Burası da Gazipaşa! Burası da Gazipaşa!

Baltaş, “Makedonya‘nın başkenti Üsküp‘ün yaklaşık 15 kilometre güneybatısında bulunan, Treska Nehri’nin, Vardar nehri ile buluştuğu 50 kilometre kare alanı kaplayan Matka Kanyonu kireçtaşları içinde oluşmuştur. Treska nehrinin jeolojik süreçte oluşturduğu dikey erozyonla yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaşan adeta bir duvar gibi yükselen dağ sisteminin oluştuğu kanyona kurulan baraj ile su sporların da yapılabildiği bir suni göl oluşturulmuştur. Bu tepelerin alt kısımlarında ise derinlikleri 20 ilâ 176 metreyi bulan dünyanın en derin sualtı mağaralarının olduğu söyleniyor. Resimde dağ yamacında sıkıştırma tektoniğiyle oluşmuş, bünyesinde sık fay, kırık ve çatlaklar bulunan ve jeolojik süreçte dikeye yakın bir konum almış olan bir senklinal yapısı görülüyor” dedi.

Kaynak: Eren Aşkar