TTK’ya bağlı Karadon Müessesesi, Armutçuk Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Üzülmez Müessesesi, Amasra Müessesesi ile Merkez Servislerinde sabah vardiyasında bildiri okundu. TTK bağlı tüm işyerlerinde okunan bildiride, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu tasarıya “Hayır” diyoruz. KİT Reformu adı altında hayata geçirilmeye çalışılan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir” denildi.

TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Armutçuk Müessesesi’nde Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Kozlu Müessesesi’nde ve Merkez Servislerinde Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi’nde Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Üzülmez Müessesesi’nde Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve şube yöneticileri madencileri bilgilendirdi ve bildiri okundu.

Üzülmez Müessesesi’nde GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’in, Karadon Gelik İşletmesi’nde GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş’ın, TTK Armutçuk Müessesesi’nde Şube Başkanı Şanver Turan’ın, TTK Amasra Müessesesi’nde Şube Başkanı Ümit Çınar’ın, Merkez Servislerinde GMİS Merkez Şube Sekreteri Cengiz Saraç’ın okuduğu bildiride KİTlerle ilgili yapılan çalışmada Kamu kurum ve kuruluşlarının uzmanlık açısından ilgili bakanlıkların yetkisi ve görevi dışına çıkarılacağına, bu kurumların yönetimiyle ilgili tüm yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçeceğine dikkat çekilerek, “Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları, finansal temele dayalı kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer ticari şirkete dönüştürülecek, bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır” denildi.

Polis uyarıyor! Cezai işlem uygulayacak! Polis uyarıyor! Cezai işlem uygulayacak!

Bildiride, “Biz Genel Maden İşçileri Sendikası ve maden işçileri olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ticari bir şirkete dönüştürülmesine, özelleştirilmesine veya kapatılmasına yol açacak tüm girişimlere karşı sonuna kadar mücadele etme kararlılığında olduğumuzun herkesçe bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizin vazgeçilemez nitelikteki kurumlarına, işyerlerimize, işimize ve aşımıza daha güçlü, daha kararlı bir şekilde sahip çıkma kararlılığındayız” ifadelerine yer verildi.

Madenciler bildiri okunurken, “TTK halkındır kapatılamaz”, “TTK halkındır özelleştirilemez”, “Madenler bizimdir özelleştirilemez”, “Madenci feneri sönmeyecek” sloganlarını attı.

Bildiri şöyle;

“ÖZELLEŞTİRME VE KAPATMANIN ÖNÜ AÇILIYOR”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KİT Yönetim Reformu adıyla hazırlanmakta olan ve aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun da bulunduğu 19 Kamu İktisadi Teşebbüsünü ilgilendiren çalışma hakkında sizleri bilgilendirmek için toplandık.

Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen detayları ortaya çıkmaya başlayan taslağa göre; KİT’lerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları uzmanlık açısından ilgili bakanlıkların yetkisi ve görevi dışına çıkarılacak, bu kurumların yönetimiyle ilgili tüm yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olacaktır.

Enerji ve Madencilik alanı özelinde yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirilecektir.

Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları, finansal temele dayalı kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hakim olacağı birer ticari şirkete dönüştürülecek, bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılmış olacaktır.

Bu KİTler arasında TKİ, Eti Maden İşletmeleri, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri gibi enerji ve madencilik faaliyeti gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu da bulunmaktadır.

Biz Genel Maden İşçileri Sendikası ve maden işçileri olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ticari bir şirkete dönüştürülmesine, özelleştirilmesine veya kapatılmasına yol açacak tüm girişimlere karşı sonuna kadar mücadele etme kararlılığında olduğumuzun herkesçe bilinmesini istiyoruz.

Ülkemizin vazgeçilemez nitelikteki kurumlarına, işyerlerimize, işimize ve aşımıza daha güçlü, daha kararlı bir şekilde sahip çıkma kararlılığındayız.

TTK, STRATEJİK BİR KURUMDUR PİYASA ŞARTLARINA TERK EDİLEMEZ

TTK, vazgeçilemez stratejik bir kurumdur; piyasa şartlarına terk edilemez.

TTK, ülkemiz sanayisi ve enerji sektörünün can damarıdır; ticari bir şirkete dönüştürülemez.

TTK, milli bir kurumdur; uluslararası tekellerin kontrolüne bırakılamaz.

TTK halkın malıdır; satılamaz ve kapatılamaz.

Bu nedenlerle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu tasarıya “Hayır” diyoruz.

KİT Reformu adı altında hayata geçirilmeye çalışılan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir.

Biz Genel Maden İşçileri Sendikası, maden ve MTA işçileri olarak, her ne isim altında ve her ne gerekçeyle olursa olsun, Türkiye Taşkömürü Kurumu başta olmak üzere halkın malı olan kamu kurumlarımızın yok edilmesine karşı tüm meşru mücadele haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

MÜCADELEDE KARARLIYIZ, YANLIŞTAN VAZGEÇİN!

En doğru bilgiyi Sendikanızdan alacağınızı asla unutmayın.

Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak gelişmeleri yakından izliyor, ziyaretlerle, basın açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendiriyor, mücadele cephesini genişletiyoruz.

Ve yetkilileri girdikleri bu yanlış yoldan dönmeleri için uyarıyoruz.

Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki; bu girişimlerde ısrar edenler, karşılarında Genel Maden İşçileri Sendikası’nı, maden ve MTA işçilerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini, siyasi partileri ve halkımızı bulacaklardır.

Mücadeleye her zamankinden daha kararlı olarak hazırız.

Şanlı bir mücadele tarihine sahip olan Genel Maden İşçileri Sendikası, maden ve MTA işçileri ve bölge halkı olarak şanlı tarihimize bir sayfa daha ekleyeceğiz.

Omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde halkımızın geleceğine, ülkemizin ekonomisine, kurumlarımıza, işimize, aşımıza ve işyerimize sahip çıkacağız.

Buradan tüm yetkilileri tekrar uyarıyoruz:
Mücadelede kararlıyız, yanlıştan vazgeçin.

Değerli Arkadaşlar, tüm gelişmelerden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Bir 8 kişi ve yazı görseli olabilir

Bir 11 kişi görseli olabilir

Kaynak: Bülten