de de belirtildiği üzere “Avukatlık kamu hizmetidir.”
Yine Avukatlık Kanunu madde 57’de de “Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.” denmektedir.
Türk Ceza Kanunu Madde 86/c – de de “Yerine getirdiği görev nedeniyle kamu görevlisini yaralama suçu bir yıldan üç yıla kadar verilebilecek ceza yarı oranında artırılarak belirlenir.” denmektedir.
Avukatlar, görevlerini ifa ederken kamu görevlisi sayılırlar. Avukatlar hiçbir dava dosyasının da tarafı değildir, sadece yaptıkları iş ile vatandaşa vekil sıfatı ile hukuki hizmet sunarlar. Avukatlar hukuki hizmet sundukları iş ile özdeşleştirilmemelidir” dedi.

Editör: Eren Aşkar